Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Wtorek, 29 września. Imieniny: Michaliny, Michała, Rafała
08/04/2019 - 05:35

Nauczyciele idą na wojnę. Kto w Sączu strajkuje, a kto nie, co zrobić dziećmi?

Porozumienie rządu z "Solidarnością", fiasko rozmów z ZNP i FZZ, tak zakończyły się rozmowy ostatniej szansy prowadzone z żądającymi podwyżek nauczycielami. Kto strajkuje, a kto pracuje w Nowym Sączu? Jak na sytuację kryzysową mogą przygotować się rodzice? Jakie placówki oferują opiekę nad dziećmi.

Negocjacje toczyły się pięć dni i nie przyniosły rozwiązania. Co proponuje rząd? To w sumie prawie 15 proc. podwyżki w 2019 r. (9,6 proc. podwyżki we wrześniu plus wypłacona już 5-procentowa podwyżka od stycznia), skrócenie stażu, ustalenie kwoty dodatku za wychowawstwo na poziomie nie mniejszym niż 300 zł, zmiana w systemie oceniania nauczycieli i zmniejszenie biurokracji.

Dziś nie idą do szkół nauczyciele z ZNP, pracować będą ci, którzy należą do "Solidarności". W niedzielę po godzinie 22 prowadząca negocjacje wicepremier Beta Szydło apelowała do nauczycieli, aby każdy z nich samodzielnie podjął decyzję dotyczącą strajku.

Czytaj też Chcą 1000 złotych podwyżki. Jaka jest prawda o zarobkach sądeckich nauczycieli?

Jak na sytuację kryzysową mają się przygotować pracujący rodzice? Co zrobić z dzieckiem gdy nauczyciele zaczną strajkować? Ministerstwo Edukacji przypominało, że zgodnie z prawem strajk  "nie jest powodem do odwołania zajęć".

Dyrektorzy szkół i przedszkoli są zobowiązani do zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu na terenie placówki. Jeśli to jest niemożliwe, dyrektor musi zawiadomić organ prowadzący, czyli samorząd. Musi on monitorować sytuację i w razie potrzeby pomóc szkołom wywiązać się z obowiązku opieki nad dziećmi, jeśli rodzice nie będą w stanie się nimi zająć – czytamy w ministerialnym komunikacje.

Czytaj też Kto podgrzewa strajkową atmosferę? Nauczyciele gromią sądecką wiceprezydent  

Kto strajkuje, a kto pracuje w Nowym Sączu? Jak na sytuację kryzysową mogą przygotować się rodzice?  Jakie placówki oferują opiekę nad dziećmi.  Prezydent Ludomir Handzel powołał zespół do spraw nadzorowania sytuacji organizacyjnej przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest miasto.  

- Wszystkie przedszkola miejskie pracują normalnie, żadne nie przystąpiło do strajku – informuje Monika Zagórowska z biura prasowego urzędu miasta.

- W szkołach podstawowych nr 2, 9 i 21 zajęcia będą odbywały się jak zwykle, placówki te nie przystąpiły do strajku.W pozostałych placówkach dyrektorzy zostali poinformowani przez związkowców ZNP o tym, że 8 kwietnia rozpocznie się strajk. Dyrektorzy szkół będą podejmowali decyzje dotyczące organizacji pracy w szkołach od 8 kwietnia, lub o odwołaniu zajęć i zwróceniu się do rodziców o nieprzyprowadzanie dzieci do szkół - wyjaśnia rzeczniczka.

W przypadku gdy szkoła nie będzie mogła zorganizować zajęć opiekuńczych, a pozostawienie dzieci w domu przez cały dzień będzie wiązało się z bardzo dużym utrudnieniem dla rodziców, dzieci będą mogły skorzystać z zajęć opiekuńczych zorganizowanych przez urząd miasta w godzinach od ósmej do czternastej według przygotowanego harmonogramu.  

Jak zapewnia sądecki magistrat uczniami zajmą się wykwalifikowani pracownicy Zespołu Świetlic Środowiskowych i Pałacu Młodzieży, którzy   mają uprawnienia do pracy w wyznaczonych miejscach.  Będą im pomagać studenci  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

Czytaj też Kto podgrzewa strajkową atmosferę? Nauczyciele gromią sądecką wiceprezydent  

Rodzice, którzy zdecydują się skorzystać z zajęć opiekuńczych dla swoich dzieci będą proszeni o wypełnienie dokumentu umożliwiającego osobom prowadzącym te zajęcia przejęcie opieki nad dziećmi – dodaje Monika  Zagórowska.  

Dzieci uczęszczające do szkoły:

Mogą skorzystać z zajęć opiekuńczych zorganizowanych dla nich w następujących placówkach:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza

Świetlica środowiskowa "Klub Kotłownia" ul. Barbackiego 64

Szkoła Podstawowa nr 3  im. Jana Kochanowskiego

W budynku szkoły zajęcia prowadzone przez instruktorów Pałacu Młodzieży

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ks. Jerzego Popiełuszki

Świetlica środowiskowa "Zabełcze" w budynku szkoły

Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Obrońców Pokoju

Zajęcia prowadzone przez instruktorów Pałacu Młodzieży w budynku SP 21 im. Jana Pawła II ul. Rokitniańczyków 26

Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Władysława Jagiełły

Świetlica środowiskowa "Szujskie" ul. Sienkiewicza 17, Świetlica środowiskowa "Kaduk" ul. Grunwaldzka 41

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Juliana Tuwima

Świetlica środowiskowa "Falkowa" w budynku szkoły

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej

Świetlica środowiskowa "Biegonice" ul. Węgierska 206

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Bohaterów Sądecczyzny

Zajęcia prowadzone przez instruktorów Pałacu Młodzieży w budynku SP 21 im. Jana Pawła II ul. Rokitniańczyków 26

Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich

Świetlica środowiskowa "Zawada" w budynku szkoły

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Kurierów Sądeckich

Świetlica środowiskowa "Poręba Mała" w budynku szkoły

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Karola Szymanowskiego

W budynku szkoły zajęcia prowadzone przez instruktorów Pałacu Młodzieży

Szkoła Podstawowa nr 20 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

W budynku szkoły zajęcia prowadzone przez instruktorów Pałacu Młodzieży

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz w Zespole Szkół nr 5 Specjalnych zajęcia będą odbywały się jak zwykle, pracownicy tych placówek nie przystąpią do strajku.

Co ze szkołami ponadgimnazjalnymi?

- Decyzję o organizacji zajęć w dniach od 8 kwietnia podejmują dyrektorzy – wyjaśnia Zagórowska. Urząd miasta nie będzie organizował w tych szkołach dodatkowych zajęć opiekuńczych ze względu na niewielkie zainteresowanie wyrażone przez rodziców. W związku z możliwością wzmożonego ruchu pieszych (młodzieży) w tym czasie będą pełnione dodatkowe patrole Straży Miejskiej dla zapewnienia bezpieczeństwa.

Jak jest ze szkołami średnimi na terenie powiatu nowosądeckiego, które podlegają starostwu? Tu z informacją nie ma problemu. Z biura prasowego otrzymujemy pełną listę placówek,  w których nauczyciele opowiedzieli się za strajkiem.

 To Liceum Ogólnokształcące w Starym Sączu, Zespół Szkół w Marcinkowicach, Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie, Zespół szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju, Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Starym Sączu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej, Powiatowa Poradnia Psychologiczna Pedagogiczna w Nowym Sączu, Internat Międzyszkolny w Starym Sączu.

 Jak informuje Maria Olszowska z sądeckiego starostwa, dyrektorzy są przygotowani na najgorszy scenariusz i w razie strajku zapewnią uczniom zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.

-W placówkach powiatowych nie powinno być też problemu ze skompletowaniem komisji egzaminacyjnych. Nauczyciele z trzech szkół nie przystępują do akcji protestacyjnej i mogą brać udział w pracach komisji egzaminacyjnych - dodaje Olszowska,

[email protected] fot. archiwumDziękujemy za przesłanie błędu

Miesięcznik Sądeczanin - wydanie wrześniowe