Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 13 lipca. Imieniny: Danieli, Irwina, Małgorzaty
26/11/2023 - 14:25

Korzenna: przejście przez powiatówkę w centrum będzie, jak policja na to pozwoli

Jest już odpowiedź starosty w sprawie utworzenia dodatkowego przejścia dla pieszych przez powiatówkę biegnącą w centrum Korzennej. Dziś są tu tylko dwa przejścia oddalone od siebie o około 600 metrów a tu policja, Urząd Gminy, poczta itp.

Korzenna: przejście przez powiatówkę w centrum będzie, jak policja na to pozwoli

O potrzebie utworzenia w centrum miejscowości Korzenna jeszcze jednego przejścia dla pieszych pisaliśmy szczegółowo w publikacji Korzenna: centrum a nie ma przejść dla pieszych. Radny interweniuje u starosty w ślad za interpelację radnego powiatowego Marcina Bulandy mitygowanego do działania przez mieszkańców i przewodniczącego rady gminy Korzenna. Chodzi dokładnie o odcinek między tutejszą Szkołą Podstawową a delikatesami Centrum.

Dziś już mamy dla Was odpowiedź starosty nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego. I to są naprawdę dobre wieści: - (…) został zlecony projekt stałej zmiany organizacji ruchu m.in dla tego odcinka drogi. Projekt ma wykazać możliwość wyznaczenia przejścia w miejscu bezpiecznym dla użytkowników ruchu drogowego, z zachowaniem warunków określonych w ustawie prawo o ruchu drogowym i przepisach wydanych w oparciu o tę ustawę – wyjaśnia starosta z zastrzeżeniem, że projekt ów musi uzyskać pozytywną opinię Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu,

Jednocześnie Kwiatkowski przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wyznaczenie przejścia wymaga realizacji odpowiedniej infrastruktury dla tego przejścia tj. m. in. strefy oczekiwania przed przejściem np. chodnika dla pieszych wraz z rampami krawężnikowymi, fakturowych oznaczeń nawierzchni na szerokości przejścia oraz oświetlenia dedykowanego dla tego przejścia. 

Koszmarna noc na Sądecczyźnie. Ranni kierowcy i śmierć w Klęczanach

- Wykonanie tych prac będzie rozważane przez Zarząd Powiatu po uzyskaniu wymaganych pozwoleń, w przyszłym roku, w miarę posiadanych środków finansowych w budżecie powiatu nowosądeckiego – podsumowuje szef powiatu.

Przy okazji odnosi się też do postulowanego przez mieszkańców remontu 200 metrów asfaltu na drodze powiatowej Korzenna – Jasienna – Przydonica. Chodzi o odcinek między dwoma już wyremontowanymi fragmentami drogi. - Zarząd Powiatu śladem lat ubiegłych w projekcie budżetu powiatu na 2024 r. przewidział środki na remonty dróg powiatowych. W pierwszej kolejności wykonywane będą remonty dróg na które istnieje możliwość uzyskania środków spoza budżetu powiatu. Na pozostałych drogach Powiatowy Zarząd Dróg w zależności od potrzeb i możliwości finansowych budżetu powiatu będzie przeprowadzał bieżące remonty w celu zapewnienia ciągłości komunikacji i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. ([email protected] Fot.: ilustracyjne archiwum sądeczanin.info) © Materiał chroniony prawem autorskimDziękujemy za przesłanie błędu