Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 30 maja. Imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama
21/02/2016 - 06:30

Laureaci Nagrody ks. Kumora: Bolesław Faron i Jerzy Giza. Obaj cytowali Władysława Orkana

Prof. Bolesław Faron za całokształt twórczości, a Jerzy Giza za wydaną w zeszłym roku książkę pt. „Sądecki garnizon i jego żołnierze 1918-1922” zostali laureatami IV edycji Konkursu o Nagrodę im. Ks. Prof. Bolesława Kumora”, organizowanego przez Fundację Sądecką. Gala podsumowująca konkurs odbyła się w sobotę (20.02) w MCK „Sokół” w Nowym Sączu. Gościem specjalnym uroczystości był prof. Antoni Dudek, historyk, politolog, członek rady Instytutu Pamięci Narodowej.

W sobotni wieczór sala im. R. Sichrawy wypełniona była po brzegi. Zaproszeniem nie wzgardzili m.in. ks. dr  Jerzy Jurkiewicz, proboszcz sądeckiej fary, i Leszek Zegzda z Zarządu województwa małopolskiego. Przybyli licznie samorządowcy: wójtowie, radni, szefowie placówek kulturalnych, ludzie pióra. Przede wszystkim jednak nie zawiedli bohaterowie tego wieczoru, czyli ludzie, którym zawdzięczamy oceniane książki, niektórzy przyjechali z Krakowa, jak dr Tomasz Podgórski i Batłomiej Lippa, inni z Tarnowa jak np. Adam Bartosz, autor monumantalnej pracy o sądeckim cadyku Chaimie Halberstaimie i jego potomkach.Bliżej mieli: Andrzej Górszczyk (Rytro), Barbara Krężołek - Paluch (Piwniczna), Władysław Graban (Krynica). Byli też laureaci poprzednich edycji konkuru jak Antoni Kroh, czy dr  Zenon Szewczyk z Podegrodzia.

Uroczystość rozpoczęto od przypomnienia postaci patrona konkursu – ks. prof. Bolesława Kumora, pochodzącego z podsądeckiej Niskowej, wybitnego historyka Kościoła, zmarłego przed czternastoma latami.

Mariola Berdychowska, przewodnicząc Kapituły konkursu, w zagajeniu podkreśliła, że 2015 rok był bardzo dobry dla książki sądeckiej, wydano wiele wartościowych pozycji.  – Kapituła miała trudne zadanie - mówiła.

W kategorii „sądecki autor” napłynęło 20 zgłoszeń, a w kategorii „książka o Sądecczyźnie” – 24, to prawie drugie tyle co w poprzednich latach. Wśród  zaproponowanych do nagrody książek były cenne prace historyczne, zbiory wierszy sądeckich poetów, piękne albumy o Sądecczyźnie, a także wartościowe przewodniki po regionie. Wszystkie publikacje i autorów opisaliśmy w naszym portalu, gdzie również można było zagłosować na wybraną książkę i twórcę. W „Sokole”, w kalejdoskopowym tempie powtórzono prezentację, wywołując autorów na scenę (pełny spis na dole).    

Werdykt Kapituły ogłoszony przez M. Berdychowską sala przyjęła oklaskami.

Laudację na cześć prof. Bolesława Farona wygłosił Witold Kaliński, prezes Towarzystwa Literackiego im. C. Norwida w Nowym Sączu, a na cześć Jerzego Gizy – Leszek Zakrzewski, prezes nowosądeckiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Ciekawostką jest, że obaj laureaci, którzy przyjechali do Sącza z Krakowa, jednakowo wzruszeni, nie umawiając się, zacytowali słynne Wskazania dla Synów Podhala Władysława Orkana z 1922 roku, manifestując tym samym swoje przywiązanie do ziemi rodzinnej, tradycji i wiary ojców.  

Obaj panowie dziękowali Kapitule za werdykt, mówiąc jak ważne jest dla nich to wyróżnienie. Laureaci oprócz pamiątkowej statuetki, przedstawiającej patrona Konkursu, otrzymali czek na 10 tys. zł. Nagrodę pieniężną ufundowała Fundacja Sądecka.

Prof. Bolesław Faron, historyk literatury (znawca twórczości Wł. Orkana), krytyk, publicysta był już ministrem oświaty (nauczyciele zawdzięczają mu Kartę Nauczyciela) , radcą kulturalnym na placówce w Wiedniu, rektorem uczelni (WSP w Krakowie, obecnie Akademia Pedagogiczna), wykładowcą akademickim, szefem wydawnictwa, a zawsze pozostał chłopskim synem z wielodzietnej rodziny góralskiej z Czarnego Potoku k. Łącka, o czym pięknie pisze w autobiograficznej książce „Powrót do korzeni”. Profesor od lat zasila regionalne periodyki, w tym miesięcznik „Sądeczanin” swoimi artykułami i rozprawami, zasiada w komitecie redakcyjnym „Rocznika Sądeckiego” , organizuje konferencje i seminaria o sądeckiej kulturze i piśmiennictwie, czego plonem są wartościowe publikacje, jak ta wydana przed trzema laty o historii prasy sądeckiej.    

Jerzy Giza, pedagog, nauczyciel, założyciel i dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego i Społecznego Gimnazjum im. Zbigniewa Herberta w Krakowie, tak samo jak prof. Faron, jest absolwentem I LO im. Jana Długosza w  Nowym Sączu i od lat opisuje czyn niepodległościowy Sądeczan, jak przystało na wnuka generała Józefa Gizy. Wydał pierwszy przewodnik po nowosądeckiej nekropolii przy ul. Rejtana, ogłosił „Nowosądecką Listę Katyńską” (dwa wydania), napisał pionierską pracę o organizacji „Wolność”, sądecko-tarnowskiej konspiracji w armii austriackiej przy końcu I wojny światowej, a w swojej ostatniej książce wydobył z niepamięci kilkuset oficerów i żołnierzy 1.Pułku Strzelców Podhalańskich, chluby przedwojennego Sącza, któremu w trzytomowym „Dziejach Nowego Sącza” poświęcono parę linijek, czym wypełnił bolesną lukę w regionalnej historiografii.

Właśnie o ważności historiografii regionalnej, badaniu dziejów małych ojczyzn mówił wczoraj w „Sokole” gość specjalny gali, prof. Antoni Dudek. W rozmowie z Zygmuntem Berdychowskim autor „Reglamentowanej rewolucji” opowiadał o teczkach SB, archiwum IPN, Lechu Wałęsie i PRL-u, a wszystko w kontekście tzw. szafy Kiszczaka, którą żyje dzisiaj Polska. Sala słuchała z zapartym tchem.  – Gdy dwa miesiące temu zapraszałem profesora Dudka do Nowego Sącza, to nikt nie mógł przypuszczać, że akurat teraz na światło dzienne wypłynie zawartość szafy Kiszczaka – zarzekał się prezes Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa „Sądeczanin”. 

Wszyscy autorzy nominowani do nagrody w obu kategoriach otrzymali pamiątkowy dyplom i po czerwonym goździku. Adam Śliwa, kronikarz sadeckich wsi dodatkowo grawerton od wiceprezydenta Wojciecha Piecha za wytrwałe opisywanie kolejnych miejscowości sąsiadujących z Nowym Sączem.   

Organizatorzy uroczystości zadbali o akcenty muzyczne, co już było zasługą Mateusza Perza, młodego pianisty, laureata Festiwalu Młodych Talentów. Galę prowadził tandem: Monika Fikiel – Szkarłat i Jerzy Bochyński. W foyer urządzono stoisko z książkami, zgłoszonymi  do nagrody.  Można było wziąć do ręki, przekartkować, porozmawiać z autorem. „To było prawdziwe święto sądeckiej książki”, jak zauważyła Mariola Berdychowska.

(HSZ)

Fot. Janusz Bobrek  

Lista zgłoszeń w IV edycji Konkursu o Nagrodę im. Ks. Prof. Bolesława Kumora.

Sądecki Autor

 1. Michał Kalisz
 2. Waldemar Pasiut
 3. Maria Lebdowicz
 4. Jan Drożdż
 5. Bronisław Kozieński (Bronek z Obidzy)
 6. Adam Ziemianin
 7. Jerzy Giza
 8. Andrzej Górszczyk
 9. Bolesław Faron
 10.  Maciej Zaremba
 11.  Magdalena Ponurkiewicz
 12.  Jacek Nowak
 13.  Adam Śliwa
 14.  Tomasz Podgórski
 15.  Daniel Lizoń
 16.  Iwona Kamieńska
 17.  Maria Brylak – Załuska
 18.  Barbara Krężołek – Paluch
 19.  Bartłomiej Lippa
 20. Władysław Graban

Książka o Sądecczyźnie 2015

 1. Kustosz Sądeckiej Góry Tabor, ks. Marek Kluz;
 2. Dzieje społeczności żydowskiej powiatu gorlickiego podczas okupacji niemieckiej 1939-1945, Michał Kalisz, Elżbieta Rączy;
 3. Sądecki Garnizon i jego żołnierze 1918 – 1922, Jerzy Giza;
 4. Koloniści józefińscy w Zagorzynie koło Łącka”, Janusz Hetmańczyk;
 5. Sądecczyzna bliska i daleka”, Janusz Wańczyk;
 6. Podegrodzie i Gmina Podegrodzka. Zapis Dziejów, pod red. Feliksa Kiryka;
 7. Galicyjskim szlakiem chasydów sądecko-bobowskich, Adam Bartosz;
 8. Szkice łabowskie, Celina Cempa;
 9. Sądeckie liryki i żarciki”, Andrzej Górszczyk;
 10.  Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział "BESKID" w Nowym Sączu, Maciej Zaremba;
 11.  Nowy Sącz i Sądecczyzna w czasie I wojny światowej, praca zbiorowa pod redakcją Grzegorza Olszewskiego;
 12.  Na szlaku sanktuariów ziemi sądeckiej, limanowskiej i gorlickiej, Kamil Bańkowski;
 13. W poszukiwaniu piękna. Bronisława Rychter-Janowska 1868-1953, Bogdan Podgórski;
 14.  Środowisko przyrodnicze i osobliwości historyczno - krajobrazowe Sądecczyzny, Mateusz Ćwikła;
 15.  Niepokalanki w Nowym Sączu, pod red. Leszka Migrały;
 16.  Zabytkowe świątynie na szlaku architektury drewnianej w regionie Krynicy – Zdroju”, pod red. Aleksandry Zając;
 17.  Kronika Jazowska. Zapiski do dziejów Sądecczyzny z lat 1662-1855, wybór i oprac. Stanisław Grodziski; 
 18.  Słownik Jaguliny. Naskif łojców mowa”, Krystyna Dulak – Kulej; 
 19.  Generał Józef Giza 1887-1965. Virtute Et Armis”, Jerzy Giza, Tomasz Podgórski;
 20.  Ocalić od zapomnienia. Promocja twórczości lokalnej i ginących zawodów na terenie gminy Gródek nad Dunajcem, Łukasz Hajduk; 
 21.  Szarek, Stowarzyszenie na Rzecz Badań i Dokumentacji Kultury "A Posteriori" - praca zbiorowa;
 22.  Halifax z Wojnarowej”, Wojciech Krajewski:
 23.  Fortyfikacje na Sądecczyźnie z lat 1939-1945”, Bartłomiej Lippa.
 24. Z ziemi do nieba, Władysław Graban.

IV Nagroda Ks. Prof. Bolesława Kumora, fot. Janusz Bobrek


Dziękujemy za przesłanie błędu