Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 23 stycznia. Imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy
30/06/2016 - 17:35

Radni powiedzieli mu: Tak! Jest votum zaufania dla burmistrza Janeczka

Powody do zadowolenia może mieć burmistrz Piwnicznej-Zdroju Zbigniew Janeczek, który na wczorajszej sesji absolutoryjnej otrzymał od radnych votum zaufania. Gospodarz miasta i gminy podziękował radnym za okazane wsparcie i dotychczasową współpracę.

sesja absolutoryjna w Piwnicznej-Zdroju

Udzielenie absolutorium z wykonania budżetu za 2015 rok było kulminacyjnym momentem XXVI sesji Rady Miasta i Gminy.

Burmistrz Janeczek otrzymał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Pozytywnie jego pracę w minionym roku oceniły tez wszystkie stałe komisje Rady Miasta, które szczegółowo zapoznały się ze sprawozdaniami finansowymi gminy.

Na dwunastu obecnych na sali radnych jedenastu było za udzieleniem burmistrzowi absolutorium, a jeden był temu przeciwny.

Gospodarz gminy przyjął udzielenie mu votum zaufania z nieukrywaną radością. Zwracając się do radnych podziękował im za dotychczasowa współpracą i prosił o jej kontynuację dla dobra gminy i jej mieszkańców.

Sesja absolutoryjna w Piwnicznej Zdroju- Dzisiejsze absolutorium jest wyrazem zaufania nie tylko wobec działań podejmowanych przeze mnie i mojego zastępcę – mówił burmistrz Janeczek do osób znajdujących się na sali obrad. - Prawidłowe wykonanie uchwały budżetowej to przede wszystkim ciężka i wytrwała praca i współpraca pomiędzy burmistrzami, urzędem, radnymi, sołtysami i osiedlowymi. Mam nadzieję, że nadal będziemy mogli owocnie działać na rzecz miasta i gminy Piwniczna Zdrój.

Niezwykle miłym akcentem na wczorajszej sesji było wręczenie przez gospodarza miasta i gminy dyplomów gratulacyjnych oraz wiązanek kwiatów Krystynie Durlak, laureatce nagrody „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” oraz członkom Regionalnego Zespołu „Dolina Popradu” – laureatom GRAND PRIX „Świętokrzyskiej Zapaski” na XI Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Artystycznych Wsi Polskiej, który odbył się w Wojewódzkim Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach.

(MACH), Fot./źródło: UMiG Piwniczna-Zdrój.

Sesja absolutoryjna w Piwnicznej


Dziękujemy za przesłanie błędu