Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Wtorek, 21 marca. Imieniny: Benedykta, Lubomiry, Lubomira
14/01/2023 - 16:55

Są już pierwsze Kluby Europy Karpat. Gościem specjalnym wicemarszałek Terlecki

W Nowym Sączu oraz w Żmiącej w powiecie limanowskim zostały dzisiaj (14 stycznia) powołane do życia pierwsze kluby w ramach Stowarzyszenia Kluby Europy Karpat. Będą one pionierami w realizacji tego projektu na ternie subregionu sądeckiego.

To ważna chwila w historii Sądecczyzny, gdyż umożliwia realizację w naszym regionie strategicznych dla obszaru karpackiego działań. Taki klub zaczął działać w Nowym Sączu. W Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu w południe odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli: wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Ryszard Terlecki, Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego, wójtowie i burmistrzowie miast i gmin Sądecczyzny.

Do sądeckiego klubu działającego w ramach Stowarzyszenia Kluby Europy Karpat w poczet członków weszło dzisiaj ponad 40 osób, między innymi lokalni samorządowcy, przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych, radni sądeckich gmin.

Zygmunt Berdychowski, wspólnie ze starostą nowosądeckim Markiem Kwiatkowskim i lokalnymi samorządowcami podejmowali wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego, który przyjechał dzisiaj specjalnie na Sądecczyznę, by wziąć udział w posiedzeniach inauguracyjnych klubów, które zawiązały się w naszym regionie w ramach Stowarzyszenia Kluby Europy Karpat.

Wicemarszałek Sejmu przypomniał, w odniesieniu historycznym ideę powołania do życia Stowarzyszenia Stowarzyszenie „Kluby Europy Karpat”. Stowarzyszenie to powstało 5 kwietnia 2022 roku. Pomysłodawca był Marek Kuchciński, obecny szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Nadrzędnym celem stowarzyszenia jest rozwój współpracy, także tej transgranicznej, dla ochrony dziedzictwa materialnego i niematerialnego kulturowego, historycznego, turystycznego i przyrodniczego regionu Karpat, do którego należy aż 8 krajów.

Podczas spotkania mówiono o perspektywach współpracy w ramach Europa Karpat.

- Europa Karpat jest szyldem, który kryje w sobie przedsięwzięcia jeszcze szersze niż same Karpaty, choć kwestia zagospodarowania obszarów górskich i podgórskich jest obecna jako jedna z dwóch najważniejszych funkcjonowania tego pomysłu – zauważył wicemarszałek Terlecki.

- Jest to bardzo istotny i ważny temat – powiedział Sądeczaninowi starosta Marek Kwiatkowski. – Pielęgnujemy i poszerzamy współpracę między naszym powiatem, a Słowacją. Chcemy wejść w szerszy program, by pozyskiwać środki na projekty miękkie, szkolenia, procesy edukacyjne, kulturalne i historyczne, a być może też na projekty twarde, związane z pobudzaniem przedsiębiorczości w ramach strefy nadgranicznej i państw leżących w paśmie Karpat. Chcemy włączyć w to wszystkie gminy naszego regionu. To dla nas i gmin na Sądecczyźnie szansa jeszcze większego rozwoju.

Jak zaznaczył starosta Kwiatkowski te tereny wymagają wsparcia finansowego, a to wiąże się, niestety, że muszą tutaj – do tego regionu trafić odpowiednie środki. – pobudzimy przedsiębiorczość i efektywność. Chociaż, jak podkreślił starosta, Sądecczyzna słynie z ludzi bardzo przedsiębiorczych, ludzi, którzy umieją przekuwać cenne inicjatywy w czyn.

- Jeśli im pomożemy, a mam tutaj na myśli środki dodatkowe to będzie sukces. Powinniśmy wykorzystać tę szansę – stwierdził starosta Kwiatkowski.

Dalszą część tekstu czytaj na następnej stronie - TUTAJ

O Klubach Europy Karpat w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu
Fot. Maria Olszowska


Dziękujemy za przesłanie błędu