Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 1 czerwca. Imieniny: Gracji, Jakuba, Konrada
19/01/2020 - 21:20

Podegrodzie: mieszkańcy sami inwestują w gminne drogi

Na co wydane zostaną pieniądze z funduszy sołeckich dla poszczególnych miejscowości gminy Podegrodzie? Ostateczne decyzje zapadły wraz z uchwaleniem budżetu gminy na 2020 rok. Poniżej przedstawiamy szczegółowe zestawienie, które śmiało można podsumować słowami: niby małe pieniądze a wielkie przedsięwzięcia. I nie ma tu miejsca na patetyzm,bo mieszkańcy inwestują przede wszystkim w bezpieczeństwo na drogach.

Podegrodzie: mieszkańcy sami inwestują w gminne drogi

Sołectwo Brzezna ma tym roku do dyspozycji ok. 46 tys. 365 zł. Remont drogi gminnej (położenie asfaltu) w stronę tamy do P. Adama Golonki kosztować będzie 35 tys. zł a zakup strojów dla Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Brzeźnioki” - 11 tys. 365 zł.

Sołectwo Chochorowice w ramach funduszu sołeckiego dysponuje kwotą 29 tys. 673 zł z czego całość zostanie wydana na utwardzenie oraz remont odwodnienia drogi gminnej od Z. Olszak w kierunku tzw. Klina      

Sołectwo Długołęka – Świerkla kwotę 46 tys. 365 zł wyda na wymianę wiaty przystankowej obok p. Bugajskiego (10 tys. zł), remont drogi gminnej „Pod Salamona” i „Pod Dąbrową” obok p. Jana Krzaka (31 tys. zł) i budowę chodnika od Szkoły Podstawowej do chodnika przy drodze powiatowej (ok. 5 tys. 365 zł)
46 tys. 365 zł będące w dyspozycji sołectwa Gostwica wydane zostanie na żwirowanie drogi gminnej dz. 875 i 513/3 w Gostwicy (10 tys. zł), położenie nawierzchni betonowej na drodze gminnej „Do Wądołów” (12 tys. zł). Na organizację imprezy integracyjnej dla mieszkańców połączonej z Dniem Dziecka        mieszkańcy przeznaczyli 3 tys. zł a na organizację imprezy integracyjnej dla mieszkańców zawiązanej z obchodami 110 - lecia OSP Gostwica - 12 tys. zł. Ok. 9 tys. 365 zł pochłonie rozbudowa oświetlenia na drodze gminnej 109.

Sołectwo Mokra Wieś w 2020 roku ma do dyspozycji 37 tys. 555 zł z czego 5 tys. zł decyzją mieszkańców wydane zostanie na remont świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku OSP Mokra Wieś, 10 tys. zł na ogrodzenie placu wokół świetlicy wiejskiej mieszczącej się w OSP Mokra Wieś a ponad 22 tys. 500 zł na ułożenie korytek i czyszczenie rowu melioracyjnego przy drodze gminnej na Świerkle.

Zobacz też: Podegrodzie: jest podwyżka, ale im więcej lokatorów, tym śmieci tańsze

Mieszkańcy Sołectwa Juraszowa mają w tym roku do rozdysponowania 21 tys. 698 zł a całość przeznaczona zostanie na remont świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku OSP Juraszowa.

Sołectwo Naszacowice  w ramach funduszu sołeckiego dysponuje w 2020 roku kwotą 46 tys. 365 zł. W ślad za decyzją mieszkańców 15 tys. zł z tej puli wydane zostanie na utwardzenie boiska sportowego, 10 tys. zł na wykonanie odwodnienia na drodze gminnej (Soślina), 20 tys. zł na remont świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku OSP Naszacowice a 1 tys. 365 zł na wyposażenie świetlicy wiejskiej mieszczącej się tym samym budynku.

Budżet sołecki Olszany to 46 tys. 365 zł. Utwardzenie parkingu (ułożenie kostki brukowej) przy świetlicy wiejskiej mieszczącej się w OSP Olszana kosztować będzie 23 tys. zł a remont drogi gminnej (nawierzchnia asfaltowa) „Janczurówka” ok. 23 360 zł.

A na co swoje pieniądze wydadzą mieszkańcy Olszanki? 30 tys. zł kosztować będzie remont drogi gminnej od P. Tomasza Zasadny do P. Jana Pasonia, wykonanie ogrodzenia boiska sportowego od strony rzeki pochłonie kolejne 7 tys. 300 zł a 5 tys. zł zarezerwowano na organizację imprez integracyjnych. Sumarycznie inwestycje te pochłoną ok. 42 tys. 331 zł.

Zobacz też: Wielkie miliony dla sołectw już w 2020 roku

Sołectwo Podegrodzie miało do rozdysponowania 46 tys. 365 zł. Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej ”Osieki” kosztować będzie 20 tys. zł. Remont placu obok świetlicy wiejskiej mieszczącej się w OSP Podegrodzie oszacowano na 5 tys. zł a na zakup strojów dla Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca Podegrodzie zabezpieczono kolejne 7 tys. zł. Remont ścieżki pieszej koło P. Porębskiej pochłonie kolejne 5 tys. zł  a wykonanie i montaż tablicy ogłoszeniowej 1 tys. zł. Za ok. 8 tys. 365 zł mieszkańcy doczekają się wykonania pobocza drogi gminnej „Łazy”.

Sołectwo Podrzecze wyda 10 tys. zł na organizację spotkania integracyjnego „Majówka ze Św. Florianem”, 15 tys. zł na wykonanie części ogrodzenia działki gminnej od drogi powiatowej a ok. 15 tys. 800 zł kosztować będzie remont odwodnienia (zasypanie rowu) przy drodze gminnej „Tłoki”. W sumie w 2020 roku fundusz sołecki tej miejscowości to 40 tys. 801 zł.
Cały fundusz sołecki Rogów na ten rok, czyli ok. 26 zł zarezerwowano na utwardzenie i położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej koło Państwa Wilk.

Pora na ostatnie w kolejności alfabetycznej miejscu, czyli sołectwo Stadła. Tu w ślad za uchwalonym budżetem na 2020 rok 8 tys. zł zabezpieczono na wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w kierunku Gostwicy, 7 tys. 365 zł na spotkanie integracyjne mieszkańców, tysiąc złotych na wykonanie i montaż tablicy ogłoszeniowej. Najwięcej, bo aż 20 tys. zł pochłonie położenie  nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej „Polska Wieś Górna”     a wyposażenie świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku OSP Stadła  a dokładniej zakup piekarnika elektrycznego to kolejne 10 tys. zł. W sumie do dyspozycji mieszkańców sołectwa Stadła w 2020 roku jest aż 46 tys. 365 zł a ogółem fundusz sołecki dla wszystkich podegrodzkich miejscowości zamyka się w kwocie 522 tys. 676 zł.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez SYGNAŁ

ES [email protected] Fot.: ilustracyjne archiwum sądeczanin.infoDziękujemy za przesłanie błędu