Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Środa, 8 lipca. Imieniny: Arnolda, Edgara, Elżbiety
13/03/2017 - 12:40

Ludzie czekają na kanalizację, urzędnicy liczą rury

Łabowa złożyła dwa wnioski do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie dalszej rozbudowy sieci kanalizacyjnej w gminie. Tyle, że urzędnicy nagle zaczęli się doczytywać w przepisach: co mieści się w pojęciu aglomeracja a co nie. Od ich oceny zależy, ile gmina dostanie pieniędzy z UE.

Gmina Łabowa złożyła w UM dwa projekty budowy kanalizacji. Jeden dotyczy Składzistego i Maciejowej, drugi - Nowej Wsi. To nie pierwsze raz, kiedy gmina sięga po fundusze unijne, ale na pewno pierwszy, w którym obawia się wyniku postępowania.

- Wszystko zależy od tego, ile terenów komisja uzna za wchodzące w skład aglomeracji - mówi wójt Łabowej Marek Janczak. Łabowa i aglomeracja - to zestawienie niejednego zaskoczy, ale w przypadku unijnej nomenklatury za aglomerację, teren aglomeracji uznawane jest skupisko zabudowań. - Do tej pory nie mieliśmy problemów, ale nagle okazało się, że przepisy można interpretować inaczej. Za aglomerację przestrzeni między zabudowaniami już się nie uznaje – dodaje wójt.

Zobacz też: Podpalaczom idzie w pięty? W Łabowej z chaszczami się nie cackają: wchodzą na grunt i sami koszą

Co to ma do kanalizacji? Jeśli komisja przyznająca środki uzna, że większość kanalizacji ma biec poza aglomeracją, znacznie, bo aż o kilkadziesiąt procent będzie musiał wzrosnąć udział w gminy w przedsięwzięciu. Do tej pory stosunek wkładu własnego gminy do dopłaty z UE wynosił 15 procent do 85. Jeśli teraz więcej terenów zostanie wyjęta z wspomnianej definicji aglomeracji, to proporcja ta może znacznie się zmienić na niekorzyść gminy.

Oba projekty opiewają na 12 milionów, przy korzystnym rozstrzygnięciu gmina – która długów nie ma - mogłaby zaciągnąć kredyt. Wójt szacuje, że bezpieczne zadłużenie nie mogłoby przekroczyć 2 milionów. - Pożyczka na poziomie czterech czy pięciu milionów byłaby dla nas nie do udźwignięcia - zastrzega. Co do oznacza dla łagowian czekających na kanalizację? Jeśli komisja z Urzędu Marszałkowskiego nie wykaże zrozumienia dla charakterystyki zabudowań w gminie, gdzie przestrzenie między zabudowaniami nikogo nie powinny dziwić, gmina będzie musiała realizować oba projekty osobno. Jeden w tym, drugi dopiero w przyszłym roku.

ES [email protected] Fot.: ilustracyjne archiwum sadeczanin.info 


Wyjaśnienie:
 
W związku z opublikowanym 13 marca 2017r. artykułem pt. „Ludzie czekają na kanalizację, a „urzędasy” liczą rury w polu. Oczywiście chodzi o kasę” i zawartych w nim nieprawdziwych stwierdzeń informujemy, że możliwość uzyskania dofinansowania na budowę kanalizacji na terenie gminy nie jest uzależniona od interpretacji przepisów przez przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego czy też Komisji Europejskiej, a jedynie od prawidłowo przygotowanego przez gminę wniosku o dofinansowanie i ujętego w nim zakresu rzeczowego: budowy sieci kanalizacyjnej wyłącznie w ramach zatwierdzonej aglomeracji.
 
Warto zaznaczyć, że zasady finansowania projektów dotyczących sieci kanalizacyjnej są znane od momentu zatwierdzenia przez Komisje Europejską Regionalnego Programu Operacyjnego, czyli od 2014 r. Wynika z nich jednoznacznie, że wsparcie będą mogły otrzymać wyłącznie projekty realizowane na terenie aglomeracji.
Co ważne - definicja obszaru aglomeracji widnieje bezpośrednio w dokumentach krajowych (ustawa Prawo wodne) i Komisja Europejska nie wprowadza żadnej nowej „nomenklatury” czy też interpretacji w tym zakresie.

Aglomeracja jest wyznaczana przez Sejmik Województwa Małopolskiego na wniosek gminy, która przekazuje propozycję planu aglomeracji marszałkowi województwa. W związku z tym władze gminy posiadają pełną wiedzę, jaki zakres sieci kanalizacyjnej planowany jest do realizacji na terenie ich aglomeracji i które zabudowania będą możliwe do objęcia projektem finansowanym ze środków unijnych.

W I połowie 2016 r. (kwiecień/maj) przeprowadzony został nabór kart projektów, którego celem była wstępna weryfikacja projektów subregionalnych. Już na tym etapie wnioskodawca – Gmina Łabowa - otrzymał uwagę do projektu, że dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie projekty realizowane w aglomeracjach, które dodatkowo zostały ujęte w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych i Master Planie.

Biuro Prasowe UMWMDziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)