Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Wtorek, 4 sierpnia. Imieniny: Dominiki, Dominika, Protazego
14/02/2019 - 11:30

Nowy Sącz: podział pieniędzy na sport zawsze wzbudzał emocje. Co się zmieni?

Prezydent Ludomir Handzel, spotkał się w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu z trenerami nowosądeckich klubów sportowych i rozmawiał z nimi o konieczności stworzenia przejrzystego algorytmu umożliwiającego sprawiedliwy podział pieniędzy na sądecki sport.

Kwestia czytelnego rozdziału funduszy, które są przeznaczane z budżetu miasta zdominowała spotkanie, w którym uczestniczyli także wiceprezydent miasta Artur Bochenek, dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki Tomasz Baliczek i Marcin Rojna, nowy dyrektor MOSiR. Żywo zainteresowani tym zagadnieniem byli przede szczególnie trenerzy pracujący w sądeckich klubach sportowych. Oni też licznie wzięli udział w tym spotkaniu.

Głównym tematem była m.in. kwestia podziału środków na działalność klubów sportowych oraz rozwój kultury fizycznej w Nowym Sączu.

- Nie wyobrażam sobie innej formuły, jak rozmowa i wymiana myśli, przekazanie tego, czego państwo oczekujecie od miasta. Tego, co miasto może zaoferować, ale także tego, w jakim kierunku prowadzicie swoje kluby czy stowarzyszenia - podkreślił prezydent. 

Było to bardzo merytoryczne spotkanie, zwłaszcza, że, jak zaznaczył gospodarz miasta, sprawa podziału środków na sądecki sport zawsze wzbudzała emocje. Prezydent zaznaczył, że należy odejść od uznaniowości w przekazywaniu funduszy z budżetu miasta na dyscypliny sportowe - zarówno zespołowe, jak i indywidualne.

- Przesłanki do tego, aby te środki dzielić, powinny być zobiektywizowane - zauważył prezydent. – Sport powinien pełnić w mieście funkcję promocyjną.

W tym roku w budżecie Nowego Sącza została zabezpieczona kwota 1,8 mln złotych. Władze miasta chcą wypracować, o czym też była mowa na spotkaniu, system funkcjonowania sądeckiego sportu i podziału środków. Przy ich przyznawaniu i rozdziale musi być wziętych pod uwagę kilka czynników m.in. to, np. czy dane stowarzyszenie lub klub organizują imprezy, jakie odnoszą sukcesy, czy korzystają z własnej infrastruktury i jakie generują koszty?

Między innymi w tym celu trenerzy i działacze wypełnili specjalną ankietę, przygotowaną przez Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Nowego Sącza. Podczas spotkania przedstawiciele tego środowiska nie kryli zadowolenia, że takie spotkanie w ogóle się odbyło, w tak szerokim gronie. Wyrazili chęć uczestniczenia w kolejnych, bo, jak zaznaczyli, takie spotkania są okazją do rozmów i wypracowania wspólnych konstruktywnych wniosków.

Opr. IM, Fot. i źródło: UM w Nowym Sączu.

Nowy Sącz: podział pieniędzy na sport zawsze wzbudzał emocje. Co się zmieni?
Prezydent Ludomir Handzel, spotkał się w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu z trenerami nowosądeckich klubów sportowych i rozmawiał z nimi o konieczności stworzenia przejrzystego algorytmu umożliwiającego sprawiedliwy podział pieniędzy na sądecki sport.


Dziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)