Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 5 grudnia. Imieniny: Kryspiny, Norberta, Sabiny
24/06/2021 - 10:55

Nowy Sącz: prezydent znowu nie otrzyma absolutorium?

Gotowy jest projekt uchwały o nieudzieleniu absolutorium prezydentowi Nowego Sącza za 2020 rok. Przygotowała go komisja rewizyjna Rady Miasta. Podpis pod tym projektem złożyła jej przewodnicząca - radna Teresa Cabała (klub PiS Wybieram Nowy Sącz). W kilkunastostronicowym stanowisku komisji, w której zasiada większość radnych opozycyjnych padają wobec prezydenta padają zarzuty o niegospodarność i marnotrawienie środków publicznych. Co na to Ludomir Handzel?

Jak można się dowiedzieć z lektury stanowiska komisji rewizyjnej sygnowanego przez Teresą Cabałę, radną klubu PiS Wybieram Nowy Sącz, w kilku przypadkach działania prezydenta Handzla miały być "“nacechowane niegospodarnością i marnotrawieniem środków publicznych”. Nowy Sącz: przed sesją absolutoryjną. Negatywna opinia komisji rewizyjnej

Do takich konkluzji, po analizie prezydenckiego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Nowego Sącza za 2020 rok doszło trzech opozycyjnych wobec prezydenta radnych (z pięcioosobowego składu). Z opinią komisji rewizyjnej nie zgadza się dwóch jej członków – radny Józef Hojnor (Koalicja Obywatelska) oraz radny Maciej Prostko (Koalicja Nowosądecka), którzy nie brali udziału w głosowaniu.

Zarzuty dotyczą między innymi legalności remontu ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Piłsudskiego (w stanowisku komisji rewizyjnej czytamy, że „realizowane były roboty budowlane określane jako „remont ścieżki rowerowej”, która w rzeczywistości nie istniała w tym miejscu”). Obecnie Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie prowadzi postępowanie w związku z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli i wstrzymanie robót budowlanych prowadzonych, jak określono w stanowisku komisji, bez wymaganego zezwolenia.

Ma to świadczyć, zdaniem części radnych, “o rażącym naruszeniu przepisów prawa w zakresie wydatkowania środków publicznych”. Wątpliwości co do gospodarności wzbudziła u przedstawicieli komisji rewizyjnej również budowa parkingu u zbiegu ul. Młyńskiej i Matejki na 10 miejsc postojowych. Pierwotnie planowano tam parking na kilkadziesiąt miejsc.

W stanowisku komisji jest też mowa, że za niegospodarne należy uznać wydatkowanie ponad 592 tys. zł na dokumentację projektową stadionu Sandecji. Została ona przygotowana w 2020 roku. A teraz przetarg na budowę nowego stadionu Sandecji był ogłaszany w formule „zaprojektuj wybuduj” i w takiej opcji ta inwestycja będzie realizowana.

W stanowisku jest też mowa o tym, że wątpliwości części członków komisji rewizyjnej wzbudziła rewitalizacja Parku Strzeleckiego i związane z nią dofinansowanie. Jak podnoszą członkowie komisji zostanie zmniejszona kwota dofinansowania zewnętrznego. Komisja wypunktowała, że po zmianach w koncepcji okazuje się, że miasto będzie musiało zwrócić około 1 mln 700 tysięcy złotych z uzyskanej na ten cel dotacji.

Za przykład niegospodarności komisja uznała też prowadzone prace archeologiczne na płycie sądeckiego rynku.

“Komisja negatywnie ocenia wszystkie opisane wyżej działania prezydenta Nowego Sącza p. Ludomira Handzla nacechowane niegospodarnością i marnotrawieniem środków publicznych” – można przeczytać w ostatecznej konkluzji stanowiska zaprezentowanego przez komisję.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Rada Miasta nie udzieliła prezydentowi Handzlowi absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok. Podobnie było także rok wcześniej. Wtedy prezydent również nie otrzymał absolutorium z wykonania budżetu w 2018 roku, ale wówczas sam o to wnioskował stojąc na stanowisku, że brak absolutorium jest oceną pracy jego poprzednika Ryszarda Nowaka.

Zapytaliśmy prezydenta Ludomira Handzla, jak ustosunkowuje się do wysuwanych wobec niego zarzutów części członków komisji rewizyjnej?

- Według mnie jest to, tak, jak w poprzednich latach polityczny projekt uchwały – mówi prezydent Ludomir Handzel. – Dla mnie najważniejsze będzie to, co powiedzą na mój temat mieszkańcy Nowego Sącza. To oni mnie ocenią. W ubiegłym roku przygotowałem uchwałę o referendum. Nie sądzę jednak, aby próbowano podnieść rękę na prezydenta. Mieszkańcy pozytywnie oceniają zachodzące w mieście zmiany. W tej kadencji mamy już odkryty basen, buduje się lodowisko, zaczyna się budowa stadionu miejskiego. Jeszcze raz zaznaczam jest to projekt polityczny. Szkoda mojego czasu na komentarz.

i.michalec@sadeczanin.info, fot. IM.Dziękujemy za przesłanie błędu