Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Środa, 28 lutego. Imieniny: Ludomira, Makarego, Wiliany
14/11/2021 - 07:30

Sądecki MPEC stawia na ekologię. Odnawialne źródła energii to przyszłość

Opłaca się inwestować między innymi w odnawialne źródła energii, co w efekcie przekłada się na mniejsze zużycie paliwa i przede wszystkim na zmniejszenie ilości powstających zanieczyszczeń kumulujących się w powietrzu nad Nowym Sączem, uchodzącym za jedno z bardziej zanieczyszczonych miast w Polsce. Z takiego założenia wychodzi kierownictwo Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu, jednej z miejskich spółek.

Kocioł już pracuje. W przypadku pełnej mocy, a tak jest teraz, spala około 200 metrów przestrzennych zrębki drzewnej na dobę (około 7 tyś. metrów przestrzennych – 70-80 samochodów w miesiącu). Kocioł na biomasę został uruchomiony w styczniu tego roku. Posiada zainstalowany elektrofilt, który wyłapuje różnego rodzaju zanieczyszczenia. Jego sprawność jest na poziomie 99,99 proc.

Jak się szacuje kocioł wytworzy około 30 procent całej ilości ciepła powstającego w sądeckim MPEC-u. W okresie poza sezonem grzewczym będzie on jedynym źródłem ciepła i w tym okresie nie będzie spalany węgiel. Dodatkowa moc z kotła biomasowego jaką dysponuje MPEC pozwoli ogrzać około 700 domków jednorodzinnych lub 50 średniej wielkości bloków wielorodzinnych. 

Przedsiębiorstwo sukcesywnie przyłącza do sieci ciepłowniczej kolejne budynki, których część była ogrzewana do tej pory paliwami powodującymi powstawanie tzw. niskiej emisji. Spalenie w domkach jednorodzinnych równoważnej ilości węgla, dającego taką samą ilość energii cieplnej, która będzie wytwarzana w biomasie spowodowałaby emisję 16 ton CO2 do atmosfery - to tyle, ile wyprodukuje cztery tysiące samochodów diesla okrążających ziemię.

Zmiana paliwa węglowego na biomasę przyczyni się również do ograniczenia ilości powstających z jego spalania odpadów. Aby uzyskać równoważną ilość energii cieplnej z miału węglowego, co z biomasy należałoby spalić 8 tysięcy ton miału węglowego rocznie, co za tym idzie w każdym roku do Nowego Sącza przyjedzie mniej o 140 wagonów pełnych miału węglowego.

Warto też zwrócić uwagę, że temperatura, w której zrębka jest spalana w kotle biomasowym to ponad 1000 stopni C. Dzięki zastosowaniu wysokosprawnej, dwustopniowej instalacji oczyszczania spalin, biały dym wydobywający się z komina MPEC - u, który mieszkańcy mogą obserwować, to oczyszczona praktycznie w stu procentach para wodna.

Budowa kotła biomasowego pochłonęła 11,5 mln złotych, z czego ponad 4,5 mln złotych stanowiła dotacja, jaka MPEC pozyskał z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Dzięki realizacji tej inwestycji MPEC zwiększy udział ciepła wytworzonego z Odnawialnych Źródeł Energii w sieci ciepłowniczej z 0 do 30 procent. Jest to pierwszy etap prowadzący do osiągnięcia efektywnego systemu ciepłowniczego, w którym do produkcji ciepła wykorzystuje się ponad 50 proc. energii z Odnawialnych Źródeł Energii i kogeneracji.

Spółka jest już też w trakcje realizacji kolejnej inwestycji, której celem jest poprawa efektu ekologicznego. W sierpniu 2021 roku kierownictwo spółki podpisało umowę na montaż silnika kogeneracyjnego, który będzie wykorzystywał gaz. Zadanie to jest realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

- Słowo kogeneracja może brzmi koszmarnie, ale już wyjaśniam o co chodzi. – mówi prezes Kupczak. – Po zamontowaniu tego silnika będziemy elektrociepłownią. Co jest wyjątkowego w tym urządzeniu? Po uruchomieniu będzie w nim bardzo szybko obracała się turbina, która produkowała będzie energię elektryczną. Szacujemy, że będziemy w stanie zabezpieczyć rocznie cztery tysiące domów jednorodzinnych w energię elektryczną. Będziemy ją też sprzedawać do głównych punktów zasilania jednej z firm. Jednocześnie też podczas pracy wspomnianej turbiny będzie się wydzielało dużo ciepła. My je wykorzystamy i ogrzejemy nim wodę, która następnie przesyłana jest naszą siecią do budynków, które ogrzewamy.

Jak szacuje prezes Kupczak, kiedy silnik kogeneracyjny ruszy to wydzielane przez niego ciepło będzie mogło ogrzać 400 domów jednorodzinnych, jeśli tylko są podpięte do miejskiej sieci ciepłowniczej.

- Zakończenie tej inwestycji będzie oznaczało automatycznie, że zużyjemy mniej węgla – tłumaczy szef MPEC. – Dlatego inwestujemy w źródła nie opierające się na węglu kamiennym.

Wykonawca, z którym MPEC podpisał umowę na montaż silnika kogeneracyjnego  jest obecnie na etapie projektowania całego przedsięwzięcia. Inwestycję musi zrealizować do października 2022 roku.

Koszt tej inwestycji (zakup silnika, montaż, bieżące utrzymanie i serwisowanie przez 5 lat przez firmę) to 30 mln złotych, z czego 9,5 mln złotych stanowi dofinasowanie z NFOŚ i 19,5 mln zł z tzw. premii kogeneracyjnej.

Warto zaznaczyć, że do tej pory spółka MPEC w głównej mierze bazowała na węglu. Nasz rozmówca szacuje, że w tym roku podstawą wytworzenia przez spółkę 70 proc. dostarczanego ciepła będzie węgiel, 25 proc.  – będzie biomasa i 5 proc. – gaz (dwie kotłownie gazowe – na osiedlu Wólki oraz w Starym Sączu).

W ubiegłym roku, kiedy nie działał jeszcze kocioł na biomasę, sądecki MPEC spalił 23 tysiące ton węgla, by zabezpieczyć swoich odbiorców w ciepło. Kiedy będą funkcjonowały oba systemy – kocioł na biomasę i silnik kogeneracyjny, to spółka powinna zużywać o połowę mniej węgla.

- W 2023 roku będziemy produkować połowę ciepła ze źródeł, które nie są oparte na węglu – szacuje prezes Kupczak. – Mówimy właśnie o biomasie i kogeneracji.

Obecnie do miejskiej sieci ciepłowniczej podłączonych jest w Nowym Sączu około 600 większych obiektów (w tym instytucji). Największym odbiorcą ciepła w mieście jest Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Trzydzieści procent produkowanego przez MPEC ciepła jest przesyłana do budynków administrowanych przez tę spółdzielnię. Drugim odbiorcą jest firma Newag.

Na efekt ekologiczny, do którego, poprzez różne podejmowane działania dąży Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej składa się także rozbudowa i wymiana starych rurociągów ciepłowniczych na nowe i rozbudowa ciepłowniczej sieci, do której przyłączają się coraz to nowi odbiorcy. Między innymi w ubiegłym roku przyłączył się do niej Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego. By sprostać temu wyzwaniu został wybudowany nowoczesny ciepłociąg o długości 1426 m.

Sądecki MPEC stawia na ekologię. Odnawialne źródła energii to teraźniejszość i przyszłość
Opłaca się inwestować między innymi w odnawialne źródła energii, co w efekcie przekłada się na mniejsze zużycie paliwa i przede wszystkim na zmniejszenie ilości powstających zanieczyszczeń kumulujących się w powietrzu nad Nowym Sączem, uchodzącym za jedno z bardziej zanieczyszczonych miast w Polsce. Z takiego założenia wychodzi kierownictwo Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu, jednej z miejskich spółek.


Dziękujemy za przesłanie błędu