Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 2 marca. Imieniny: Halszki, Heleny, Karola
30/10/2023 - 13:00

Stary Sącz: ile pieniędzy w 2024 roku będzie dla organizacji pozarządowych? Sesja LIVE

Jak co roku, radni podejmą dziś decyzję co do współpracy z organizacjami pozarządowymi na przyszły rok. Uchwalą jej program Najważniejsza decyzja oczywiście dotyczy tego, ile na tę współpracę będzie pieniędzy w 2024 roku.

Te gminy też mają wyszukiwarki grobów na cmentarzach

Już od wielu lat, dzięki tej współpracy działa w Starym Sączu Uniwersytet Trzeciego Wieku, Klub Seniora, Muzeum Regionalne im. Seweryna Udzieli czy Środowiskowy Dom Samopomocy i Integracyjna Grupa Teatralna. Ze środków dla organizacji pozarządowych swoją działalność, jej część, finansują gminne kluby sportowe. Za część tych pieniędzy organizowane są też wyjazdy dla dzieciaków z różnych sołectw i festyny oraz imprezy integracyjne.

Co roku starosądecki samorząd musi podjąć decyzję, ile na to wszystko wydzielić środków ze swojego budżetu. Dziś zapadną decyzje co do kwoty na 2024 rok. W projekcie uchwały przygotowanej na obrady podana jest kwota 1 655 000 zł, ale jednocześnie pojawia się zastrzeżenie: - Ostateczną wysokość środków planowanych na realizację zadań publicznych określi Rada Miejska w uchwale budżetowej na rok 2024.

- Program jest dokumentem precyzującym współpracę Gminy z organizacjami pozarządowymi. Określa cele, zasady, przedmiot i formy współpracy Gminy Stary Sącz z podmiotami III sektora. Wskazuje na priorytetowe zadania publiczne, które Gmina zamierza zlecać do realizacji organizacjom pozarządowym w 2024 roku oraz wysokość środków przeznaczonych na realizację tych zadań, a także tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert – czytamy jednocześnie w dalszej części dokumentu. 

- Co roku tę kwotę zwiększamy i co roku zwiększa się zakres zadań, które powierzmy do realizacji organizacjom pozarządowym – podkreśla burmistrz Jacek Lelek.

Kolejne istotne z punktu widzenia mieszkańców projekty uchwał dotyczą oddania w dzierżawę części pomieszczeń w przychodni w Barcicach. W tym wypadku chodzi o przedłużenie umowy z Prywatną Przychodnią Stomatologiczną „PRODENT”. Podobne decyzje zapadną w sprawie pomieszczeń zajmowanych przez działającą tu już od wielu lat, przychodnię przy ul. Królowej Jadwigi w Starym Sączu.

Przedłużone zostaną też umowy dzierżawy gruntów zawarte z mieszkańcami w Przysietnicy, Barcicach i Starym Sączu. O wykupie działek z kolei – chodzi o dwie w Starym Sączu – pisaliśmy z kolei w publikacji Stary Sącz: ważą się losy kolejnych 104 tanich mieszkań

Gmina – jeśli oczywiście radni się zgodzą – przejmie też, tyle, że nieodpłatnie pięć działek w Moszczenicy Niżnej. W sumie to 0.13 ha, które samorząd chce już niebawem wykorzystać do budowy drogi, która połączy okoliczne, nowe nieruchomości z drogą gminą Moszczenica Niżna - Lipie  - Barcice.

Do tego radni pochylą się też nad niezbędnymi zmianami w budżecie na 2023 rok. - Część zmian jest czysto kosmetyczna, ale dziś też wprowadzimy do budżetu środki, które otrzymaliśmy z rządowego programu Maluch plus w ramach dofinansowania na budowę żłobka. Chodzi o kwotę 1 600 000 złotych a przetarg na realizację zadania ogłosimy jeszcze w tym roku - wyjaśnia Jacek Lelek. ([email protected] Fot.: ES) © Materiał chroniony prawem autorskimDziękujemy za przesłanie błędu