Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Piątek, 24 września. Imieniny: Dory, Gerarda, Maryny
30/07/2021 - 14:10

Ciągną do nas miliony ludzi, biznes się kręci. Małopolska tygrysem turystyki?

Turyści z kraju i zagranicy walą tłumnie do Małopolski. Tak wynika z danych publikowanych w raporcie o stanie Małopolski. Tych, którzy decydują się odwiedzić nasz region z roku na przybywa w rekordowym tempie. Taka tendencja utrzymuje się od kilku lat.

Dynamika ruchu turystycznego odwiedzających województwo małopolskie na przestrzeni lat wykazuje systematyczną i dość równomierną tendencję wzrostową począwszy od roku 2009, na który istotniejszy wpływ ma zwiększenie dynamiki ruchu odwiedzających krajowych niż zagranicznych – czytamy w raporcie.

Jakie są statystyki? W 2017 roku region odwiedziło 15,9 mln osób.  czyli dokładnie o 1 mln więcej, niż rok wcześniej. W 2019  to było już 17,86 mln osób,  o 6,44 procent  więcej niż w 2018 roku.

Analizując tendencje zmiany poziomu turystów krajowych i zagranicznych na przestrzeni lat, spostrzega się dwa okresy zniżkowe w dynamice ruchu turystycznego, tj. rok 2005 i 2008. Od 2009 roku obserwowany jest systematyczny wzrost turystów odwiedzających Małopolskę, zarówno w kategorii turystów krajowych, jak i turystów zagranicznych – wskazują autorzy opracowani. Podtrzymany on został również w roku 2019, przy czym większy przyrost miał miejsce w odniesieniu do turystów zagranicznych (o ponad 6 proc. – rok wcześniej był to wzrost na poziomie 3,7 proc).Wielkość wydatków ponoszonych przez odwiedzających krajowych i zagranicznych podczas pobytu w Małopolsce w 2019 roku wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o 6 proc. i wyniosła prawie 15,2 mld złotych.

Goście odwiedzający Małopolskę w 2019 roku najczęściej decydowali się na podróż w przedziale czasowym 4–7 noclegów (31,93 proc.). Pobyt jednodniowy deklarowało 22,37 proc. respondentów, natomiast nocleg od 2 do 3 noclegów stanowił 18,9 proc.  Należy jednak zauważyć, iż długość pobytu w Małopolsce odwiedzających krajowych wykazuje inne tendencje niż długość pobytu gości zagranicznych. Najważniejsza różnica dotyczy pobytów jednodniowych i noclegów w przedziale od 4–7 nocy. W tych przedziałach dominują odwiedzający krajowi (jednodniowy to skala 27,72 proc.), z kolei turyści zagraniczni zdecydowanie najczęściej swój pobyt w regionie spędzają w przedziale czasowym 4–7 noclegów (53,14 proc.).


Goście odwiedzający Małopolskę w 2019 roku najczęściej decydowali się na podróż w przedziale czasowym 4–7 noclegów (31,93 proc.). Pobyt jednodniowy deklarowało 22,37 proc respondentów, natomiast nocleg od 2 do 3 noclegów stanowił 18,9 proc. Jak piszą autorzy raportu, należy jednak zauważyć, iż długość pobytu w Małopolsce odwiedzających krajowych wykazuje inne tendencje niż długość pobytu gości zagranicznych. Najważniejsza różnica dotyczy pobytów jednodniowych i noclegów w przedziale od 4–7 nocy. W tych przedziałach dominują odwiedzający krajowi (jednodniowy to skala 27,72 proc.), z kolei turyści zagraniczni zdecydowanie najczęściej swój pobyt w regionie spędzają w przedziale czasowym 4–7 noclegów (53,14 proc.).

Turyści nocujący w Małopolsce w 2019 roku najczęściej na miejsce zakwaterowania wybierali hotele (ponad 32 proc.). Co więcej, rola tych obiektów znacząco wzrosła w relacji do roku ubiegłego (o 11 p. proc.). Relatywnie popularne w 2019 roku były także pensjonaty (ponad 13 proc., czyli o 0,9 p. proc. mniej niż w roku poprzednim), apartamenty i kwatery prywatne (prawie 12 proc., czyli o 1,8 p. proc. więcej niż rok wcześniej), noclegi u rodziny (ok. 9 proc.  czyli o 0,6 p. proc. mniej niż w roku poprzednim) i znajomych (ok. 6 proc., tj. o 0,7 p. proc. więcej niż rok wcześniej).

Spośród turystów nocujących w hotelach najwięcej w 2019 roku wybierało obiekty czterogwiazdkowe (niemal 1/3, tj. o 4,4 proc.  więcej niż w roku ubiegłym). Na drugim miejscu uplasowały się, z niewiele mniejszym udziałem, hotele trzygwiazdkowe (ponad 31proc. wskazań, tj. o 4,4 proc.  mniej niż rok wcześniej).

Odwiedzający krajowi przybywają do Małopolski głównie z województwa małopolskiego śląskiego, podkarpackiego i mazowieckiego. Porównując wyniki dotyczące pochodzenia odwiedzających krajowych uzyskane w 2019 roku z latami poprzednimi, widać, że poziom reprezentacji odwiedzających wewnątrzregionalnych na-dal jest najwyższy i wykazuje największe wzrosty ilościowe ( plus 6,9 proc. w stosunku do 2018 roku). Odwiedzający spoza Małopolski to głównie mieszkańcy województw: śląskiego (13,6 proc.  udziałów w strukturze przyjazdów), podkarpackiego (10,8 proc.  udziałów w strukturze przyjazdów) i mazowieckiego (10,2 proc.  udziałów w strukturze przyjazdów).

W 2019 roku dominującą grupą byli odwiedzający z Wielkiej Brytanii, następnie z Niemiec oraz Włoch i Francji. Generalnie odwiedzający z siedmiu krajów stanowią ponad 60 proc.  całości strumienia zagranicznego ruchu turystycznego do regionu, a dominacja pierwszej czwórki utrzymuje taką tendencję w dłuższym już okresie.

Dominującymi celami przyjazdu do Małopolski są wypoczynek, zwiedzanie zabytków oraz turystyka aktywna. Zwiedzanie zabytków jest istotniejsze dla odwiedzających zagranicznych, natomiast odwiedzający kraj znacznie częściej deklarują chęć aktywnego spędzania czasu w Małopolsce. Wśród turystów zagranicznych istotnym celem wizyty w Małopolsce są również odwiedziny u krewnych/znajomych oraz turystyka konferencyjna i biznesowa. Jeżeli chodzi o najczęściej wskazywane atrakcje turystyczne to największą popularnością cieszy się stolica regionu – Kraków, następnie Kopalnia Soli w Wieliczce i Zakopane. (jagienka.michalik@sadeczanin.info) fot. jmDziękujemy za przesłanie błędu

100 firm Sądecczyzny 2021 - katalog