Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Piątek, 22 stycznia. Imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego
06/03/2019 - 15:45

Chełmiec: radny bez pytania może kontrolować gminne spółki. Tylko czy o tym wie?

W gminie Chełmiec ciągle toczy się dyskusja na temat uprawnień radnych i obowiązku wójta związanych z udzielaniem informacji na temat wydatków gminy i funkcjonowania gminnych jednostek organizacyjnych i spółek.

O tym, jak wójt i sekretarz gminy Chełmiec odpowiadają na interpelacje radnych pisaliśmy w publikacjach 
Chełmiec: radny Rosiek czuje się radnym bezradnym? Wojewoda mu pomoże? 
Chełmiec: radni są po to by nic nie wiedzieć i cicho siedzieć?

Warto też przypomnieć wyrok, który zapadł w trybie wyborczym. Wójt Bernard Stawiarski pozwał swojego kontrkandydata Zbigniewa Leśniaka za dociekania o kondycję finansową Kopalni Surowców Skalnych w Klęczanach – 100 procent udziałów w spółce należy do gminy Chełmiec. Sąd Apelacyjny w Krakowie nie miał żadnej wątpliwości, że Leśniak ma prawo domagać się wyjaśnień w tej sprawie a wójt ma obowiązek ich udzielić.

O szczegółach pisaliśmy w publikacji Wójt Stawiarski znów przegrał w sądzie ze Zbigniewem Leśniakiem

Czytelnicy, mieszkańcy  Chełmca cały czas stoją na stanowisku, że radni, którzy nie mogą się doprosić danych związanych z realizacją budżetu gminy Chełmiec  powinni skorzystać z uprawnień, które daje im – i nie tylko im, ale ogółowi społeczeństwa – ustawa o dostępie do informacji publicznej. Jednak okazało się, że i ta formułą nie działa w przypadku władz gminy Chełmiec. Radny Eugeniusz Rosiek poprosił o pomoc wojewodę, ale zanim poznamy jego stanowisko wróćmy do podstaw, czyli do znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym.

Otóż obok nowelizacji wprowadzających konieczność składania interpelacji na piśmie i odpowiedzi na nie w tym samym trybie, głosowań imiennych oraz transmisji sesji na żywo a dalej udostępniania retransmisji pojawił się zapis, który otwiera każdemu radnemu drzwi do wszystkich jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem gminy. Przytoczmy zapis w całości.

Art. 24. 1. Radny jest obowiązany brać udział w pracach rady gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.

2. W wykonywaniu mandatu radnego radny ma prawo, jeżeli nie narusza to dóbr osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu w działalność urzędu gminy, a także spółek z udziałem gminy, spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych, gminnych osób prawnych, oraz zakładów, przedsiębiorstw i innych gminnych jednostek organizacyjnych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej.

3. W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do wójta.

Co to oznacza w praktyce? Informacje o tym, jak działa wspomniana kopalnia czy Aqua Centrum w Chełmcu radny może uzyskać bezpośrednio u źródła z pominięciem wójta jako osoby stojącej na czele samorządu. Tylko czy radni o tym wiedzą?

Oczywiście w pierwszej kolejności zapytaliśmy o to radnego Eugeniusza Rośka. Ten z miejsca zastrzegł, że wspominane zapisy ustawy doskonale zna, ale nie spodziewał się, że będzie musiał z nich skorzystać w takich okolicznościach, jak te które mają miejsce w gminie Chełmiec. W pierwszej kolejności radny wybiera się do Aqua Centrum. Jakie będą efekty jego starań? Do tematu wrócimy.

ES e.stachura@sadeczanin.info Fot.: ilustracyjne archiwum sądeczanin.infoDziękujemy za przesłanie błędu