Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Środa, 20 stycznia. Imieniny: Fabioli, Miły, Sebastiana
01/12/2020 - 16:00

Nowy Sącz: Rada Miasta uczciła pamięć zmarłego ojca Stanisława Olesiaka (LIVE)

Sądeccy radni rozpoczęli dzisiejszą sesję od uczczenia minutą ciszy zmarłego ks. Stanisława Olesiaka z Trzetrzewiny, który był misjonarzem, werbistą, duszpasterzem osób niepełnosprawnych.

Ojciec Olesiak, który od wielu lat był osobą niepełnosprawna odszedł dzisiaj rano w sądeckim szpitalu. O uczczenie Jego pamięci poprosił radny Artur Czernecki.

Dzisiejszej sesji przewodniczy wiceprzewodniczący Rady Miasta Michał Kądziołka. Już na początku obrad wiceprezydent miasta Nowego Sącza Magdalena Majka złożyła wniosek, aby do porządku sesji został wprowadzony projekt uchwały, umożliwiającej wypłacenie wypłacenie w przewidywanym terminie  nauczycielom 500 +. Są to środki, które umożliwiają tej grupie zawodowej pracę w formie zdalnej.

- Te środki wpłynęły do budżetu pomiędzy 28, a 30 listopada – tłumaczyła wiceprezydent Majka.

Musi być zatem wprowadzona zmiana do budżetu na 2020 rok. Radni poparli ten wniosek, w związku z tym porządek obrad został poszerzony o dodatkowy punkt. Ponieważ pojawił się dodatkowy projekt uchwały, prowadzący dzisiejsze obrady  zarządził przerwę na to, aby komisja finansów publicznych oraz komisja edukacji wydały opinie na temat tego projektu uchwały. Po przerwie głos zabrała dyrektor Wydziału Oświaty Małgorzata Belska .

Kwota ponad milion złotych zostanie przeznaczona na doposażenie stanowisk i warsztatu pracy dla nauczycieli. 20 radnych  głosowało za tą uchwałą. Bez problemu przeszło głosowanie w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym. Dwudziestu dwóch radnych przyjęło tę uchwałę.

Sądeccy radni bardzo szybko podjęli szybko trzy uchwały dotyczące przystąpienia  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza  dla wyszczególnionych części miasta. Bez problemów podjęta została również uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.  Tą ostatnią uchwałę podjęło 12 radnych, 6 wstrzymało się od głosu, 4 radnych było nieobecnym.

Porządek dzisiejszych obrad

  1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu po wydaniu dyspozycji usunięcia pojazdu, obowiązujących w 2021 roku
  2. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 67”
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 68”
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 69”
  5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
  6. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu nadawania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”
  7. Informacja z działalności Prezydenta Miasta w okresie od poprzedniej Sesji.
  8. Wolne wnioski radnych i oświadczenia radnych i Prezydenta.
  9. Zamknięcie Sesji.

i.michalec@sadeczanin.info, fot. IMDziękujemy za przesłanie błędu