Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Piątek, 28 lutego. Imieniny: Ludomira, Makarego, Wiliany
10/09/2019 - 13:15

Może być gorąco od błękitnego paliwa. Sesja Rady Miasta Nowego Sącza [NA ŻYWO]

Czy miasto będzie dopłacać do błękitnego węgla? To może być najbardziej gorący temat podczas dzisiejszego posiedzenia sądeckiej rady miasta. Nad czym jeszcze będą debatować radni? Czy obrady jak zawsze będą zażarte i potrwają do późnej nocy? Oglądaj u nas relację LIVE

Czytaj też Nowy Sącz: ważą się losy dopłat do błękitnego węgla. Kwoty nie zwalają z nóg 

Porządek XIX sesji Rady Miasta Nowego Sącza obejmuje piętnaście punktów

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z obrad XVI, XVII i XVIII Sesji Rady Miasta.

5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta w okresie od poprzedniej Sesji.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Nr V/45/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/133/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 maja 2019 r., w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania procedury budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza oraz wymogów formalnych, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego -

9. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej, stanowiącej ulicę Władysława Hasiora, do dróg publicznych kategorii gminnej oraz ustalenia przebiegu tej drogi

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Nowego Sącza na dofinansowanie kosztów zakupu Paliwa niskoemisyjnego w budynkach mieszkalnych

11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Placówek Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu, ul. Zamenhofa 1, w skład którego wchodzi Centrum Kształcenia Zawodowego oraz Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/494/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych Miasta Nowego Sącza działających w zakresie oświaty oraz zasad zwalniania z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/567/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.

14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.

15. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia jednostki budżetowej Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu do jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu .

16. Wolne wnioski radnych i oświadczenia radnych i Prezydenta.

17. Zamknięcie Sesji.Dziękujemy za przesłanie błędu

SĄDECZANIN ROKU 2019

Miesięcznik "Sądeczanin" luty 2020