Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 17 stycznia. Imieniny: Antoniego, Henryki, Mariana
01/10/2020 - 13:35

Podsumowanie sesji rady gminy. Część środków przesunięto na walkę z COVID-19

XXVIII sesja rady gminy Gródek nad Dunajcem odbyła się 30 września w sali konferencyjnej urzędu gminy. Radni debatowali między innymi nad stanem budżetu za pierwsze półrocze bieżącego roku, a także nad przygotowaniem gminnych placówek oświatowych do nowego roku szkolnego. Co jeszcze działo się na sesji?

Radni podjęli uchwałę w sprawie zmian w statucie gminy Gródek nad Dunajcem, dotyczących doprecyzowania trybu pracy komisji skarg, wniosków i petycji. Inicjatorem zmian był nowo powstały Klub Radnych Otwarta Gmina. W szczególności chodziło o to, aby prace komisji rozpatrującej skargę czy petycję kończyły się przygotowaniem projektu uchwały, nad którym miałaby głosować cała rada.

Jak było dotychczas? Do tej pory rada kończyła pracę protokołem z posiedzenia. W konsekwencji nierozstrzygnięta pozostawała kwestia podmiotu, który powinien finalnie złożyć projekt uchwały. Taka sytuacja miała miejsce podczas poprzedniej sesji. Przyjęcie projektu uchwały w takim kształcie pozwoli w przyszłości uniknąć zbędnych dyskusji na temat procedur związanych ze składaniem projektów uchwał zamiast kwestii merytorycznych.

Zobacz także: Nasz nowy dom: ekipa Polsatu zmieniła dom rodziny z Rożnowa nie do poznania!

Rada dokonała również zmian w Uchwale Budżetowej oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wśród zmian znalazły się między innymi środki w wysokości 237 600 złotych na zakup samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Gródek nad Dunajcem. Gmina pozyskała te środki z Funduszu Sprawiedliwości.

Samorządowcy zgodzili się również na zmiany w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020, polegające głównie na przesunięciu części środków na działania związane z zadaniami przeciwdziałania pandemii COVID-19.

Czytaj też: Gródek nad Dunajcem: trawa posiana. Czekamy na pierwsze sportowe emocje

Podczas posiedzenia rozpatrywano również skargę na działalność wójta dotyczącą gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy. Radni nie przychylili się do stanowiska skarżącego. W konsekwencji nie przyjęli projektu uchwały, który stanowił o zasadności skargi. (k.kos@sadeczanin.info, fot. Daniel Szlag)Dziękujemy za przesłanie błędu