Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 5 grudnia. Imieniny: Kryspiny, Norberta, Sabiny
28/11/2018 - 16:00

II sesja Rady Miasta Nowego Sącza - transmisja LIVE

Relacja live z II sesji Rady Miasta Nowego Sącza. Poniżej znajdziesz zapis transmisji na żywo z sesji, jaka odbywa się w środę 28 listopada o godz. 16

Godz. 22.10. Przewodnicząca Rady Miasta Iwona Mularczyk: W związku z tym, że nie możemy wyczerpać porządku obrad ogłaszam  przerwę  do 4 grudnia do godz. 16. 

Godz. 22.03 - Rozszerzenie sesji o dwa punkty we wnioskach formalnych. W związku z tym ze nie ma prezydenta, ani osoba delegowana przez prezydenta przewodnicząca RM ogłosiła pięc minut przerwy, aby prezydent, albo osoba przez niego delegowana dotarła na sesję.

Godz. 21.57 - Radna B. Jurowicz prosi o przegłosowanie wniosku formalnego o rozszerzenie porządku obrad. Przewodnicząca RM I. Mularczyk informuje, że jest to sesja nadzwyczajna. Muszę zapytać osoby które były wnioskodawcami dzisiejszej sesji o wyrażenie zgody, aby wprowadzić do porządku obrad sesji kwestie złożone we wniosku formalnym. Trwa głosowanie nad wyrażeniem zgody. Radni którzy podpisali się pod wnioskiem formalnym o rozszerzenie porządku obrad wyrazili na to zgodę, aby wprowadzić oba zgłoszone wnioski formalne do porządku obrad i rozszerzenie sesji

Godz. 21.35. Przewodnicząca Rady Miasta Iwona Mularczyk wznowiła obrady. Do mównicy podeszła B. Jurowicz. Zgłosiła wniosek formalny o rozszerzenie porządku obrad na temat informacji prezydenta miasta o wypowiadaniach stosunku pracy w Urzędzie Miasta od 23 listopada oraz o wolne wnioski. Leszek Zegzda zabiera głos: Nie ma na sali ani prezydenta, ani wiceprezydenta. Ten wniosek nie kontestuje, ale uważam, że jest niewykonalny. O głos prosi B. Jurowicz.

Jeden z puntów statu mów , że na sali musi być prezydent, albo wiceprezydent na sali . Tak stanowi to statut. Rady Miasta. 

Mec. Maciej Prostko. Niezrozumiałym jest dlaczego teraz zgłaszany jest wniosek formalny. Zgłaszanie pod koniec sesji jest złośliwością. Barbara Jurowicz ripostuje: radni mogą złożyć wnioski formalne o każdej porze trwania sesji. Jeśli będzie konieczność to zrobimy przerwę aby prezydent dojechał.

Mec. Prostko. Nie kontestuje przegłosowanie wniosku formalnego. Uważam, że zgłaszanie o tej porze traktuję jako złośliwość. Radny A. Czernecki obowiązkiem prezydenta, albo osoby wskazanej jest obecność na sali. Wierzę, że pan prezydent jest w ratuszu. Chcemy wiedzieć, że nie będzie problemu przedstawić tą informację.

Krzysztof Ziaja: Nie będę oceniał działań pana prezydenta. Nasuwa mi się wniosek, ze coś jest na rzeczy, ze odwołany został pracownik merytoryczny. Michał Kądziołka: Jestem w tej radzie drugą kadencję. Wielokrotnie korzystałem z rad i sugestii kierownik Rady Miasta. Była chodząca encyklopedią. Ten wniosek, to nie jest wniosek złośliwy. Każdy włodarz, po gruntownej analizie zwalnia pracowników. Każda z pan, która pracuje w Burze Rady obsługuje także posiedzenia komisji. jak te panie maja sie z tym materiałem "ogarnąć". Przeciąganie się dzisiejszych obrad to wyraz, że tej pani brakuje. Zwracam się do prezydentów o przeanalizowanie każdej decyzji.

Krzysztof Krawczyk - Jeśli brakuje jednej osoby i nie możemy sobie poradzić z tym wszystkim,. zamieniliście ten koniec sesji w cyrk. Wydawało się, że normalizuje się sytuacja. Zaczyna znowu iskrzyć, ze będzie współpraca, a idzie to w złym kierunku.

Iwona Mularczyk: Te słowa, które padają nie powinny paść. To , ze radni maja pytać, to nie znaczy ze my wprowadzamy sytuację konfliktową. Rada to także trudne pytania. Chodzi o to, że każdy z z nas wybrany w tych wyborach ma prawo o uzyskanie informacji, o którą prosi. Nikt, mnie jako przewodniczącej rady Miasta została zwolniona. Dzień przed zwołaniem sesji nadzwyczajnej dowiedzieliśmy się, że jedna osoba - kierownik tego biura został zwolniony. Organizacja pracy dzisiaj była zdecydowanie utrudniona.. Tak samo jak my uczestniczymy w sesji do końca, ale nikt z nas nie wyszedł z sesji. Osoba wyznaczona przez pana prezydenta powinna być o tej porze na sesji.

Krzysztof Krawczyk: Zawiązała się niepotrzrebnie koalicja przeciwko prezydentowi. To nic nie wrózy dobrego na przyszłość,. Zastanówmy sie, czy nie powinniśmy zmienić nastawienia.

Godz. 20.47. - Przewodnicząca Rady Miasta ogłosiła pół godziny przerwy, aby wybrane stałe komisje Rady Miasta mogły się ukonstytuować.

Godz. 20.43 - Ustalenie przedmiotu działania stałych komisji miasta RM. Wniosek przedstawia radna Barbara Jurowicz. Rada Miasta powołała dwie nowe Komisje Edukacji oraz Komisji Kultury, Sztuki i Współpracy z miastami partnerskimi. Głosowanie: 22 radnych było za. 

Godz. 20.40 - Ustalenie składu osobowego Komisji Kultury, Sztuki i Współpracy z miastami partnerskimi. Lista radnych chętnych do pracy w tej komisji: W. Piech, A. Czernecki, L. Zegzda, K. Krawczyk. Głosowanie: 22 radnych za. Uchwała została podjęta.

Godz. 20.37 - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Kultury, Sztuki i Współpracy z miastami partnerskimi. Radny Grzegorz Fecko rekomenduje na te funkcję Leszka Zegzdę. Radny wyraził zgodę. Nie ma innych kandydatur. Głosowanie - 22 radnych za kandydaturą. Uchwała została podjęta 

Godz. 20.35 - Ustalenie składu osobowego Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Nowego Sącza. - Radni chętni do pracy w tej komisji: D. Dumana J. Kwiatkowski M. Rogóż K. Ziaja. Za przyjęciem 22 radnych. Uchwała podjęta.

Godz. 20.33 - Ustalenie składu osobowego komisji Zdrowia i Polityki Społecznej. Chętni radni do pracy w tej komisji: B. Jurowicz, I. Orzeł, A. Czernecki, K. Ziaja. Uchwała przyjęta.

Godz. 20.31 - Ustalenie składu osobowego składu komisji Edukacji RM Nowego Sącza. Lista chętnych radnych do pracy w tej komisji: K. Głuc, T. Gajdosz, G. Ledziński, A. Pancerz i Ziaja. Uchwała przyjęta 22 głosami.

Godz. 20.29 - Ustalenie składu osobowego składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Nowego Sącza. Lista osb chętnych radnych do pracy w komisji: M. Rogóz, I. Mularczyk, J. Kwiatkowski, K. Krawczyk i K. Witkowska. Uchwała przyjęta 22 głosami.

Godz. 20.27 - Ustalenie składu osobowego Komisji Statutowo - Prawnej Rady Miasta Nowego Sącza. Chętni radni do pracy w tej komisji Prostko G Ledziński, B. Jurowicz, K. Głuc, K. Witkowska. Uchwała podjęta 22 głosami.

Godz. 20.25 - Ustalenie składu osobowego Komisji Infrastruktury i środowiska RM Nowego Sącza. Chętni radni do pracy w tejże komisji: W. Piech, M. Kądziołka K. Dyrek, I. Mularczyk, M. Poremba Ziaja i L. Zegzda. Głoswanie: 22 radnych za takim składem.

Godz. 20.33 - Ustalenie składu osobowego Komisji Finansów Publicznych. Przewodnicząca I. Mularczyk czyta listę Dyrek, T. Cabała, M. Kądziołka, Pancerz, Fecko Masrta Poręba - to lista osób chętnych do pracy w tej komisji. Głosowanie: 22 radnych "za".

Godz. 20.20 - Wybór przewodniczącego Komisji Sportu i Turystyki.  Radny Michał Kądziołka rekomenduje na przewodniczącego radnego Dawida Dumanę. Radny wyraził na to zgodę. Nie ma innych kandydatur. Głosowanie - 21 za, 1 osoba. wstrzymała się. Radny D. Dumana został przewodniczącym komisji.

Godz. 20.18: - Wybór przewodniczącego Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta. Radny D. Dumana rekomenduje na tę stanowisko radną Barbarę Jurowicz, nauczycielkę, działaczkę społeczną Radna wyraża zgodę na kandydowanie. Nie ma innych kandydatur. Głosowanie: - 21 radnych za, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Radna Barbara Jurowicz wybrana.

Godz. 20.15. Radni przystępują do wyboru przewodniczącego Komisji Edukacji Miasta Nowego Sącza. Radny Maciej Rogóż rekomenduje na tę funkcję radnego Grzegorza Ledzińskiego. Radny zgadza się to. Głosowanie: 21 radnych za, 1 osoba wstrzymała się. Uchwała została przyjęta. Iwona Mularczyk gratuluje przewodniczącemu.

Godz. 20.13 - Wybór przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Radny Wojciech Piech rekomenduje kandydaturę radnego Macieja Rogóża. Jest to interesująca kandydatura. Radny wyraża na to zgodę. Głosowanie: 21 radnych za, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Godz. 20.06 - Wybór przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Środowiska. Projekt rekomenduje radna B. Jurowicz. Radny Grzegorz Ledziński rekomenduje kandydaturę radnego Wojciech Piecha. Kandydat wyraża na to zgodę. Trwa głosowanie. Wojciech Piech został przewodniczącym komisji. Radni przechodzą do wyboru przewodniczącego Komisji Statutowo-Prawnej Nowego Sącza. Radny Krzysztof Krawczyk rekomenduje na przewodniczącego mec. Macieja Prostko, który wyraża na to zgodę. Głosowanie - Za 21 osób, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Przewodniczącym został mec. Maciej Prostko. 

Godz. 20.03. Rada zajmuje się projektem uchwały w sprawie powołania wyboru przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych. Radny Dawid Dumana rekomenduje na tę funkcję radnego Krzysztofa Dyrka. Radny wyraża na to zgodę. Nie ma innych kandydatur. Głosowanie - 21 radnych za, jedna osoba wstrzymała się. Przewodniczący komisji Krzysztof Dyrek.

Godz. 20. 00 - Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby członków stałych komisji Rady Miasta. Radna B. Jurowicz wnioskuje o to, aby komisje liczyły po kilka osób. Uchwałą została przyjęta/ 

Godz. 19.48 - Radni pochylają się nad powołaniem stałych komisji Rady Miasta wraz z autopoprawką: - Komisji Finansów Publicznych, Komisji Infrastruktury i Środowiska, Statutowo Prawnej, Komisji Bezpiecześstwa i Porządku Publicznego, Komisji Edukacji, Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisji Sportu i Turystyki, Komisji Kultury, Sztuki i Współpracy z miastami partnerskimi. Przerwane zostało głosowanie z powodu awarii urządzenia do głosowania. Przewodnicząca prosi o pięć minut przerwy. Radny L. Zegzda mówi, że coś się przegrzewa. Obrady wznowiono o godz. 19.57. Uchwała została podjęta. Głosowało 21 radnych.

Godz. 19.41 - Przewodnicząca RM wznowiła obrady. Porządek obrad został Radna B. Jurowicz wznawia wnioski o wprowadzenie do prządku obrad projektu uchwał dot. wyboru przewodniczącego Komisji Kultury, Sztuki  i Współpracy z Miastami Partnerskimi, a także ustalenia składu osobowego tej komisji. Oba projekty zostały wprowadzone do porządku obrad. 

Godz. 19.38 - Wszyscy radni wrócili na salę. Przewodnicząca RM jeszcze nie wznawia obrad, bo muszą być wprowadzone do systemu przygotowane poprawki, nad którymi pracowali prawnicy. 

Godz.19.25 - Prawnicy nadal pracują poza salą obrad.

Godz. 18.23 - Przewodnicząca RM. I. Mularczyk przedłużyła jeszcze przerwę o 20 minut. Dlaczego? Radcy prawni  pracują obecnie  nad podziałem jednej z komisji stałych RM - Komisji Edukacji i Kultury na dwie oddzielne komisje - Komisję Kultury oraz Komisję Edukacji i Współpracy z Miastami Partnerskimi. 

Godz. 18.11. - Nadal trwa ogłoszona przerwa. Dzisiaj  radni po raz pierwszy głosują za pośrednictwem "systemu debat, głosowań i konferencji" Służą do tego elektroniczne urządzenia. Wyniki głosowania wyświetlane są od razu na dużym, świetlnym ekranie. Na razie uchwały przyjmowane są szybko i bez żadnych przestojów. Dłuższe przerwy są ogłaszane na wniosek radnych.  

Godz. 17.38 - Radny Dawid Dumana rekomenduje na tę funkcję radnego Andrzeja Pancerza. Nie ma zgłoszonych innych kandydatur. Radni przystępują do głosowania. Adam Pancerz został przewodniczącym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Za głosowało 22 radnych.   

Teraz ustalany jest skład tej komisji. Przewodnicząca Rady Miasta otworzyła dyskusję. Jednak żaden z radnych nie chciał zabierać głosu. Do pracy wyrazili chęć: T. Cabała, A. Pancerz, L. Orzeł, K. Krawczyk, K. Witkowska. 21 osób było za. Jedna osoba nieobecna. Uchwała została podjęta. Radny Dawid Dumana wnioskuje o dziesięciominutową przerwę.

Godz. 17.33  - Rada przechodzi do głosowania projektu uchwały dot. powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RM Nowego Sącza. Wzięło udział 22 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało tylu radnych. Uchwała została przyjęta. Rada przechodzi do podjęcia uchwały dot. ustalenia liczby członków wspomnianej komisji. Rekomenduje projekt radna B. Jurowicz i wnioskuje, aby komisja liczyła od 3 do 5 osób. Projekt, aby komisja liczyła 5 osób został przyjęty. Za głosowało 22 radnych. Radni pochylają się teraz nad projektem wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RM.

Godz. 17.28 - podjecie uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej. Projekt rekomenduje radna Barbara Jurowicz.

Godz. 17.26. Przewodnicząca otworzyła dyskusję Radny Dawid Dumana rekomendował radną Teresę Cabałę na to stanowisko (ta wyraziła na to zgodę). Nie ma już więcej zgłoszonych kandydatów. Za kandydaturą głos oddały 22 osoby. Radna Teresa Cabała została przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowego Sącza.

Godz. 17.10. Wszyscy radni wrócili już po przerwie na salę. Radny L. Zegzda podszedł do Prezydium Rady. Jeszcze trwa z przewodniczącą I. Mularczyk i wiceprzewodniczącym K. Głucem wymiana zdań. Przewodniczą RM o godz. 17. 18 wznawia obrady.

Przewodnicząca I. Mularczyk informuje, że L. Zegzda zgłasza wniosek formalny o 15 minutową przerwę w związku z przedyskutowaniem porządku obrad sesji. Dzisiaj radni mają powołać stałe komisje Rady Miasta.

Od godz. 16.34 trwa ogłoszona przerwa.

Radni przechodzą do podjęcia uchwały o powołaniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta. Projekt uchwały przedstawia radna Barbary Jurowicz. Przewodnicząca otwiera dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały. Nikt nie zabiera głosu.

22 radnych głosowało za przyjęciem tej uchwały. radni przeszli już do kolejnego punktu obrad - ustalenie liczby członków Komisji Rewizyjnej. Radna B. Jurowicz, która rekomendowała projekt uchwały zaproponowała aby ta komisja liczyła od 3 do 5 osób. 22 radnych przegłosowało zaproponowaną liczbę członków. Rada przeszła już do przyjęcia projektu uchwały dot. wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej RM Nowego Sącza. 

Godz. 16.30 - na salę wchodzi Iwona Mularczyk, przewodnicząca Rady Miasta i wiceprzewodniczący - Michał Kądziołka i Krzysztof Głuc. Opóźnienie wynikło ze względu na zebranie się konwentu i omówienia spraw. Iwona Mularczyk otworzyła sesję. Przywitała wszystkie obecne na sali osoby, m.in. dyrektorów wydziałów, przewodniczących Zarządów Osiedli i innych gości. Radni logują się w systemie elektronicznym. Dzisiaj radni po raz pierwszy będą głosować za jego pośrednictwem. Na sali jest 22 radnych. Kworum zostało osiągnięte.

Godz. 16.10 - Większość radnych zajęła już w sali reprezentacyjnej sądeckiego ratusza swoje miejsca. Niektórzy robią telefonami komórkowymi pierwsze zdjęcia. Będzie pamiątka. Na sali jest też już wiceprezydent Artur Bochenek. Przegląda w telefonie wiadomości.  

Podczas przerwy radni wpisali się na listę. Chętni do pracy w Komisji  Rewizyjnej wpisali się radni: K. Głuc, A. Pancerz, M. Prostko, J. Hojnor i T. Cabała. Taki jest skład osobowy Komisji rewizyjnej. Głosowało 22 radnych.

II nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Nowego Sącza w sali im. Stanisława Małachowskiego, 28 listopada 2018 r. Bierze w niej udział 22 radnych. Nieobecny jest tylko radny Józef Hojnor (Koalicja Obywatelska).

Zobacz także: Tym razem "czarny wtorek". Posadę stracili kolejni dyrektorzy wydziałówDziękujemy za przesłanie błędu