Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 14 lipca. Imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego
23/04/2024 - 17:05

Pierwsze odpowiedzi w sprawie dyrektora MOSiR. Urząd Miasta zabiera głos

Znaków zapytania wokół oświadczenia majątkowego dyrektora MOSiR - Marcina Rojny pojawiło się bardzo dużo. Wszystko przez brak wpisów o pełnieniu funkcji wiceprezesa w jednej ze spółek, na co wskazują dane z KRS. Co na to wszystko Urząd Miasta? Pojawiają się pierwsze odpowiedzi.

Oświadczenie majątkowe Marcina Rojny

Jak już pisaliśmy, sporo niejasności pojawiło się wokół oświadczenia majątkowego dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu - Marcina Rojny. Nie wpisał do niego funkcji wiceprezesa, którą według danych Krajowego Rejestru Sądowego, pełni w spółce GV Polska sp.z.o.o.

Dodajmy, że w ustawie o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcję publiczne czytamy, że kierownicy jednostek organizacyjnych gminy nie mogą być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego. Dyrektor tłumaczył jednak, że dane w KRS są nieaktualne, a  w roku 2014 sprzedał wszystkie udziały w spółce. Miał również przestać pełnić funkcję członka zarządu spółki GV Polska. Więcej o sprawie TUTAJ.

Urząd Miasta o oświadczeniu dyrektora MOSiR

Cała sprawa wywołuje szereg kolejnych pytań. Wysłaliśmy je zarówno do samego dyrektora Rojny, jak i sądeckiego Urzędu Miasta. Pytaliśmy m.in. czy wydział bezpieczeństwa i kontroli wewnętrznej urzędu miasta zwrócił uwagę na rozbieżności w oświadczeniu majątkowym i w danych z Krajowego Rejestru Sądowego.

W odpowiedzi Mariusz Smoleń, kierownik referatu komunikacji społecznej, przytoczył, że wspomniany wydział jest zobligowany do:

  • przyjmowania oświadczeń majątkowych od pracowników samorządowych zobowiązanych do ich składania
  • dbania o terminowość ich złożenia
  • wstępnej weryfikacji poprawności i dokładności ich wypełnienia
  • przesłaniu złożonych oświadczeń majątkowych do właściwych miejscowo urzędów skarbowych, które dokonują szczegółowych sprawdzeń i wzywają do złożenia ewentualnych dokonania korekt.

- Reasumując, pracownik samorządowy pod rygorem odpowiedzialności z tytułu art. 233 § 1 Kodeksu Karnego zobowiązany jest podać prawdę w swoim oświadczeniu. Dodatkowym zabezpieczeniem jest fakt podania do wiadomości publicznej oświadczenia majątkowego, gdzie m.in. należy wykazać fakt zasiadania we władzach spółek prawa handlowego, natomiast zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym weryfikacją zgodności oświadczeń ze stanem faktycznym zajmują się instytucje niezależne od władz samorządowych, w pierwszej kolejności Urzędy Skarbowe - przytacza Mariusz Smoleń.

Czy Urząd Miasta, kiedy Marcin Rojna został dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji lub jeszcze zanim się to wydarzyło, wymagał potwierdzenia, że nie jest członkiem zarządu spółki? W jaki sposób zostało to przedstawione? Kierownik referatu komunikacji społecznej przytacza jedynie, że zgodnie ze złożonymi oświadczeniami dyrektor nie był członkiem zarządu, gdy podejmował pracę dyrektora MOSiR. ([email protected], fot.: KS)Dziękujemy za przesłanie błędu