Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 6 lipca. Imieniny: Dominiki, Jaropełka, Łucji
27/06/2019 - 13:10

Łabowa: Wójt Marta Słaby z wotum zaufania i absolutorium

Rada Gminy Łabowa udzieliła nowej wójt Marcie Słaby wotum zaufania oraz absolutorium. W tym względzie radni byli zgodni.

Była to jedna z kluczowych sesji. Kilka projektów uchwał, jakie znalazły się w jej porządku zostały przyjęte przez radnych bez sprzeciwu. Na sesji absolutoryjnej obecnych było 10 z 15 radnych.

Najważniejsze głosowania - o udzielenie wotum zaufania oraz absolutorium dla nowej pani wójt poprzedziły między innymi debata nad raportem o stanie gminy Łabowa za 2018 rok oraz przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat sprawozdania wójta z wykonania budżetu za ubiegły rok. Opinia RIO była oczywiście pozytywna.

Za udzieleniem Marcie Słaby wotum zaufania, jak i absolutorium wszyscy radni obecni na sali w Urzędzie Gminy byli za.

- Bardzo dziękuję radnym za zaufanie, jakim mnie po raz pierwszy obdarzyli – powiedziała portalowi Sądeczanin.info wójt Marta Słaby. – Kilka miesięcy temu takim zaufaniem obdarzyli mnie mieszkańcy, a teraz Rada Gminy. To dla mnie bardzo ważne. Jest to motywacja do dalszego działania. Cieszę się, że wizja gminy, którą od kilku miesięcy wdrażam w życie ma akceptację nie tylko mieszkańców, ale również radnych.

Rada podjęła również między innymi uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łabowa za 2018 rok, a także w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy.

[email protected], fot. IM.Dziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)