Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Wtorek, 4 sierpnia. Imieniny: Dominiki, Dominika, Protazego
19/11/2019 - 09:30

Mszana Dolna: kto został nowym dyrektorem poprawczaka?

Zakończył się konkurs na dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej, niestety nie wyłoniono nowego dyrektora. Ośrodkiem kieruje dotychczasowy zastępca dyrektora, Antoni Dudzik.


Dyrektorem placówki od 2005 roku była Małgorzata Wróbel. W sierpniu jej kadencja dobiegła końca. Dlatego też Zarząd Województwa Małopolskiego, jako organ prowadzący, ogłosił konkurs na nowego kierownika instytucji. Zgłosiło się dwóch kandydatów, wśród nich nie było dotychczasowej dyrektor ośrodka. Zgłoszenia ubiegających się o stanowisko w prawdzie zostały ocenione i zweryfikowane pod względem formalnym, ale postępowanie konkursowe nie zostało rozstrzygnięte. 

Czytaj też: Poprawczak na full wypas za 18 milionów. Gdzie zaszaleli z taką inwestycją

W związku z tym konkurs został zakończony bez wyłonienia zwycięzcy. Prawo oświatowe mówi, że organ prowadzący może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi, ale na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy. Aby nie przerwać ciągłości zarządzania jednostką, waśnie taką decyzję podjął urząd. Antoni Dudzik będzie pełnił obowiązki dyrektora placówki przez 10 miesięcy począwszy od 1 września.  

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy istnieje od 1956 roku, przeznaczony jest dla chłopców niedostosowanych społecznie w wieku od 13 do 18 lat. Trafiają do niego skazani wyrokami sądów dla nieletnich z terenu całej Polski.

Dorota Kudyba, fot. UMWMDziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)