Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 30 listopada. Imieniny: Andrzeja, Maury, Ondraszka
10/03/2020 - 16:45

Nowy Sącz: prezydent Ludomir Handzel apeluje do rodziców

Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel apeluje do rodziców, aby nie posyłali do przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych dzieci przeziębionych i chorych. Prosi także, aby w przypadku, gdy dziecko przebywało w ostatnim czasie w państwach objętych epidemią: we Włoszech, we Francji, w Niemczech oraz w krajach azjatyckich o poddanie pociechy czternastodniowej kwarantannie. Ponadto prosi mieszkańców o ograniczenie, do niezbędnego minimum wizyt w Domach Pomocy Społecznej działających na terenie miasta.

W ostatnich dniach odbyły się spotkania informacyjne z dyrektorami szkół i placówek oświatowych. Przekazano im wytyczne głównego inspektora sanitarnego, rekomendacje ministra edukacji narodowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej, jak również wykaz przepisów i procedur dotyczących możliwości zawieszenia zajęć w szkole.

- Pragnę zaapelować do rodziców, by nie posyłali do przedszkola lub szkoły przeziębionych i chorych dzieci. Jeżeli wasze dziecko przebywało w państwach objętych epidemią tj. Włochy, Francja lub Niemcy oraz w krajach azjatyckich, proszę o poddanie ich czternastodniowej kwarantannie – prosi prezydent Ludomir Handzel. – Zapewniam mieszkańców Nowego Sącza, że na bieżąco podejmujemy działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom miasta.

Prezydent zaapelował także o ograniczenie  wizyt, do niezbędnego minimum w Domach Pomocy Społecznej, a na terenie Nowego Sącza jest ich kilka. Mieszkają w nich ludzie starsi, schorowani, u których występuje niejednokrotnie wiele chorób.

Oto zalecenia, jakie zostały przesłane dyrektorom szkół. Gospodarz miasta prosi w nich, aby kierujący przedszkolami, szkołami i innymi placówkami oświatowymi stosowali się do przekazanych wytycznych głównego inspektora sanitarnego oraz ministra edukacji narodowej, a w szczególności o:

- zwrócenie uwagi, aby do szkoły lub przedszkola nie przychodzili bez przebycia kwarantanny nauczyciele i inni pracownicy, którzy są chorzy lub wracają z wyjazdów z państw objętych epidemią tj. Włochy, Francja lub Niemcy oraz w krajach azjatyckich

- wywieszenie w widocznych miejscach instrukcji dotyczącej mycia rąk oraz zasad zachowania higieny osobistej

- umożliwienie dzieciom i młodzieży korzystania ze środków higieny osobistej – mycie rąk

- proszę o nie organizowanie apeli, a wszelkie informacje dla uczniów proszę przekazywać przez ich wychowawców

- monitorowanie na bieżąco sytuacji wewnętrznej w placówce i zgłaszanie wszelkich problemów do Wydziału Edukacji i Wychowania lub do Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej

- sprawdzanie na bieżąco komunikatów publikowanych na stronach Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Edukacji i Ministra Zdrowia.

Cała rozmowa z prezydentem Ludomirem Handzlem w materiale filmowym

[email protected], fot. KS.Dziękujemy za przesłanie błędu