Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 26 września. Imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji
30/06/2015 - 15:10

Decyzją radnych PiS i Nowaka nauczyciele popracują dłużej

Mowa o tzw. nauczycielach wspomagających, którym podwyższono tygodniowe pensum z 18 do 22 godzin. Projekt uchwały był rozpatrywany dwa razy na sesjach RM i ostatecznie decyzją radnych Prawa i Sprawiedliwości oraz klubu „Dla Miasta” został przegłosowany.
Komisja Edukacji i Kultury pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (5 członków było „za”, 2 – „przeciw”, mimo sprzeciwu mocnego sprzeciwu nowosądeckiego oddziału ZNP (zarząd wielokrotnie publikował w tej sprawie listy na naszym portalu). Ostatecznie w głosowaniu przeciwko zwiększeniu pensum nauczycielom wspomagającym byli radni Platformy Obywatelskiej i Kazimierz Sas.

Nadal są rozbieżne opinie co do ilości tych nauczycieli i ilości godzin. W wielu gminach Polski tacy nauczyciele, tzw. wspomagający traktowani są w 18-godzinnym systemie pracy tygodniowej. Oszczędności z tego tytułu będą niewielkie, a bardzo pogorszyła się atmosfera, jeśli chodzi o wizerunek – komentuje Sas, radny lewicy.

Nauczyciele wspomagający pracują tak samo jak inni nauczyciele, a ta uchwała przyczyni się do obniżenia jakości ich pracy, którą ci nauczyciele będą wykonywali. Sposób opieki nad tymi dziećmi powinien pozostać na dotychczasowych warunkach – mówi radny PO Józef Hojnor.

Dla przykładu jak w innych miastach Polski radni Prawa i Sprawiedliwości rozwiązali kwestię pensum nauczycieli „współorganizujących kształcenie integracyjne” sądecka opozycja przywołuje Skawinę. Tam w marcu tego roku obniżono nauczycielom wspomagającym pensum do 18 godzin (wcześniej w 2005 zostało ono w podobny sposób jak w Nowym Sączu podniesione). „Podnoszenie pensum nauczycieli wspomagających, a tym samym zaniżanie jej wartości materialnej, świadczy o braku zrozumienia dla pracy, jaka wykonują. Jest przejawem braku świadomości wysiłku i czasu, jaki nauczyciele ci wkładają w przygotowanie każdych zajęć” – czytamy w uzasadnieniu do ustawy radnych PiS ze Skawiny.

Jak z powyższego wynika w PiS obowiązują podwójne standardy. Po prostu wstyd! Oni publicznie deklarują inne wartości, a inne wcielają w życie, bardzo brzydko. Taka jest prawda o trosce radnych sądeckiego PiS-u o dzieciach wymagające szczególnego traktowania i opieki – dodaje Hojnor.

(JB)
Fot. JB


Dziękujemy za przesłanie błędu

Miesięcznik Sądeczanin - wydanie wrześniowe