Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Piątek, 24 maja. Imieniny: Joanny, Zdenka, Zuzanny
24/04/2024 - 15:40

Co z oświadczeniem dyrektora MOSiR? Mamy opinię Ministerstwa Sprawiedliwości

Szereg pytań wywołało oświadczenie majątkowe dyrektora MOSiR - Marcina Rojny. Nie znalazły się w nim wpisy o pełnieniu funkcji wiceprezesa w jednej ze spółek, na co wskazywały dane z KRS. O opinię poprosiliśmy Ministerstwo Sprawiedliwości.

Oświadczenie majątkowe Marcina Rojny

Oświadczenie majątkowe dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - Marcina Rojny wywołało sporo pytań. Jak już pisaliśmy, nie wpisał do niego funkcji wiceprezesa, którą według danych Krajowego Rejestru Sądowego, pełni w spółce GV Polska sp.z.o.o.

Dodajmy, że w ustawie o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcję publiczne czytamy, że kierownicy jednostek organizacyjnych gminy nie mogą być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego. Dyrektor tłumaczył jednak, że dane w KRS są nieaktualne, a w roku 2014 sprzedał wszystkie udziały w spółce. Miał również przestać pełnić funkcję członka zarządu spółki GV Polska. Więcej o sprawie TUTAJ.

Pytanie w tej sprawie wysłaliśmy do sądeckiego urzędu miasta. Dotyczył m.in. tego czy wydział bezpieczeństwa i kontroli wewnętrznej urzędu miasta zwrócił uwagę na rozbieżności w oświadczeniu majątkowym i w danych z Krajowego Rejestru Sądowego. Odpowiedzi znajdziecie TUTAJ.

Ministerstwo Sprawiedliwości o sprawie

O opinię poprosiliśmy również Ministerstwo Sprawiedliwości. Jak brzmi odpowiedź? - Wpis członków organów w Krajowym Rejestrze Sądowym ma charakter deklaratoryjny (nie wymaga dla swojej ważności rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym). Czynność jest skuteczna z momentem jej dokonania, a nie – w odróżnieniu od wpisów konstytutywnych – z momentem wpisu w tym rejestrze. Zgłoszenie zmiany do sądu rejestrowego ma charakter porządkowy, potwierdzający dany stan rzeczy - brzmi odpowiedź.

Biuro prasowe ministerstwa wskazuje również, że zgodnie z kodeksem spółek handlowych, członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników (chyba, że umowa spółki stanowi inaczej).  

- Przepisy prawa nie uzależniają skuteczności tych uchwał od dokonania wpisu lub wykreślenia danych członka zarządu z Krajowego Rejestru Sądowego. Fakt ujawnienia danych odwołanego członka zarządu w KRS nie jest zatem rozstrzygająca dla ustalenia, czy dana osoba nadal wchodzi w skład zarządu spółki - stwierdza biuro prasowe ministerstwa. Jak dodaje, wniosek o wpis do rejestru powinien być złożony najpóźniej 7 dni od zdarzenia, a obowiązek uaktualnienia danych spoczywa na podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego.

Przypomnijmy, że dodatkowe pytania wysłaliśmy również do dyrektora Rojny. Wciąż czekamy na odpowiedź. ([email protected], fot.: KS)Dziękujemy za przesłanie błędu