Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 4 lutego. Imieniny: Andrzeja, Mariusza, Weroniki
14/10/2022 - 14:15

Oni też chcą pracować, ale nie mają gdzie. Pomóżmy im spełnić swoje marzenie

Choć w życiu nie mają łatwo i potrzebują stałej opieki, też chcą pracować. Stowarzyszenie „Promyk” z Gostwicy walczy o marzenia osób z niepełnosprawnościami. W Łukowicy powstanie Zakład Aktywności Zawodowej, choć do tego celu brakuje jeszcze kilkuset tysięcy. Ale każdy może dołożyć swoją cegiełkę do tego szczytnego przedsięwzięcia.

Stowarzyszenie Rodziców, Przyjaciół, Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Gostwicy (gmina Podegrodzie) zajmuje się aktywizacją, rehabilitacją społeczną i leczniczą osób z orzeczonymi niepełnosprawnościami.

- Od 2003 roku prowadzimy Warsztat Terapii Zajęciowej w Gostwicy, gdzie na co dzień pracujemy z 30 podopiecznymi. Większość z nich jest dotknięta znacznymi niepełnosprawnościami i otwarty rynek pracy jest dla nich niedostępny – co nie znaczy, nie mogą i nie chcą pracować – tłumaczy Urszula Potoniec-Mędoń, prezes stowarzyszenia „Promyk”.

Stowarzyszenie chce uruchomić Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ) w Łukowicy (gmina Łukowica, powiat limanowski), gdzie podopieczni znajdą zatrudnienie w różnych dziedzinach.

W zakładzie ma powstać dział niszczenia dokumentów, produkcja podpałki ekologicznej do pieców, kominków i grilli. Pracownicy ZAZ będą również zajmować się utrzymaniem zieleni i czystości. Dodatkowo w Łukowicy mieścić będzie się pracownia poligraficzno-reklamowa i pracownia rękodzieła artystycznego.

Zatrudnienie w ZAZ znajdzie 35 osób z terenu powiatu nowosądeckiego i limanowskiego w ramach umowy o pracę. Województwo Małopolskie i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) będzie finansował zatrudnienie pracowników.

- Rehabilitacja zawodowa będzie realizowana poprzez prowadzoną działalność wytwórczo-usługową, ale także poprzez szereg innych działań, na przykład: wsparcie instruktora, doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe, możliwość zdobycie kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Ponadto, zatrudnione osoby będą miały możliwość codziennej rehabilitacji oraz doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej i poradnictwa – wyjaśnia Urszula Potoniec-Mędoń.

Na uruchomienie Zakładu Aktywności Zawodowej stowarzyszenie ma zagwarantowane 65 procent środków. Pozostałe 35 procent muszą zabezpieczyć we własnym zakresie.

- Wójt gminy Łukowica wyremontował i przekazał nam część budynku, w którym będziemy prowadzić działalność – mówi prezes stowarzyszenia „Promyk”. ZAZ ma mieścić się w budynku dawnego gimnazjum w Łukowicy. – Mamy zebrany zespół pracowników i terapeutów oraz rehabilitantów, którzy będą sprawować pieczę nad bieżącym funkcjonowaniem i pracą z niepełnosprawnymi w ZAZ.

Na początku września stowarzyszenie podpisało umowę z marszałkiem województwa małopolskiego, Witoldem Kozłowskim, na kwotę przeszło pół miliona złotych, która obejmuje utworzenie i finansowanie zakładu.

Mimo tych sukcesów wciąż potrzeba środków, aby spełnić marzenie podopiecznych „Promyka”. Stowarzyszenie utworzyło więc zrzutkę, gdzie można wpłacać datki. Do osiągnięcia celu potrzeba 200 tysięcy złotych.

To niebagatelna kwota, ale prezes Urszula Potoniec-Mędoń wierzy, że wspólnymi siłami uda się doprowadzić ten ważny projekt do końca i stworzyć miejsce dla osób z niepełnosprawnościami. Również i my jesteśmy przekonani, że mieszkańcy Sądecczyzny nie pozwolą, aby marzenia podopiecznych WTZ w Gostwicy legły w gruzach. Niejednokrotnie Czytelnicy „Sądeczanina” udowadniali jak wielkie i otwarte na potrzeby innych mają serca, podczas zbiórek na szczytne cele.

Jeśli chcecie wesprzeć inicjatywę stowarzyszenia „Promyk” z Gostwicy, wejdźcie na portal zrzutka.pl – LINK TUTAJ – gdzie można wpłacić datek w dowolnej wysokości. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na zakup potrzebnego sprzętu do uruchomienia pracowni.

([email protected], fot. Stowarzyszenie „Promyk”)Dziękujemy za przesłanie błędu