Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 8 czerwca. Imieniny: Ady, Celii, Medarda
26/11/2022 - 00:00

Nowy Sącz: licytacje komornicze 20 grudnia 2022. Sprawdź nieruchmości na licytacji

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Wojciech Seń podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20.12.2022r. o godz.11.00 w kancelarii komornika mieszczącej się przy ul. Jana III Sobieskiego 14a/6b, 33-300 Nowy Sącz odbędzie sie druga licytacja nieruchomości.

Pierwszy udział w postaci 1/2 prawa własności nieruchomości składającej się z działek o nr 423, 434, 439 położonych w obrębie nr 113 w Nowym Sączu dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze NS1S/00098188/7.

Suma oszacowania wynosi 349.800,00  zł., zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 174.900,00 zł. 

Drugi udział w postaci 1/2 prawa własności nieruchomości składającej się z działek o nr 426, 430 położonych w obrębie nr 113 w Nowym Sączu dla których Sąd Rejonowy w Nowym Sączu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze NS1S/00017074/4.

Suma oszacowania wynosi 146.050,00 zł. zł., zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 73.025,00 zł. 

Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. Operat szacunkowy nieruchomości można obejrzeć w Kancelarii Komornika w godzinach od 8.00  do godz. 16.00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

[email protected],  fot. Pixabay 

Dziękujemy za przesłanie błędu