Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 2 marca. Imieniny: Halszki, Heleny, Karola
23/11/2021 - 13:10

Będą walczyć z narkomanią i alkoholizmem. Pytanie czy takie rozwiązanie pomoże

Narkomania i alkoholizm to bardzo poważny problem, z którym każdego dnia zmaga się wiele osób. Samorządowcy czynią starania, aby zmniejszyć liczbę uzależnionych. Przykładem mogą być dwa programy, który zostały przyjęte w Gorlicach.

Wszyscy wiemy jak poważnym problemem jest uzależnienie od alkoholu i narkotyków. Plagą staje się to niestety również w naszym regionie. Niepokojących informacji dostarczył m.in. raport o stanie Gorlic za 2020 rok.

Drastycznie wzrosła wówczas liczba przestępstw związanych z narkomanią. Zanotowano ich aż 137, podczas gdy rok wcześniej ich liczba wynosiła 41. Podejmowane są jednak kroki, by z nią walczyć.

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Gorlice, pojawił się punkt dotyczący przyjęcia programu profilaktyki dotyczącego rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, należy to do zadań własnych gminy.  Szczegóły wyjaśnił Łukasz Bałajewicz, zastępca burmistrza.

- Działania zawarte w projekcie uchwały opracowano w oparciu o potrzeby i problemy występujące na terenie gminy oraz cele zawarte w Narodowym Programie Zdrowia – mówił.

Jak dodawał, dotychczasowe działania podejmowane przez miasto w tym zakresie mają charakter zintegrowany i jedno źródło finansowania – opłaty za zezwolenia na sprzedaż i podawanie alkoholu. – Jak co roku, program jest z powodzeniem realizowany na terenie miasta więc bardzo proszę o przyjęcie uchwały – zakończył zastępca burmistrza.

Programy dotyczą m.in. zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, udzielania pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których takie problemy występują, prowadzenie działalności informacyjnej oraz edukacyjnej w szczególności wśród dzieci i młodzieży, przeprowadzanie kontroli punktów sprzedaży alkoholu, organizowania szkoleń dotyczących szkodliwości narkomanii, monitorowania zjawiska na terenie miasta, czy współfinansowania w utrzymaniu poradni dla dzieci i młodzieży zagrożonych narkomanią.

Pozytywną opinię wydała komisja oświaty. Projekt poparli wszyscy radni. Dwa programy – jeden dotyczący walki z alkoholizmem i drugi odnośnie przeciwdziałania narkomanii, zostały zatem przyjęte jedną uchwałą. ([email protected], fot: Pixabay/ zdjęcie ilustracyjne)Dziękujemy za przesłanie błędu