Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 26 lipca. Imieniny: Anny, Mirosławy, Joachima
02/06/2021 - 17:10

Raport o stanie gminy Chełmiec za 2020. Co w nim znajdą mieszkańcy?

Władze gminy Chełmiec opublikowały już kolejny raport o stanie gminy. To podsumowanie działalności samorządu w roku 2020. Czym dokument zaskoczy mieszkańców? Są tu bardzo ciekawe dane.

Raport o stanie gminy Chełmiec za 2020. Co w nim znajdą mieszkańcy?

O tym, w jakim celu publikowane są raporty o stanie polskich samorządów wspominaliśmy już wielokrotnie. Podobnie jak informację, że raporty przygotowywane są w ślad za wymogami znowelizowanej ustawy o samorządzie. I tak władze gminy Chełmiec opublikowały właśnie już trzeci taki raport i tym samym mogą się z nim zapoznać nie tylko radni, który m.in. na jego podstawie udzielą, albo i nie, absolutorium wójtowi, ale również wszyscy mieszkańcy gminy. I czy tym razem dokument spotka się z tak dużym odzewem jak w poprzednich latach?

Przypomnijmy. W 2019 w dyskusji na temat raportu na sesji wzięli również udział mieszkańcy, z których część nie zostawiła na dokumencie suchej nitki. Sceptycy komentowali, że raport ten to kalka teksów z Kuriera Chełmieckiego - cytowanych miejscami niemal w całości oraz tekstów ze strony chelmiec.pl.. Mieszkańcy mieli też niedosyt informacji związanych z funkcjonowaniem kanalizacji i wodociągów, kosztach budowy i rzeczywistym stanem realizacji oświetlenia gminy itp.

W odpowiedzi zabrał głos sekretarz gminy Artur Boruta. Krótko stwierdził: że ustawodawca nie sprecyzował co raport ma zawierać ani jaki ma być jego kształt. Mimo tych kontrowersji wójt wtedy absolutorium dostał – za jego przyznaniem głosowało 14 radnych, 3 wstrzymało się od głosu.

W 2020 roku sprawa wyglądała już trochę inaczej. Z racji pandemii o udziale mieszkańców w debacie na sesji nie było mowy. Jednak gmina wyciągnęła wnioski z wcześniejszych uwag i dokument uzupełniono kilkunastoma załącznikami, w których znaleźć można np. całość korespondencji, którą gmina prowadziła z władzami Nowego Sącza w sprawie objęcia gminy usługami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego i szczegółami działalność jednostek podlegających gminie – ilość etatów, sprawozdania finansowe, dane o wartości zarządzanego majątku.

Po dyskusji nad jego treścią radni znów udzielili wójtowi wotum zaufania. 14 radnych było za, 5 było przeciw, żaden radny nie wstrzymał się od głosu.

Jak będzie w tym roku? Sam raport wygląda wyjątkowo treściwie i znów ma kilkanaście uszczegółowionych załączników. Znaleźć tu można informacje o samym mieniu gminy jak również te z dziedziny działalności oświatowej (lm.in. o liczbie uczniów czy wynikach egzaminów) czy kulturalnej, są też dane na temat chyba jednej z istotniejszych gminnych komórek a mianowicie z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Władze gminy rozliczają się również z realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Chełmiec na lata 2017 – 2020. Jest sprawozdanie z działalność Kopalni Surowców Skalnych „Klęczany”. W sumie setki stron opisów i tabeli.

Znaleźć tu można też dane z działalności Straży Gminnej. I pewnie zaskoczymy sceptyków tej formacji, bo okazuje się, że choć w 2020 w straży działało jedynie trzech strażników to sumie przyjęli oni aż 690 zgłoszeń. To imponujące dane zważywszy na fakt, że gmina Chełmiec to jedna z największych gmin w skali kraju.

Czego dokładnie dotyczyły interwencje? Zakłócenia porządku publicznego i spokoju – 180, zagrożeń w ruchu drogowym – 185, ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 188, zagrożenia życia i zdrowia - 2, zagrożeń pożarowych – 15, awarii technicznych – 7, zwierząt – 113.

- Z danych statystycznych możemy zauważyć, że co roku zwiększa się liczba interwencji zgłaszanych od mieszkańców. Najwięcej zgłoszeń, które wpływają do naszej jednostki dotyczy ochrony środowiska tj. palenie odpadami, nieprawidłowa gospodarka wodno-ściekowa - podkreślają autorzy raportu.

Mieszkańców na pewno zainteresują też dane odnośnie gospodarki odpadami.

- System zagospodarowania odpadów komunalnych w gminie Chełmiec od mieszkańców realizowany jest za pomocą firm zewnętrznych. Na podstawie danych za 2020 rok pochodzących z deklaracji mieszkańców na odbiór odpadów komunalnych można stwierdzić, że na 28 958 mieszkańców do systemu odbioru odpadów zgłoszonych jest 24 646 mieszkańców co stanowi 85% wszystkich zameldowanych mieszkańców gminy. Na podstawie złożonych deklaracji za 2020 rok 4 312 mieszkańców mimo zameldowania nie zamieszkuje swoich nieruchomości - brzmi fragment stosownego rozdziału.

- Biorąc pod uwagę dane dotyczące systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Chełmiec to rosną nie tylko koszty związane z zagospodarowaniem odpadów ale rośnie też ilość oddawanych przez mieszkańców odpadów. Średnio w ciągu roku na podstawie danych za 2020 roku każdy mieszkaniec gminy oddał 285 kg odpadów komunalnych (...) - czytamy dalej.

Z zestawionych danych wynika też, że 67 procent odebranych odpadów stanowią odpady zmieszane, 13 procent plastik, 4 procent szkło, 1 procent papier, 4 procent odpady BIO a 12 procent odpady wielkogabarytowe. To bardzo istotna informacja w zakresie dyskusji o opłatach za wywóz śmieci, bo odpady zmieszane są najdroższe w sensie utrzymania systemu.

Dziś przedstawiamy tylko mały wycinek z raportu, do którego zawartości będziemy wracać, a z którym mieszkańcy mogą się zapoznać TUTAJ (e.stachura@sadeczanin.info Fot.: ilustracyjne archiwum sadeczanin.info)Dziękujemy za przesłanie błędu