Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 19 września. Imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda
04/03/2017 - 08:35

Sądeczanie na 80. urodzinach prof. Bolesława Farona

Nie zabrakło sądeczan podczas zorganizowanych w Krakowie obchodów 80. urodzin związanego z Nowym Sączem i Sądecczyzną profesora Bolesława Farona. 2 marca, na Uniwersytecie Pedagogicznym, zorganizowano poświęconą mu konferencją naukową pn. „Proza dwudziestolecia międzywojennego z dzisiejszej perspektywy”.W Sali Kupieckiej w Pałacu Wielopolskich - siedzibie krakowskiego magistratu prezydent Jacek Majchrowski wydał uroczysty bankiet, podczas którego z życzeniami i gratulacjami pospieszyli przyjaciele i znajomi jubilata, luminarze kultury i nauki, rektorzy wyższych uczelni, zaproszeni goście. 

Wśród nich byli m.in.: dyrektor Instytutu Studiów Wschodnich Mariola Berdychowska, delegacja władz samorządowych Nowego Sącza z wiceprzewodniczącym Rady Miasta Michałem Kądziołką, liczna grupa z Łącka z wójtem Janem Dziedziną, redaktor naczelną „Almanachu Łąckiego” Jagoda Jastrzębska i dyrektor szkoły w Czarnym Potoku Halina Setlak, reprezentacja Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Wiesława Borczyk, naukowcy i pedagodzy związani od lat z „Rocznikiem Sądeckim” – prof. Feliks Kiryk, prof. Leszek Bednarczuk i prof. Bogusław Kołcz. 

Przybyli mieli okazję zapoznać się z poświęconą prof. B. Faronowi i wydaną przez Uniwersytet Pedagogiczny księgą jubileuszową pt. „Pejzaże humanistyczne”. W adresie okolicznościowym prezydent Ryszard Nowak i przewodnicząca Rady Miasta Bożena Jawor, dołączając w urodzinowym prezencie akwarelę Ryszarda Miłka (z wizerunkiem sądeckiego rynku), napisali:  

„Pragniemy wyrazić szczere uznanie i podziw dla Pańskiej głębokiej identyfikacji z Nowym Sączem i Sądecczyzną.  

My, Sądeczanie, jesteśmy dumni, że mamy w naszym gronie tak wybitnego reprezentanta Ziemi Sądeckiej, który na każdym kroku i przez wiele lat swojej działalności zawodowej i publicznej podkreślał i podkreśla przywiązanie do rodzinnych stron. 

Nowy Sącz pamięta, że Szanowny Profesor na Sądecczyźnie się urodził, tu się wychował i wykształcił w sławnym Liceum im. Jana Długosza. Niezmiennie w swej działalności zawodowej jesteś, Drogi Profesorze, propagatorem Nowego Sącza i Ziemi Sądeckiej. Bohaterami Twoich opracowań i książek są często postacie związane z Sądecczyzną. Utrzymujesz stały i częsty kontakt z rodzinnym regionem, jako autor, prelegent, organizator i uczestnik konferencji popularnonaukowych i imprez kulturalnych, współpracujesz z wieloma instytucjami i organizacjami działającymi na Sądecczyźnie. 

Traktujemy Cię jako autentycznego „ambasadora” Nowego Sącza i Sądecczyzny w Krakowie i w kraju, jesteś naszą, rozpoznawalną „marką” sądecką na arenie ogólnopolskiej. Z zaangażowaniem, wielką erudycją i znawstwem promujesz gniazdo rodowe na wielu polach, upowszechniasz wiedzę o ważnych wydarzeniach i znakomitych sądeczanach. 

Jesteśmy dumni z nietuzinkowego dorobku i dokonań Pana Profesora. Gratulujemy, życzymy zdrowia i wielu sił twórczych”. 

Urząd Miasta Nowego Sącza 

Sądeczanie na 80. urodzinach prof. Bolesława Farona


Dziękujemy za przesłanie błędu

Miesięcznik Sądeczanin - wydanie wrześniowe