Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 4 grudnia. Imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana
29/09/2022 - 12:25

Podegrodzie: gdzie złożyć wniosek o dopłatę do pelletu, oleju opałowego i gazu LPG

Realizacją uruchomionego przez rząd programu dopłat do zakupu pelletu, oleju opałowego i gazu LPG w Podegrodziu jest, podobnie jak w przypadku "dodatku węglowego", Ośrodek Pomocy Społecznej. Sprawdźcie szczegóły.

- Szacowaliśmy, że w sumie przyjmiemy około 3 500 wniosków, ale na dziś, bo 300 wniosków zostało bez rozpatrzenia z powodu błędów lub uzyskało decyzję odmowną, przyjęliśmy ich około 2 500. Dziś też zrobimy 1 300 wypłat, wypłacimy 3 miliony 900 000 złotych z tytułu decyzji pozytywnych – wyjaśnia kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Podegrodziu Sabina Urbanik.

OPS w Podegrodziu przyjmuje też już wnioski o dopłaty do zakupu pelletu, oleju opałowego i gazu LPG. – Wnioski te można składać w siedzibie naszego OPS pod adresem Podegrodzie 170 we wszystkich pokojach, bo wszyscy jesteśmy w tym zakresie do dyspozycji mieszkańców – podkreśla Urbanik.

Zobacz też: Rusza lifting kolejnych 5 dróg na terenie Podegrodzia. Sprawdź, o które chodzi

Wnioski należy złożyć w terminie do 30 listopada w poniedziałek w godzinach od 8 do 16 i od wtorku do piątku o 7 do 15.

Osoby dysponujące kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym mogą składać wnioski za pomocą platformy ePUAP – jako pismo ogólne do urzędu. W takim przypadku istotne jest aby takim podpisem opatrzone było zarówno pismo do urzędu, jak i sam wniosek. Wnioski przyjmowane są też – na podobnych zasadach – na email [email protected].

Po dodatkowe informacje czy wyjaśnienia można dzwonić pod numer 18 355 19 09 lub – to nowa linia OPS – 18 262 20 76.

Dodatek przysługuje w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe i wynosi odpowiednio:
- 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
- 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
- 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG (nie dotyczy gazu sieciowego);    
2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Ważne! By uzyskać dodatek trzeba mieć zarejestrowany piec w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Zobacz też: Podegrodzie: zmiany w budżecie i zasadach przyznawania dotacji na piece. Sesja LIVE

Zgodnie z zapisami ustawy przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku będzie wysyłana na podany we wniosku adres poczty elektronicznej. Będzie ją można również odebrać w siedzibie organu. Nieodebranie takiej informacji nie wstrzymuje wypłaty świadczenia.

Dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Przypomnijmy też, że przysługuje jeden dodatek na jeden adres!
Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje z kolei osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692).

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego. ([email protected] Fot.: ilustracyjne archiwum sądeczanin.info UG w Podegrodziu)Dziękujemy za przesłanie błędu