Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Wtorek, 22 września. Imieniny: Maury, Milany, Tomasza
30/07/2019 - 13:50

Czesław Baraniecki nie kieruje już Sądeckim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej

Czesław Baraniecki nie jest już dyrektorem Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu. Funkcji tej nie pełni od wczoraj.

O potwierdzenie naszej nieoficjalnej informacji zwróciliśmy się do biura prasowego Urzędu Miasta w Nowym Sączu.

- Potwierdzam, że Czesław Baraniecki od 29 lipca nie jest już dyrektorem placówki Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu – informuje Jakub Pędzich z biura prasowego Urzędu Miasta w Nowym Sączu. - Sam złożył rezygnację co skutkowało rozwiązaniem umowy za porozumieniem stron.

Czesław Baraniecki kierował tą placówką od 1 sierpnia 2003 roku. Wcześniej był pełniącym obowiązki dyrektora.

Niestety, nie udało się nam skontaktować, mimo wielokrotnych prób z byłym już dyrektorem sądeckiego SOIK-u.

Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest placówką, w której można uzyskać szybką i doraźną pomoc w przypadku różnych sytuacji kryzysowych. Zadaniem tej placówki jest między innymi sprawowanie opieki nad osobami doprowadzonymi do wytrzeźwienia i bezdomnymi, udzielanie poradnictwa specjalistycznego: psychologicznego, pedagogicznego, prawnego i pomocy socjalnej, prowadzenie grup wsparcia, terapeutycznych i pomocowych, zapewnienie schronienia dla ofiar przemocy, w szczególności kobiet z małymi dziećmi, udzielanie ochrony ofiarom handlu ludźmi, udzielanie informacji i porad – telefon wsparcia.

Kto teraz pokieruje tą placówką? Czy władze miasta ogłoszą konkurs, który wyłoni następcę, albo następczynię dyrektora Baranieckiego?

O to zapytaliśmy wiceprezydenta miasta Artura Bochenka.

- Dotychczasowy dyrektor SOIK złożył pismo, że rezygnuje z zajmowanego stanowiska i prosi o rozwiązanie umowy o pracę – mówi wiceprezydent Bochenek. – Rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło na jego własną prośbę. Taką zgodę wyraziliśmy. Prawdopodobnie w tym tygodniu zostanie powołana osoba, która będzie pełnić obowiązki dyrektora tej placówki.

[email protected], fot. arch. Sadeczanin.infoDziękujemy za przesłanie błędu

Miesięcznik Sądeczanin - wydanie wrześniowe