Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 21 stycznia. Imieniny: Agnieszki, Jarosława, Nory
07/10/2016 - 08:45

Ukraińcy tak, uchodźcy z Azji i Afryki - nie

Ponad połowa Polaków (52proc.) sprzeciwia się przyjmowaniu do Polski uchodźców z terenów ogarniętych działaniami wojennymi. Wśród pozostałych 44 procent dominuje opinia, że uciekinierom należy udzielać czasowego schronienia jedynie do czasu unormowania sytuacji w ich krajach (40 proc). Stałe osiedlanie się uchodźców w Polsce popiera jedynie 4proc. badanych - wynika z wrześniowego raportu CBOS.

W porównaniu z sierpniowymi badaniami, wzrosła liczba osób akceptujących czasowy pobyt uchodźców w Polsce (wzrost o 6 pkt. procentowych), osiągając poziom z marca br. Spadła natomiast liczba całkowitych przeciwników przyjmowania uciekinierów (spadek o 6 pkt. procentowych) - powracając do poziomu z czerwca i lipca br.

Większość badanych (67%) jest przeciwna przyjmowaniu uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki, w tym 39% wyraża swój radykalny sprzeciw w tej kwestii. Na rozlokowanie w Polsce części przybywających do Europy uciekinierów zgadza się 28%.

Większym poparciem cieszy się kwestia przyjęcia uchodźców z Ukrainy. Aprobatę dla udzielania azylu mieszkańcom wschodniej Ukrainy uciekającym z terenów objętych działaniami zbrojnymi zadeklarowało 57% badanych. Niechęć w tej kwestii wyraża 38% ankietowanych. W porównaniu z końcówką 2015 r. i pierwszym kwartałem br., dezaprobata wobec przyjmowania uchodźców z rejonów Ukrainy objętych wojną nieznacznie wzrosła.

Wśród badanych sprzeciwiających się przyjmowaniu uchodźców z terenów objętych konfliktami zbrojnymi, 37% badanych, którzy konsekwentnie nie zgadzają się na udzielanie azylu migrantom z Afryki i Bliskiego Wschodu, zgadza się jednocześnie, by w naszym kraju znaleźli schronienie mieszkańcy Ukrainy uciekający przed wojną na Wschodzie.
źródło: CBOS, IDKDziękujemy za przesłanie błędu