Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Piątek, 30 lipca. Imieniny: Julity, Ludmiły, Zdobysława
07/03/2018 - 10:10

To jak jest naprawdę w Chełmcu z wynikami w sprawie miasta?

Radny Rafał Kmak przysłał do naszej redakcji swoje stanowisko w sprawie publikacji dotyczącej wyników konsultacji społecznych w sprawie nadania Chełmcowi praw miejskich. Według Rafała Kmaka sekretarz gminy Artur Boruta mija się z prawdą w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

O tym, że w BIP gminy Chełmiec nie ma śladu po wynikach konsultacji w sprawie nadania Chełmcowi praw miejskich pisaliśmy wczoraj w publikacji: Chełmiec: Gdzie się podziały wyniki konsultacji społecznych w sprawie miasta?

A poniżej stanowisko radnego Rafała Kmaka w tej sprawie będące odpowiedzią na nasz materiał:

Cytat: – BIP nie jest prowadzony przez gminę, tylko przez Urząd Marszałkowski…

Pan Sekretarz Urzędu Gminy w Chełmcu podaje nieprawdziwe informacje związane z funkcjonowanie BIP. BIP prowadzi organ decydujący w danej gminie – prezydent/burmistrz/wójt i to on decyduje jakie informacje (wynikające z funkcjonujących ustaw) maja się tam znajdować.

O Biuletynie Informacji Publicznej mówi ustawa o dostępie do informacji publicznej z dn. 6 września 2011 r. W art. 4 ust 1 tej ustawy jest napisane kto jest zobowiązany do udostępniania informacji publicznej (czyli m.in. Organy władzy publicznej) natomiast w art. 7 ust. 1 pisze w jaki sposób należy udostępniać inf. Publiczna tj. m.in poprze ogłaszanie informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w biuletynie informacji publicznej. Art 8 tej ustawy z kolei DOKŁADNIE OPISUJE BIP jako urzędowy publikator teleinformatyczny, który tworzy się w celu powszechnego udostępniania informacji publicznych.

O BIPie mówi także kilka przepisów samej ustawy o samorządzie gminnym m.in. W zakresie udostępniania oświadczeń majątkowych czy np. informacji o dacie złożenia ślubowania przez wójta – czy gmina również nie publikuje oświadczeń majątkowych? Robi to za gminę Urząd Marszałkowski?

ES e.stachura@sadeczanin.info Fot.: ilustracyjne archiwum sadeczanin.infoDziękujemy za przesłanie błęduMiesięcznik Sądeczanin sierpień 2021