Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Piątek, 14 czerwca. Imieniny: Bazylego, Elizy, Justyny
08/12/2016 - 08:45

Stary Sącz: Jakim uczniem był burmistrz Lelek?

Dowiedzieli się tego uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Starym Sączu. Placówka jest uczestnikiem ogólnopolskiego programu „Młody Obywatel”, w ramach którego zostało zorganizowane spotkanie „Przeszłość i przyszłość Starego Sącza”.

Starosądecka „1”, będąca jedyną szkołą w powiecie i  jedną z 17 szkół w Małopolsce, realizując program, nad którym honorowy patronat sprawuje m.in. Minister Edukacji Narodowej oraz Pełnomocnik Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego, wybrała projekt „Poznajemy urząd od podszewki”.

Uczestnicy programu oraz koordynatorzy szkolnej inicjatywy odwiedzają Urząd Miejski, debatują nad przyszłością okolicy, podejmują wiele innych działań na rzecz najbliższego otoczenia, ucząc się pozyskiwania sojuszników dla swoich przedsięwzięć.

Spotkanie z najwyższym urzędnikiem władzy lokalnej miało na celu popularyzowanie inicjatyw na rzecz Małej Ojczyzny, upowszechnianie wśród młodych obywateli wiedzy dotyczącej najbliższego dzieciom regionu oraz zaznajomienie uczestników programu ze specyfiką pracy przedstawiciela władzy w mieście.               

 Burmistrz miasta, uczestnicząc w spotkaniu „Przeszłość i przyszłość Starego Sącza”, odpowiedział na pytania uczniów „1”oraz zapoznał szóstoklasistów z planem inwestycji przewidzianych do realizacji na najbliższe lata. Opowiedział również historię związaną z ustanowieniem nowego herbu miasta oraz zaprezentował niezwykle efektywną platformę widokową, oprowadzając słuchaczy po „ścieżce wśród koron drzew”. Oczami wyobraźni zachwyceni szóstoklasiści podziwiali niezwykłą panoramę Beskidu Sądeckiego i Wyspowego.

Podczas spotkania nie zabrakło też akcentów prywatnych. Pan Jacek Lelek, prywatnie tata Antka – ucznia klasy VI a – zdradził, jakie wrażenie wywarł na nim Stary Sącz podczas pierwszej wizyty w mieście św. Kingi, opowiedział o swojej drodze do sukcesu, przyznał, jakie wartości preferuje w życiu. Zmierzył się też z odpowiedzią na pytanie, jakim tatą jest najbardziej zapracowany starosądeczanin.

 A jakim uczniem był Jacek Lelek? Młodzi obywatele zaplanowali dla najwyższego urzędniczą rangą obywatela Starego Sącza publiczny egzamin wiedzy i umiejętności. Egzaminatorzy „1” – jak przystało na dobrych gospodarzy spotkania – zapewnili honorowemu gościowi szkoły komfortowe warunki, o jakich zapewne marzyłby niejeden egzaminowany:

- telefon do Wojtka Kurzei – przyjaciela syna Antka,

- radę życzliwej uczennicy Agnieszki Żak,

- wsparcie przedstawiciela najbliższej rodziny – syna Antoniego,

- konsultację ze studentem Uniwersytetu Jagiellońskiego (Uniwersytetu Dzieci) – Beniaminem Buchmanem.

 Samodzielne wypowiedzi zdającego idealnie wpisały się w „klucz odpowiedzi” egzaminatorek: Oliwii Kamińskiej i Zuzanny Obrzud, potwierdzając wysoki poziom kompetencji absolwenta leskiej szkoły podstawowej. Nieco wątpliwości przysporzyły zdającemu pytania z zakresu „polszczyzny” współczesnego nastolatka. Na odpowiedzi – nie do końca chyba samodzielne – sympatyczne egzaminatorki życzliwie przymknęły oko, dając swoim pedagogom przykład… obywatelskiej, szkolnej empatii. Uhonorowaniem wiedzy szkolnego OMNIBUSA było świadectwo z czerwonym paskiem (w historii szkoły przyznane w „1” po raz pierwszy dorosłemu obywatelowi), które „uczniowi” leskiej SP wręczył młody obywatel, prymus, szkolny stypendysta, uczestnik projektu „Przygoda z nauką…” Michał Brzeziński. 

Gościa szkoły, burmistrza Starego Sącza Pana - w imieniu dyrekcji „1”, koordynatorów oraz uczestników programu „Młody Obywatel” - wicedyrektor szkoły Elżbieta Bodziony uhonorowała tytułem: „Urzędnika przyjaznego dzieciom.” Natomiast reprezentująca najmłodsze pokolenie starosądeckiej „1” wicedyrektor szkoły Barbara Dyrek - w imieniu uczestników projektu „Poznajemy urząd od podszewki” - przekazała burmistrzowi Grodu św. Kingi dokument: „Listę postulatów dzieci i młodzieży” odzwierciedlających marzenia młodego pokolenia. Pan Jacek Lelek - urzędnik przyjazny dzieciom – zadeklarował spełnienie możliwych do realizacji dziecięcych inicjatyw. Nie odmówił nawet wykonania przedsięwzięcia będącego efektem kreatywnej wyobraźni nastolatka, dodając, iż kwalifikuje się ono do realizacji - jak przystało na postulat – po stu latach…

Usatysfakcjonowani młodzi obywatele nagrodzili gościa szkoły gromkimi brawami. W imieniu szóstoklasistów podziękowanie burmistrzowi Lelkowi złożyli: Julia Litwińska i Arkadiusz Duda , wręczając urzędnikowi przyjaznemu dzieciom apetycznego i zdrowego ananasa, którym symbolicznie honorują gości szkoły młodzi obywatele „1”, uczestnicząc jednocześnie w programie profilaktyki zdrowotnej „Zdrowie ma smak”.

Szóstoklasiści, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, realizując projekt, udowadniają, że chcieć to móc i że „wspólne” oznacza „nasze”, każdego z nas. Nasze otoczenie, naszą tradycję…

Już niebawem uczestnicy programu „Młody Obywatel”, korzystając z zaproszenia Ewy Zielińskiej, przewodniczącej Rady Miejskiej, wezmą udział w sesji Rady Miejskiej, przygotowując się do Sesji Uczniów „1”, najmłodszych mieszkańców Grodu św. Kingi. Obrady poprowadzi „przewodnicząca” Julia Litwińska, a debacie młodych, starosądeckich radnych przyglądać się będzie pierwsza w dziejach Starego Sącza kobieta „burmistrz” Zuzanna Obrzud.

Jadwiga Postawa

Renata Jasińska Nowacka

Egzamin burmistrza Lelka


Dziękujemy za przesłanie błędu