Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Wtorek, 29 września. Imieniny: Michaliny, Michała, Rafała
29/11/2018 - 08:45

Rytro: wójt Kotarba zatrudnił zastępcę, Wnętrzak nie może przeboleć jego pensji

Przekazanie władzy w gminie Rytro nie obędzie się bez zamieszania. Były wójt Władysław Wnętrzak już wytyka nowemu wójtowi Janowi Kotarbie, że ten rzekomo za grube pieniądze zatrudnił zastępcę i przesłuchuje pracowników urzędu a pokoje byłego wójta i sekretarza zaplombował zaraz po pierwszej sesji. Z kolei Jan Kotarba paruje, że zastępca był niezbędny, bo Wnętrzak zostawił po sobie tylko urzędniczy bałagan i nawet nie przekazał następcy podstawowej dokumentacji. Zastrzega też, że wysokość pensji zastępcy, którą podaje jest wyssana z palca.

Na wstępie należy podkreślić, ze przed objęciem urzędu wójt elekt nie był w żaden sposób informowany o stanie funkcjonowania urzędu. Nie jest to, co prawda wymóg prawny, ale dobrą praktyka być powinno, aby wójtowi elektowi przynajmniej zasygnalizować najistotniejsze kwestie z zakresu działania urzędu.

22 listopada 2018 r., czyli w dniu objęcia urzędu przez nowego wójta nie było nikogo, kto mógłby go wprowadzić w bieżącą pracę urzędu, zaznajomić go ze specyfiką pracy poszczególnych komórek organizacyjnych, przekazać mu urząd z perspektywy składników rzeczowych, urządzeń kadrowo-finansowych, rejestrów spraw wymagających niezwłocznego załatwienia, tych które są w toku oraz jakichkolwiek kwestii wymagających zaznajomienia itp. Żaden pracownik nie miał kompetencji do przekazania urzędu, albowiem wszystkie osoby, które powinny z mocy swoich funkcji czynności te wykonać, a zatem sekretarz gminy, pracownik, który do października był zastępca wójta, byli nieobecni: sekretarz z powodu przejścia na emeryturę (szybkość przejścia kilka dni) natomiast były Zastępca – urlop jednodniowy

W związku z powyższym zaistniała konieczność powołania zastępcy wójta, który oprócz zadań własnych musiał przejąć na siebie zakres obowiązków sekretarza gminy (kierownika urzędu) a także, jak się później okazało, osoby odpowiedzialnej za inwestycje

W nawiązaniu do pkt poprzedniego zastępca wójta od 22 listopada 2018 r. z uwagi na przejście na emeryturę sekretarza oraz na urlopowanie osoby odpowiedzialnej za inwestycje w gminie ( wszystkie te zdarzenia nastąpiły przed objęciem stanowiska przez obecnego wójta za wiedzą i aprobatą jego poprzednika) musiał rozpocząć urzędowanie w zakresie, w istocie, trzech etatów: zastępcy wójta, sekretarza i osoby odpowiedzialnej za inwestycje. Jego miesięczne pobory wynikające z powierzenia powyższych zajęć kształtują się na poziomie 5.600 zł netto. Czy to jest wynagrodzenie wysokie? Dla porównania: sekretarz gminy w strukturze, w której funkcjonował jednocześnie zastępca otrzymywał niewiele mniejsze wynagrodzenie. Podobnie Zastępca wójta. Z powyższego wynika ze przez okres trzech miesięcy, jakie ustawa przewiduje na uzupełnienie wakującego stanowiska sekretarza gminy oszczędność dla gminy wynikająca z pracy zastępcy wójta jest ewidentna (co najmniej o koszty wynagrodzenia sekretarza). Podkreślić należy, ze rozwiązanie umowy o prace z sekretarzem nastąpiło w dniu 21 listopada 2018 r. na mocy porozumienia stron, co znacznie utrudniło dalszą pracę urzędu. Porozumienie to nie wynikało z konieczności, nie musiało zostać zawarte tak szybko.

Zobacz też: Rytro: Wójt ostro zabiera się do pracy. Ośrodek zdrowia i wodociąg na tapecie

Należy z całą mocą podkreślić, że dotychczasowy sposób funkcjonowania urzędu ocenić należy w sposób absolutnie krytyczny. Brak czytelnego schematu organizacyjnego w aspekcie podległości i zakresu czynności poszczególnych pionów organizacyjnych. Struktura organizacyjna jest wadliwa pod kątem prakseologii funkcjonowania urzędu, brak jednego pracownika dezorganizuje prace poszczególnego pionu organizacyjnego. Struktura opiera się na samodzielnych, jednoosobowych referatach. Brak aktualizacji szeregu wewnętrznych dokumentów, w tym tak podstawowych jak regulamin wynagradzania pracowników. Z uwagi na powyższe jedyną metodą rozeznania się w potrzebach bieżącej pracy urzędu była bezpośrednia rozmowa z pracownikami odpowiedzialnymi za poszczególne referaty.

Zostali oni rozpytani na temat zakresu ich obowiązków służbowych, rodzaju oraz ilości spraw ich obciążających zwłaszcza pod kątem niezwłoczności ich załatwienia; trzeba przyznać ze treść uzyskanych odpowiedzi nie wystawia najlepszego świadectwa dotychczasowemu sposobowi administrowania tutejszym urzędem. Tytułem przykładu: pracownik odpowiedzialny za inwestycje, do 31 października 2018 r. zastępca wójta, w okresie, kiedy nie ma żadnych rozstrzygnięć w zakresie: odbioru odpadów komunalnych (termin do 31 grudnia 2018 r.), oświetlenia na odcinku remontowanej drogi krajowej, zostaje urlopowany jeszcze przez byłego wójta. Właśnie, dlatego, że stan zastany w urzędzie gminy wymaga szeregu działań o charakterze aktualizacyjnym, przystosowawczym wójt posiłkuje się kancelarią prawną – zewnętrzną, aby poprawić i zracjonalizować sposób pracy urzędu dla dobra mieszkańców, a także interesu samych pracowników urzędu; stad obecność adwokata przy czynnościach, jakie wójt uznawał za stosowne. Głównym zamysłem wójta jest wprowadzenie takich procedur, które umożliwią szybkie i merytoryczne reagowanie na potrzeby obywateli, przy uwzględnieniu racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi.

ES [email protected] Fot.: acrhiwum sadeczanin.info Dziękujemy za przesłanie błędu

Miesięcznik Sądeczanin - wydanie wrześniowe