Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 25 października. Imieniny: Ingi, Maurycego, Sambora
19/02/2020 - 10:35

Nowy Sącz: nauczyciele ZSO nr 2 napislali list otwarty do samorządowców

Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel i Rada Miasta są adresatami listu otwartego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu w obronie dobrego imienia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

Jak już pisaliśmy to właśnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, które znajduje się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu stało się punktem zapalnym podczas ostatniej – trzeciej odsłony ostatniej sesji Rady Miasta.

Od 2006 roku do liceum dla dorosłych nie był przeprowadzany nabór.

Podczas ostatniej sesji radni mieli zdecydować, czy przyjąć projekt uchwały o rozwiązaniu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 i likwidacji Liceum dla Dorosłych. W trakcie burzliwej dyskusji na sesji, jaka wówczas wywiązała się padły z ust niektórych radnych słowa, które jak informuje środowisko nauczycielskie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Marii Konopnickiej zniesławiają osoby, które kształciły się w Liceum Ogólnokształcących dla Dorosłych.

Ostatecznie Rada Miasta Nowego Sącza nie zgodziła się na likwidację wspomnianego liceum.

Środowisko nauczycielskie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 wystosowało do prezydenta Nowego Sącza i Rady Miasta list otwarty w obronie dobrego imienia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

Kopia tego listu trafiła także do naszej redakcji. Podpisało się pod nim prawie siedemdziesięciu nauczycieli uczących w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu.

Poniżej publikujemy jego treść

List otwarty nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu w obronie dobrego imienia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Rada Miasta Nowego Sącza i Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel

„Jako nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu wyrażamy sprzeciw wobec wypowiedzi panów radnych Prokopowicza, Gieńca i Gajdosza podczas sesji Rady Miasta Nowego Sącza w dniu 11 lutego br., w którym twierdzili, że Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych wchodzące w skład ZSO NR 2 było tylko po to, aby nauczać komunistów, ZOMOwców i ciężarne dziewczęta.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, niczym poza wiekiem uczniów i godzinami, w których prowadzono lekcje nie odbiegało od każdego innego liceum ogólnokształcącego. Każda szkoła to przede wszystkim ludzie ze swoimi nazwiskami. Zniesławiając szkołę zniesławiono szkolną, ludzką zbiorowość, a to nie może pozostać bez żadnej reakcji ze strony nauczycieli ZSO Nr 2, w skład którego wchodzi Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Jest naszym nauczycielskim obowiązkiem wystąpienie z tym listem otwartym w obronie dobrego imienia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, w obronie rzeszy nauczycieli i absolwentów tej zasłużonej dla miasta i regionu szkoły.

Wyrażamy nadzieję, że władze miasta uczynią wszystko, co możliwe, wykorzystując także możliwości prawne, dla obrony dobrego imienia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, miejskiej placówki oświatowej”.

Co na to radny Jakub Prokopowicz:

- Ciężko jest mi się odnieść do listu, którego nie czytałem, tym większe moje zdziwienie, że ponoć chodzi o obecnych nauczycieli liceum dla dorosłych – a według mojej wiedzy szkoła ta nie zatrudnia żadnego pedagoga, zaś od 13 lat nie był prowadzony tam nabór – mówi radny Jakub Prokopowicz.  – Moja wypowiedź na temat szkoły dla dorosłych była oparta na przekazach osób żyjących w tamtych czasach, w tym historyka, który rzekomo na własne oczy widział notatkę z SB z lat 80-tych skierowaną do ówczesnego dyrektora z prośbą o wyrozumiałość i właściwy stosunek do skierowanych tam funkcjonariuszy MO. Uchwała skierowana pod obrady RM Nowego Sącza miała na celu walkę z fikcją i likwidacją martwej szkoły, która nie posiada żadnego nauczyciela, ani ucznia od ponad dekady. Kolejnym argumentem przemawiającym na korzyść likwidacji było wyodrębnienie z zespołu naszej dumy – 2 LO, które posiada piękną i bogatą historię w Nowym Sączu. Obrona tworu, który nie funkcjonuje, który jest tylko na papierze budzi wielkie zdziwienie. Warto zadać pytanie: komu ma to służyć? Na pewno nie 2 LO.

Radny Leszek Gieniec:

- Uważam, że jest to za duża „burza w szklance wody”. Wypowiedzi dotyczyły Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Faktem jest, że w czasach minionych różne osoby kształciły się w Liceum Ogólnokształcących dla Dorosłych. Mówienie o tym nie jest jakimś naruszeniem dobra szkoły. Dziwię się bardzo, że taka wielka jest zaciętość w bronieniu placówki oświatowej, która de facto i tak nie funkcjonuje. Ona tylko istnieje formalnie, a mówię o Liceum Ogólnokształcących dla Dorosłych im. M. Konopnickiej w Nowym Sączu. Ktoś tym listem otwartym próbuje zwrócić uwagę na jakoby atak na II Liceum Ogólnokształcące, którego nie było. Nic takiego nie miało miejsca. Nikt nie chce zamykać, czy likwidować liceum, które działa prężnie i ma bardzo dobrą renomę.

Radny Tadeusz Gajdosz: 

Ten list jest czystą manipulacją, nie było moją intencją lekceważyć tej tak bardzo zasłużonej placówki oświatowej, która prezentuje bardzo wysoki poziom nauczania, W mojej wypowiedzi padło słowo ZOMO, ale w kontekście epizodu z historii tej szkoły. W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 uczyli się pseudo funkcjonariusze w mundurach o złej reputacji, czyli ZOMO. Ten epizod nie przynosi chwały. Powrót do historycznej nazwy II Liceum Ogólnokształcące będzie odcięciem się od tych niechlubnych czasów. Mam wielki szacunek dla absolwentów tej szkoły, tym bardziej, że moja małżonka jest absolwentką tego Liceum. Pozostałe stwierdzenie nie były moją wypowiedzią.

[email protected], fot. IMDziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)