Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 25 stycznia. Imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany
30/06/2020 - 09:00

Piwniczna: radni wystawiają burmistrzowi rachunek za 2019 rok. Sesja LIVE

Dziś w Piwnicznej radni będą dyskutować na raportem o stanie gminy za rok 2019 i wystawią burmistrzowi Dariuszowi Chorużykowi rachunek za to, jak w zeszłym roku gospodarował samorządem. To będzie na pewno ciekawa dyskusja, bo to pierwsza sesja absolutoryjna od czasów zeszłorocznego referendum w sprawie jego odwołania.

Tradycyjnie przypominamy – obok opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, która ocenia realizację założeń finansowych budżetu, podstawą do udzielenia absolutorium włodarzom gmin jest debata nad raportem o stanie gminy za rok poprzedni. W Piwnicznej taka debata odbędzie się dzisiaj. A zanim zaprosimy mieszkańców do obejrzenia transmisji z sesji, przedstawiamy poniżej kondycję Piwnicznej przeliczoną na konkretne kwoty.

Zobacz też: W Piwnicznej-Zdroju ciągle więcej osób wyjeżdża niż się melduje

Stan finansowy gminy Piwniczna-Zdrój w czerwcu 2020 r.
Dług gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:
- na koniec 2018 roku kwota  24 mln 826 tys. 357 zł,
- na koniec 2019 roku kwota  22mln 810 tys. 115 zł.
W roku 2019 udało się dokonać spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 2 mln 16 tys. 242 zł – zgodnie z obowiązującymi harmonogramami spłat.
W budżecie roku 2020 planowany jest deficyt budżetu w kwocie 4 mln 140 tys. 400 zł, który to pokryty zostanie przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek .
Planowany deficyt w roku 2020 związany jest z realizacją następujących przedsięwzięć:
- „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Nakła wraz z budową tras wielofunkcyjnych w tym kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Poprad” – wartość zadania 10 mln zł
- „Przebudowa drogi gminnej nr 293597K w km 0+035,0 do km 0+710,45 w miejscowości Młodów" oraz " Przebudowa drogi wewnętrznej od km 0+010,27 do km 0,285,09 w miejscowości Zubrzyk" – zadanie realizowane przy wsparciu środków z budżetu Funduszu Dróg Samorządowych  - wartość zadania 1 mln 859 tys. 248  zł.
- „Budowa wodociągu Nakło” – wartość zadania 130 tys. zł
- „Nowy produkt turystyczny – odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej Euro-Velo 11 – kontynuacja budowy trasy w miejscowościach Stara Lubovna, Chmelnica, Muszyna , Piwniczan-Zdrój, Rytro”- wartość zadania 2 mln 463 tys. 695 zł.
W roku bieżącym Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój planuje dokonać spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 2 mln 516 tys. 242 zł.

Zobacz też: Słowacki Mniszek wspiera Piwniczną: nie chcemy u siebie TIRÓW!

Piwniczna-Zdrój ma kredyty w trzech bankach: Getinbanku, PKO i Banku Spółdzielczym w Piwnicznej-Zdroju.

Czy te liczby przemówią również do opozycji? Czy te liczby przemówią również do opozycji? Tylko czy przytoczone liczby wyciszą głosy niezadowolonych wypominających Chorużykowi odstąpienie od budowy przedszkola na Czerczu czy nastroje związane z jego zachowawczą postawą w sprawie planów budowy obwodnicy Piwnicznej-Zdroju, której trzy zaproponowane przez GDDKiA warianty miejscowi mocno torpedują?

ES e.stachura@sadeczanin.info Fot.: ilustracyjne archiwum sądeczanin.infoDziękujemy za przesłanie błędu