Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 25 stycznia. Imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany
06/11/2019 - 11:45

Ile firm sądeckich dzięki temu ocaleje? Przywrócenie terminu

Z powodów losowych, niezależnych od nas „przepadły” nam ważne terminy w urzędowych sprawach. Czy jest szansa, by to naprawić? Po to właśnie w polskim prawie funkcjonuje instytucja przywrócenia terminu. Jak z niej skorzystać?

Kto może skorzystać z przywrócenia terminu? Te osoby, które są stroną postępowania, osoby, którym udział w postępowaniu przysługuje na mocy ich praw czy obowiązków związanych na przykład z wykonywanym zawodem i osoby trzecie, takie jak biegli czy świadkowie.

Jak uzasadnić wniosek o przywrócenie terminu? Musimy wykazać, że nie dotrzymaliśmy terminu bo na przykład mieliśmy wypadek w dniu przesłuchania, poważnie zachorowaliśmy, nie dojechaliśmy na sprawę, bo zawiódł transport publiczny lub był taki atak zimy, że nie mogliśmy dostarczyć osobiście lub wysłać na czas, bo było to niemożliwie choćby z powodu nieodśnieżenia dróg. Przy czym na złożenie wniosku na przywrócenie terminu mamy 7 dni od dnia ustania przyczyny uniemożliwiającej załatwienie sprawy w terminie. Na stronie biznes.gov.pl podany jest przykład – (…) jeśli atak zimy trwał od 1 stycznia do 10 stycznia, prośbę możesz złożyć tylko do 17 stycznia.

Zobacz też: Droga niania w Nowym Sączu, ale państwo może do niej dopłacić. Jak to się robi?

Ważne. Aby przywrócić termin trzeba jednocześnie wykonać tę czynność, której terminu nie dotrzymaliśmy. Na przykład, jeśli chcemy odwołać się od decyzji a minął termin składania odwołania, powinniśmy jednocześnie złożyć odwołanie od decyzji i prośbę o przywrócenie terminu. Gdy mieliśmy uzupełnić złożone dokumenty pod rygorem wydania decyzji dla nas niekorzystnej, trzeba wymagane dokumenty złożyć. I tu kolejna bardzo istotna rzecz: na załatwienie sprawy (złożenie odwołania czy uzupełnienie dokumentów) mamy również 7 dni od dnia ustania przyczyny, która uniemożliwiła nam zrobienie tego w terminie.

Mamy też mniej optymistyczne wieści – nie wszystkie terminy można przywrócić. Na przykład, jeśli minęło więcej niż 7 dni od ustania przyczyny uniemożliwiającej załatwienie sprawy w terminie i nie złożyliśmy prośby o przywrócenie terminu, nie możemy już tego zrobić.

Jak złożyć poprawnie wniosek o przywrócenie terminu? Trzeba to zrobić korzystając z obowiązujących formularzy, które można pobrać w formacie PDF lub formacie WORD. Do wniosku należy dołączyć:
- dokumenty (jeśli takie istnieją) potwierdzające, dlaczego nie załatwiliśmy sprawy w terminie, np. wypis ze szpitala, dokumentacja medyczna, zaświadczenie o pożarze, ogłoszenie o klęsce żywiołowej, itp. (dzięki temu organ będzie mógł ocenić, czy stało się to nie z naszej winy);
- wszystkie dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, której terminu nie dochowaliśmy np. odwołanie, zażalenie, wniosek dotyczący sprawy, której nie załatwiliśmy w terminie.

Do kogo złożyć wniosek? Do organu, który prowadzi naszą sprawę. Jeśli jednak nasza prośba dotyczy terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia, złożyć ją należy do instancji wyższej za pośrednictwem instancji niższej. Jeśli instytucja, do której zwróciliśmy się o przywrócenie terminu zażąda od nas uzupełnienia dokumentów, to będziemy mieli na to tylko 7 dni.

Po zweryfikowaniu wniosku – pod warunkiem dopełnienia wszystkich wymogów – w terminie miesiąca (w sytuacjach wyjątkowych maksymalnie dwóch) otrzymamy decyzję o przywróceniu terminu lub odrzuceniu wniosku. Całe postępowanie jest bezpłatne (chyba, że korzystamy z pomocy pełnomocnika) a od negatywnej decyzji możemy się odwołać jedynie do sądu administracyjnego, którego decyzja będzie już decyzją ostateczną.

Poniżej lista instytucji, do których możemy złożyć wniosek o przywrócenie terminu:
okręgowe izby lekarsko-weterynaryjne,
starostwa powiatowe
urzędy marszałkowskie
urzędy miast lub gmin
wojewódzkie urzędy pracy
urzędy wojewódzkie
komendy wojewódzkie policji
kuratoria oświaty
urzędy żeglugi śródlądowej
wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne
wojewódzkie inspektoraty jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
wojewódzkie inspektoraty ochrony roślin i nasiennictwa
okręgowe izby pielęgniarek i położnych
okręgowe izby aptekarskie
wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego
powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego
powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne
okręgowe inspektoraty rybołówstwa morskiego
miasta na prawach powiatu
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Urząd Ochrony Danych Osobowych
Główny Inspektorat Farmaceutyczny
Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
Główny Urząd Miar
Główny Inspektorat Weterynarii
Komenda Główna Policji
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Ministerstwo Infrastruktury
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerstwo Środowiska
Ministerstwo Zdrowia
Narodowy Bank Polski
Państwowa Agencja Atomistyki
Polski Klub Wyścigów Konnych
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Urząd Lotnictwa Cywilnego
Urząd Transportu Kolejowego
Wyższy Urząd Górniczy
Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Urząd Dozoru Technicznego
Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji "POLTRANSPLANT"
Komisja Nadzoru Audytowego
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez SYGNAŁ

Oprac. ES e.stachura@sadeczanin.info Fot.: ilustracyjne archiwum sadeczanin.info Dziękujemy za przesłanie błędu