Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 25 stycznia. Imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany
21/02/2016 - 14:10

Benedykt Poręba z Mystkowa Sądeczaninem 2015 Roku!

Niestrudzony społecznik, pasjonat folkloru, założyciel i kierownik Zespołu Regionalnego „Mystkowianie”, a także wieloletni samorządowiec w gminie Kamionka Wielka został Sądeczaninem 2015 Roku. – Gala Sądeczanina 2015 Roku to szczególny dzień dla wszystkich mieszkańców Sądecczyzny, kiedy możemy podziękować tym ludziom, którzy poświęcają się dla naszej Małej Ojczyzny – wskazał Zygmunt Berdychowski, pomysłodawca Plebiscytu.

Tytułem „Sądeczanina Roku” dotychczas mogą pochwalić się: Barbara Szarota, ks. Prałat Stanisław Lisowski, ks. Mieczysław Czekaj, Wiesław Czop, Ryszard Florek, ks. Janusz Szczypka, gen. Zygmunt Staniszewski, Krzysztof Mączka,  Piotr Droździk, Anna Szczepanik-Dziadowicz, Ryszard Nowak, Celestyn Żeliszewski, Barbara Cetnarowska, Lucyna Zygmunt, Marta Mordarska i ks. Stanisław Kukla. Plebiscyt Fundacji Sądeckiej i Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa „Sądeczanin” organizowany jest od 1998 roku. Dziś w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ Plebiscyt podsumowano po raz siedemnasty.

Po raz kolejny pokazujemy ludzi, którzy zasługują na nasz największy szacunek. Tych, których trzeba naśladować, którym najwięcej zawdzięczamy, a niedostatecznie często o nich mówimy, nie okazujemy należytego im szacunku. Często w porę nie potrafimy dostrzec jak wiele dla nas robią, jak wiele dla nas znaczą. I takie chwile, jak ta dziś, to są te szczególne momenty, kiedy można im wszystkim podziękować. To wyjątkowy dzień dla wszystkich mieszkańców Sądecczyzny – zaznaczył Zygmunt Berdychowski, założyciel Fundacji Sądeckiej i pomysłodawca Plebiscytu na Sądeczanina Roku.

W ten sposób Fundacja Sądecka i Społeczno-Kulturalne Towarzystwo „Sądeczanin” chcą wyróżnić osoby wywodzące się z Sądecczyzny lub działające na terenie powiatu nowosądeckiego oraz miasta Nowego Sącza, które swoją pracą zawodową i społeczną wpływają pozytywnie na kształt i rozwój społeczności, w której żyją, kształtując swoją charyzmą pozytywne wzorce postawy obywatelskiej, ucząc szacunku do miejsca urodzenia, do wartości  i tradycji swojej Małej Ojczyzny.

Za ubiegły roku nominowanych było dwanaście osób: Ewa Bulanda – sportowiec, wychowawca młodzieży; Marian Dobosz – dyrektor Szkoły Podstawowej w Piwnicznej Zdroju - Kosarzyskach, społecznik, wychowawca młodzieży; Tomasz Kowal – sportowiec, społecznik, wychowawca młodzieży; Maria Kulig – prezes Stowarzyszenia na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych „Nasz Dom”; Grzegorz Mirek – dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg; Janina Molek – regionalny producent przetworów z fasoli, laureatka konkursów kulinarnych; Antoni Marcin Pawłowski – przedsiębiorca, tłocznia soków naturalnych; Benedykt Poręba – społecznik, radny gminny od 36 lat, założyciel i kierownik Mystkowian; Barbara Sławecka – kierownik i opiekun zespołu Sądeczoki; Maria Sosin – dyrektor Biblioteki Publicznej w Starym Sączu, społecznik; Barbara Surman – sołtys Piątkowej, społecznik, prezes Kas Wzajemnej Pomocy; Leszek Zakrzewski – prezes PTH w Nowym Sączu, społecznik, konstruktor urządzeń fiskalnych.

Na Sądeczanina 2015 roku można było głosować za pomocą kuponów, smsów i elektronicznego formularza. Z liczbą 1030 głosów wygrał Benedykt Poręba. Werdykt Kapituł, której przewodniczył Zygmunt Berdychowski przeczytała Krystyna Uczkiewicz, sekretarz Kapituły

 Blisko połowę swojego życia poświecił dla swojej małej społeczności jako radny gminy Kamionka Wielka oraz delegat do sejmiku województwa nowosądeckiego – zaznaczyła w laudacji Marta Mordarska, triumfatorka sprzed dwóch lat.

Benedykt Poręba mieszka w Mystkowie. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. Ukończył również na tej samej uczelni podyplomowe studium bankowości. Pracował w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, był dyrektorem Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu, dyrektorem ds. marketingu w Przedsiębiorstwie Ceramicznym Biegonice Składy sp. z o.o. Żyłkę społecznika zawsze miał we krwi. Mimo 80 lat (urodzony w 1936 roku) nie zamierza rezygnować z tego, co kocha – działać dla ludzi. Czyni to ze wspaniałym efektem na wielu płaszczyznach.

Jest radnym gminy Kamionka Wielka. Mandat ten piastuje nieprzerwanie od trzydziestu sześciu lat. W latach 1990 - 1996 pan Benedykt był wiceprzewodniczącym Rady Gminy Kamionka Wielka, od 2002 do 2006 roku przewodniczący RG. Od 1967 roku aktywnie działa w Ochotniczej Straży Pożarnej w Mystkowie. Jest wiceprezesem tej jednostki. Inicjator nadania szkole w Mystkowie imienia ks. prof. Piotra Poręby.

Jest niestrudzonym pasjonatem folkloru – w 1984 roku założyli z żoną Hanną Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Mali Mystkowianie”, a w 2014 roku pan Benedykt założył Zespół Regionalny „Mystkowianie”, a od dwóch lat jest jego kierownikiem. W ubiegłym roku Benedykt Poręba (w kategorii osobowość) oraz zespół „Mystkowianie (w kategorii instytucja/zespół) zwyciężyli bezapelacyjnie w III Plebiscycie o Nagrodę Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa „Sądeczanin”.

Po ogłoszeniu werdyktu Sądeczanin 2015 Roku nie krył wzruszenia.

 Nie zasługuję na to, jestem prostym człowiekiem ze wsi. Mystków, gmina Kamionka i Sądecczyzna to moja Mała Ojczyzna – to są najpiękniejsze tereny w Polsce. Tak pięknego stroju, gwary i obyczajów, jak tu w folklorze, to nie ma nigdzie. Żyć w zespole wraz z innymi warto, samemu to już nie to – zaznaczył Benedykt Poręba.

Tytuł Sądeczanina Roku jest wyróżnieniem, z którym  nie wiąże się nagroda finansowa. Mimo to dla zwycięzcy upominki ufundowali firma Grand z Korzennej i Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu.

Partnerem Plebiscytu były firmy: Wiśniowski, Grand, Sądeckie Wodociągi, Łącki Bank Spółdzielczy. Podczas gali nominacje do tytułu wręczyli m.in. sądeccy parlamentarzyści: Elżbieta Borowska, Andrzej Czerwiński, Jan Duda, Wiesław Janczyk i Józef Leśniak. Galę uświetnił występ Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej w Nowym Sączu pod batutą majora Leszka Mieczkowskiego, a poprowadzili ją: Monika Fikiel-Szkarłat i Jerzy Bochyński.

Janusz Bobrek
Fot. JBDziękujemy za przesłanie błędu