Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 29 listopada. Imieniny: Błażeja, Margerity, Saturnina
19/10/2021 - 17:20

Gorąco na sesji Rady Miasta. Próba odwołania przewodniczącej

O tym, że mogą nastąpić zmiany w Prezydium Rady Miasta Nowego Sącza mówiło się w mieście już od dłuższego czasu. Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta Nowego Sącza radny Maciej Prostko zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie odwołania przewodniczącej Iwony Mularczyk. I co się stało?

Część radnych już kilka miesięcy temu mówiła o potrzebie zmian w Prezydium rady. Takiej ewentualności nie wykluczał też radny – obecnie niezależny Krzysztof Głuc, który kilka tygodni tremu zrezygnował z członkostwa w klubie PiS Wybieram Nowy Sącz.

Podczas dzisiejszej sesji w trakcie debaty nad punktem dotyczącym przyjęcia zmian w budżecie 2021 roku z autopoprawką, przewodniczący klubu Koalicja Nowosądecka radny Maciej Prostko zgłosił wniosek formalny o zmianę przewodniczącego Rady Miasta Nowego Sącza.  Radny Prostko zaznaczył, że jest to wniosek dwunastu radnych.

Przewodnicząca rady Iwona Mularczyk po zgłoszeniu tego wniosku przyznała, że radni debatują teraz nad zmianami w budżecie miasta na 2021.

Jak się okazało został złożony w burze Rady Miasta projekt uchwały o odwołanie przewodniczącej rady. Wniosek radnego Prostko n ie został poddany pod głosowanie.

Wniosek przeciwny do zgłoszonego przez radnego Prostko zgłosił radny Artur Czernecki. Wnioskował, by dalej debatować nad punktem o zmianach w budżecie miasta.

- Za chwileczkę pani skarbnik będzie miała kolejne problemy, bo nie przyjmiemy uchwały budżetowej, a państwo sobie robicie jakieś zabawy. Sprawy osobowe nie są najważniejsze dla mieszkańców i dla wysokiej rady. To jest karygodne! – mówił radny Czernecki.

I ten wniosek nie był głosowany.

Odnosząc się do wniosku złożonego przez radnego Prostko, przewodnicząca rady Iwona Mularczyk jeszcze raz powtórzyła, że rada obecnie debatuje nad punktem dotyczącym wprowadzenia zmian w budżecie na 2021 rok.

- W związku z tym, że dzisiejsza sesja zwołana jest w trybie zdalnym, nie ma możliwości procedowania tego projektu. Poddam go pod głosowanie przy najbliższej sesji stacjonarnej. Dyskusja nad tym projektem dzisiaj byłaby sprzeczna ze statutem miasta i z obowiązującym prawem – stwierdziła przewodnicząca Mularczyk. - Powtarzam, będziemy głosować nad tym projektem jeśli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli, więc nie poddaję żadnego z wniosków pod głosowanie.

Do dyskusji włączył się sekretarz miasta Piotr Lachowicz i przyznał, że jest możliwość przeprowadzenia tajnego głosowania w przypadku sesji zdalnej przeprowadzenie tajnego głosowania w sprawie zmian składu prezydium. Powoływał się przy tym na pismo wojewody.

– Wojewoda nie daje żadnej pewności, nie bierze na siebie odpowiedzialności. Nie mam żadnej gwarancji, że takie głosowanie byłoby rzeczywiście tajne – ripostowała Iwona Mularczyk.

Wrzutka radnego prosto jest destabilizacją pracy Rady Miasta. – stwierdził radny Czernecki. – Debatujmy o budżecie miasta.

- To nie w tym miejscu, nie w ten sposób. Jestem zniesmaczona – mówiła radna Teresa Cabała. – Dlaczego człowiek dla człowieka jest wilkiem.

i.michalec@sadeczanin.info, fot. IM.







Dziękujemy za przesłanie błędu

13. Festiwal Biegowy 2022- trwają zapisy!