Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 6 lipca. Imieniny: Dominiki, Jaropełka, Łucji
26/06/2019 - 13:40

Chełmiec: mieszkańcy mają głos, też rozliczają wójta! Sesja LIVE

Trwa sesja absolutoryjna w gminie Chełmiec. Rano otrzymaliśmy informację, że głos w dyskusji na temat raportu o stanie samorządu chce wziąć też grupa mieszkańców.

Dziś radni mają dyskutować o tym, w jakiej kondycji jest chełmiecki a przy okazji ocenić wykonanie budżetu za 2018 i udzielić – albo nie – absolutorium – wójtowi Bernardowi Stawiarskiemu. Ale już wiemy, że mieszkańcy też chcą wyrazić swoje zdanie na temat pracy gminy. Chodzi o kryzys z brakiem wody, problemy z wywozem śmieci. Mają się też pojawić mieszkańcy osiedla Łazy w Marcinkowicach, którzy w wyniku decyzji wójta – chybionych, bo interweniował nadzór budowalny – są teraz całkowicie odcięci od świata.

Zobacz też: Chełmiec: czy radni rozliczą wójta z suszy w kranach i smrodu śmieci?

Zobaczcie jak się toczy dyskusja.

Anna Bocheńska, która reprezentuje stanowisko kilkudziesięciu osób nie zostawiła suchej nitki na Raporcie o stanie Gminy Chełmiec. Na wstępie skomentowała, że raport ten to kalka teksów z Kuriera Chełmieckiego - cytowanych miejscami niemal w całości - tekstów ze strony chelmiec.pl - wójt nie przyznaje się do jej prowadzenia przez samorząd. Potem punkt po punkcie torpedowała dane finansowe, pytała o ilość uchwał unieważnionych przez wojewodę, o ilość spraw i ich koszt, które gmina ma w sądzie, o koszt funkcjonowania Straży Miejskiej, o to czy wskaźniki przestępczości i te związane z bezpieczeństwem mieszkańców rosną, czy maleją czy utrzymują się na stałym poziomie, czy - za sprawą Straży Gminnej - maleją. Nie zostawiła suchej nitki na kwestiach związanych z funkcjonowaniem kanalizacji i wodociągów, kosztach budowy i rzeczywistym stanem realizacji oświetlenia gminy. Zapytała radnych wprost - czy potrafią w jakikolwiek sposób odpowiedzieć na te pytania. Zażądała od wójta odpowiedzi: kto administruje stronę chelmiec.pl. Czy wójt wie, kto nią administruje.

W odpowiedzi zabrał głos sekretarz gminy Artur Boruta. Krótko stwierdził: że ustawodawca nie sprecyzował co raport ma zawierać ani jaki ma być jego kształt. Wójt Stawiarski w sprawie strony chelmiec.pl nie odpowiedział wcale. Być może dlatego, że nadal toczą się sprawy sądowe, w których taka publiczna odpowiedź mogłaby przesądzić o finale i werdykcie sądu.

ES [email protected]Dziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)