Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 26 lutego. Imieniny: Bogumiła, Eweliny, Mirosława
28/11/2023 - 17:45

Nowy Sącz: MZD nic nie wskóra. To PKP PLK dyktuje warunki na ulicach przy przebudowie torów

Wracamy do tematu zabezpieczenia ulic Nowego Sącza na czas przebudowy torów kolejowych na linii Chabówka – Nowy Sącz. Z wyjaśnień Miejskiego Zarządu wynika, że miasto ma w tym wypadku bardzo ograniczone pole do popisu i to PKP PLK i wykonawca robót dyktują tu warunki a nie na odwrót.

W publikacji Nowy Sącz: paraliż komunikacyjny przy przebudowie torów. Czytelnik zadaje 10 kluczowych pytań, miasto milczy przedstawiliśmy 10 pytań, które za naszym pośrednictwem zadał władzom miasta Czytelnik mocno zaniepokojony tym, jak będą wyglądać ulice Nowego Sącza po przebudowie torów i faktem, że dziś nie ma jasnego komunikatu co do tego, którędy poruszać się mają ciężkie pojazdy obsługujące inwestycje. Nikt też nie wie, kto usuwać błoto z budowy z chodników i jezdni. Dziś, niemal po dwóch tygodniach, otrzymaliśmy w tej sprawie wyjaśnienia od zastępcy dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Dawida Janika. Przejdźmy zatem do wspominanych pytań i odpowiedzi.

Nowy Sącz: MZD nic nie wskóra. To PKP PLK dyktuje warunki na ulicach przy przebudowie torów

Dlaczego w uzgodnieniu organizacji ruchu przygotowanej przez Toropol, a uzgadnianych w zarządzie dróg nie wyznaczono ulic do obsługi inwestycji PKP i nie narzucono pojazdom budowy cięższym od 8 ton ruchu po wyznaczonych ulicach?
Dawid Janik:
Elementy, jakie ma zawierać projekt organizacji ruchu określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. Nie można żądać, aby w takim dokumencie zostały wskazane trasy pojazdów, realizujących inwestycję.
Należy sprostować nieprawdziwe stwierdzenie zawarte w tym pytaniu, bowiem wykonawca robót, tak jak każdy obywatel musi wystąpić do zarządcy drogi o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdem cięższym niż przewidziany dla danej drogi, w którym uzgadnia się z zarządcą drogi trasy przejazdu.
W przypadku poruszania się bez zezwolenia pojazdów o masie wyższej niż dopuszczalna, właściwym organem egzekwowania nieprzestrzegania prawa jest Policja.

Dlaczego zarząd dróg uzgadniając organizację ruchu nie nakazał wykonawcy oznakowania ulic zabezpieczającego mieszkańców Wólek i Heleny, ograniczając możliwość poruszania się po wszystkich ulicach.
W projekcie organizacji ruchu wskazuje się lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu.
W przypadku inwestycji PKP wyznaczone zostały również trasy objazdy głównymi ulicami, takimi jak Zygmuntowska, Kunegundy, Nawojowska, 29 Listopada i Grunwaldzka.
Ograniczanie ruchu na innych ulicach, wyłącznie dlatego, że objazd wyznaczony został inną trasą, jest niezgodne z prawem.

Nowy Sącz: zamkną ulicę Falkowską. Autobusy też będą kursować inaczej

Czy do MZD wpłynął od wykonawców robót kolejowych wniosek o możliwość przejazdu po drogach o ograniczonym tonażu? Jeśli tak to ile zgód wydano, na jakie ulicę i z jakim limitem obciążenia. Jeśli nie to ile interwencji już podjęto ze strony MZD w celu eliminacji konsekwencji?
Do zarządcy drogi nie wpłynął żaden wniosek od wykonawcy realizującego inwestycję kolejową i zarządca drogi nie może nikogo zmusić to złożenia wniosku. W przypadku nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego, w tym ograniczenia tonażu na drogach, konsekwencje mogą być wyciągane przez Policję. 

Czy służby kontrolują tonaż samochodów obsługujących inwestycje, a poruszających się po ulicach Nowego Sącza, czy prezydent wnioskował o taką ochronę i kontrolę do ITD, Policji, Straży Miejskiej?
To pytanie powinno zostać skierowane do policji.

Dalsza część artykułu na następnej stronie.Dziękujemy za przesłanie błędu