Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Wtorek, 6 grudnia. Imieniny: Dionizji, Leontyny, Mikołaja
26/09/2022 - 13:20

Dopłaty do pelletu, gazu i oleju opałowego! Gdzie składać wnioski w Kamionce Wielkiej?

Zima tuż, tuż. Dlatego po wnioskach o dopłaty do węgla, w Kamionce Wielkiej już można składać wnioski o dodatek do pelletu i gazu skroplonego. Jest tylko jeden warunek – trzeba zgłosić piec Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Najpierw przypomnijmy kilka szczegółów. Dodatek przysługuje w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe i wynosi odpowiednio:
- 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
- 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
- 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG (nie dotyczy gazu sieciowego);    
- 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Zobacz też: Pracował w lesie, kiedy spadło na niego drzewo. Ratownicy ruszyli na pomoc

Uwaga! W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego, mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Wypełnione wnioski można złożyć  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej w godzinach pracy Ośrodka (tj. od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do godz. 15:30), przesłać pocztą lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail, e-puap).
W przypadku złożenia wniosku  o wypłatę  dodatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego. 

Druk wniosku do pobrania TUTAJ.

Wnioski o wypłatę dodatku będzie można składać do 30 listopada 2022 r. ([email protected] Fot.: ilustracyjne archiwum sądeczanin.info)Dziękujemy za przesłanie błędu