Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Wtorek, 29 września. Imieniny: Michaliny, Michała, Rafała
16/01/2020 - 09:55

Kolejna skuteczna interwencja "Sądeczanina": ukarani za zatruwanie Dunajca

Mamy już wyniki kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w sprawie ścieków wpływających prosto do rzeki Dunajec w okolicach Łącka. Dzięki zgłoszeniu wędkarzy i interwencji "Sądeczanina" osoba odpowiedzialna za eksploatację oczyszczalni ścieków w Tylmanowej została ukarana.

Przypomnijmy, że miesiąc temu na Wietrznicach za Łąckiem łowiący ryby wędkarze natrafili na smród i ścieki wpływające prosto do Dunajca. Jak podają mężczyźni, niemożliwy smród było czuć z daleka. Widok był zatrważający. - Kilkaset metrów wyżej łowiliśmy ryby, tu zaś lały się fekalia. Sprawa została zgłoszona natychmiast. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego zgłosił zdarzenie do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Zdaniem Łukasza Kipiela, prezesa nowosądeckiego okręgu PZW, problem jest o tyle niepokojący, że oprócz ryb z wody korzystają mieszkańcy Nowego Sącza i okolic, a ujęcie na Dunajcu znajduje się poniżej wszystkich zanieczyszczeń. Kumulacja ścieków może także mieć wpływ na zarastanie zbiornika Rożnowskiego. 

Sprawa nie została zamieciona pod dywan. Po interwencji wędkarzy i "Sądeczanina" sądecka delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska zleciła kontrolę. Jak nas poinformowała Ewa Gondek, kierownik delegatury WIOŚ, w okresie między 18 grudnia 2019r. a 10 stycznia 2020r. przeprowadzona została kontrola komunalnej oczyszczalni ścieków w Tylmanowej, eksploatowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej, dotycząca przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska.

"W związku z interwencyjnym charakterem sprawy kontrolę przeprowadzono bez wcześniejszego powiadomienia podmiotu o zamiarze jej wszczęcia. W dniu rozpoczęcia kontroli dokonano oględzin wylotu ścieków do rzeki Dunajec i terenu oczyszczalni, podczas których stwierdzono, że prowadzona jest modernizacja i rozbudowa obiektu. Wykonywane prace obejmują m.in. zmianę technologii oczyszczania, budowę reaktora biologicznego oraz wymianę wyeksploatowanych urządzeń na nowe. 

W dniu rozpoczęcia kontroli pobrano próbkę ścieków odprowadzanych z oczyszczalni do rzeki Dunajec. Analiza próbki wykazała przekroczenie w zakresie stężeń wskaźników zanieczyszczeń. Ponadto, w trakcie kontroli stwierdzono, że eksploatujący oczyszczalnię ścieków w Tylmanowej nie wykonuje badań jakości rzeki Dunajec powyżej i poniżej wylotu ścieków, do czego został zobowiązany pozwoleniem wodnoprawnym.

Osoba odpowiedzialna za powyższe naruszenia została pouczona oraz ukarana mandatem karnym. Wydane zostaną także zarządzenia pokontrolne zobowiązujące do usunięcia wskazanych nieprawidłowości w wyznaczonym terminie."

[email protected], fot. SądeczaninDziękujemy za przesłanie błędu

Miesięcznik Sądeczanin - wydanie wrześniowe