Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 4 grudnia. Imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana
26/09/2022 - 15:15

845 wniosków o dopłatę do węgla! Gdzie złożyć w Rytrze te na pellet, olej i gaz?

Zważywszy, że na terenie gminy Rytro mieszka około 4 tysiące osób, liczba 845 wniosków o dopłatę za węgiel naprawdę robi wrażenie. I na tym nie koniec, bo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rytrze już przyjmuje wnioski o dopłaty do pelletu, gazu skroplonego i oleju opałowego.

845 wniosków o dopłatę do węgla! Gdzie złożyć w Rytrze te na pellet, olej i gaz?

- Na tę chwilę mamy zarejestrowanych 845 wniosków o dopłatę do zakupu węgla, ale trzeba doliczyć jeszcze kilka tych, które czekają dopiero na rejestrację – usłyszeliśmy w ryterskim GOPS.

Z kolei wójt Jan Kotarba dodaje, że na najbliższej sesji, w tę środę, 28 września, radni będą wprowadzać do budżetu gminy środki niezbędne na wypłatę owych dopłat. – To będzie w sumie około dwa i pół miliona złotych, bo trzeba tu jeszcze doliczyć wnioski do innych materiałów opałowych – zaznacza.

Zobacz też: Boimy się zimy i horrendalnych opłat. Jak sobie z nimi poradzi Rytro?

Chodzi oczywiście od dopłaty do wspomnianego już wyżej pelletu, oleju i gazu skroplonego. Przypomnijmy, o jakie kwoty chodzi. Dodatek przysługuje w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe i wynosi odpowiednio:
- 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
- 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
- 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG (nie dotyczy gazu sieciowego);    
- 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Ważne! By uzyskać dodatek trzeba mieć zarejestrowany piec w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Zobacz też: Dopłaty do pelletu, gazu i oleju opałowego! Gdzie składać wnioski w Kamionce Wielkiej?

Jak go złożyć? W Rytrze obsługą akcji zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w następujących godzinach: poniedziałek: 8.30 – 16.30, wtorek: 7.30 - 15.30 i od środy do piątku od 7.30 do 15.30.

Wniosek można składać w na piśmie lub drogą elektroniczną. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Osoby dysponujące kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym mogą składać wnioski za pomocą platformy ePUAP – jako pismo ogólne do urzędu. W takim przypadku istotne jest aby opatrzone było zarówno pismo do urzędu jak i sam wniosek.

Zgodnie z zapisami ustawy przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku będzie wysyłana na podany we wniosku adres poczty elektronicznej. Będzie ją można również odebrać w siedzibie organu. Nieodebranie takiej informacji nie wstrzymuje wypłaty świadczenia.

Dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Przypomnijmy też, że przysługuje jeden na jeden adres!
Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje z kolei osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692).

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego. ([email protected] Fot.: ilustracyjne archiwum sądeczanin.info)


 Dziękujemy za przesłanie błędu