Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 25 stycznia. Imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany
25/10/2019 - 19:45

Czy nowosądeccy radni dostaną służbowe tablety?

Interpelację w tej sprawie złożył wiceprzewodniczący Artur Czernecki. Według szacunków zawartych w dokumencie, koszt urządzeń z oprogramowaniem wynosić ma około 23 tysiące złotych i pochodzić ze środków z budżetu miasta na rok 2020.

- Uzasadniając swoją propozycje, pragnę nadmienić, iż zakup tabletów w znaczny sposób usprawnieni pracę biura rady, tym samym radnym miasta, a z  punktu ekonomicznego wyeliminuje potrzebę  kserowania materiałów na sesje, komisje czy odbiór korespondencji,  co z kolei przełoży się na zredukowanie kosztów utrzymania biura rady - czytamy w interpelacji Artura Czerneckiego.

Tablety miałyby być uzupełnieniem programu informatyzacji miejskich sesji, co wymusiła stosowna ustawa. - Pragnę jednocześnie wspomnieć, iż wdrożenie systemu wspomagającego prace rady, wraz z systemem do głosowania oraz systemem konferencyjnym to obowiązek samorządów terytorialnych, wynikający z ustawy o samorządzie gminnym, która mówi, że, głosowania jawne na sesjach rady odbywają się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych - wyjaśnia radny.

- Podczas obrad na 21 sesji , kilkakrotnie dochodziło do paraliżu pracy radnych przez brak możliwości oddania głosu, czy zgłoszenia się do dyskusji z powodu występujących czasowych awarii obecnego urządzenia, co z kolei przełożyło się na przedłużenie obrad - podsumowuje autor interpelacji.

Nie wiadomo na razie, czy wydatek ten włączony zostanie do przyszłorocznego budżetu.

(MŚ). Fot. IMDziękujemy za przesłanie błędu