Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 26 września. Imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji
06/12/2018 - 16:05

Najpierw zwalniał, teraz stanie na czele rady ds. zatrudnienia

Wiceprezydent Nowego Sącza Artur Bochenek, który wręczał wypowiedzenia urzędnikom w sądeckim ratuszu, został powołany w skład Powiatowej Rady Rynku Pracy. I został jej przewodniczącym.


Do tej pory funkcję tę piastował Wojciech Piech, wiceprezydent Nowego Sącza w poprzedniej kadencji. Teraz kierowanie tym gremium objął wiceprezydent Artur Bochenek.

Powiatowa Rada Rynku Pracy dla Miasta Nowego Sącza wybierana jest co cztery lata. Jest to organ opiniodawczo-doradczy prezydenta miasta w sprawach polityki rynku pracy.

W skład Rady wchodzą przedstawiciele działających na terenie Nowego Sącza organizacji związkowych i organizacji pracodawców. Reprezentowane są także organizacje pozarządowe, zajmujące się statutowo problematyką rynku pracy. Do zasiadania w Radzie zapraszani są także przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego lub nauki posiadający szeroką wiedzę dotyczącą rynku pracy.

Rada w swoim zakresie działania ma m.in. inspirowanie przedsięwzięć prozatrudnieniowych w Nowym Sączu. Może także oceniać, czy środki przeznaczone na aktywizację lokalnego rynku pracy są racjonalnie wykorzystywane.

Bez opinii wspomnianego gremium, pozytywnej lub negatywnej, nie można przykładowo zwolnić dyrektora Sądeckiego Urzędu Pracy. Tymczasem wypowiedzenie otrzymał już Leszek Langer, piastujący tę funkcję od lipca 2017 roku. 

Powiatowa Rada Rynku Pracy dla Miasta Nowego Sącza składająca się z kilkunastu osób powierzyła funkcję przewodniczącego wiceprezydentowi Nowego Sącza Arturowi Bochenkowi. O tym, aby znalazł się on w składzie rady zdecydował prezydent miasta Ludomir Handzel.

Kto zasiada w Powiatowej Radzie Rynku Pracy?

 • Artur Bochenek, wiceprezydent Nowego Sącza (przewodniczący) – od wczoraj
 • Marek Reichel, prorektor ds. nauki, rozwoju i współpracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu – wiceprzewodniczący Rady
 • Paweł Cieślicki, przedstawiciel Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu
 • Jan First, przedstawiciel Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu
 • Maria Hilger, przedstawiciel NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność" Rada Wojewódzka Województwa Małopolskiego
 • Piotr Litwiński, przedstawiciel Zarządu Sądeckiej Organizacji Turystycznej
 • Andrzej Łukasik, przedstawiciel Zarządu Powiatowego w Nowym Sączu, Forum Związków Zawodowych
 • Henryk Najduch, przedstawiciel Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność" w Nowym Sączu
 • Tadeusz Nowak, przedstawiciel Stowarzyszenia Nowosądecka Wspólnota
 • Adam Oleksy, przedstawiciel Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w Nowym Sączu i Powiatu Nowosądeckiego
 • Stanisław Śmierciak, przedstawiciel Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Nowym Sączu.

[email protected], Fot. i źródło: UM w Nowym Sączu.

Wiceprezydent Artur Bochenek, przewodniczącym Powiatowej Rady Rynku Pracy dla Miasta Nowego Sącza
Wiceprezydent Artur Bochenek, przewodniczącym Powiatowej Rady Rynku Pracy dla Miasta Nowego Sącza


Dziękujemy za przesłanie błędu

Miesięcznik Sądeczanin - wydanie wrześniowe