Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 24 października. Imieniny: Arety, Marty, Marcina
15/10/2019 - 16:40

Sesja RM: Wznieśmy się ponad podziałami. Kleicie rozbitą szklankę

Sądeczanie sprzeciwiają się zniesieniu dopłat miasta do taryfy za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków komunalnych. O tym mówiła radna Teresa Cabała rekomendując projekt uchwały w sprawie przywrócenia wspomnianej dopłaty.

- To jest dopłata dla mieszkańców Nowego Sącza, a nie dla spółki Sądeckie Wodociągi – akcentowała radna Cabała.

Radna wspomniała także, że radni otrzymali kopie pisma Wód Polskich o wznowieniu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, ale jak stwierdziła radna to nic nie wniesie do sprawy. Proszę radnych o przychylne ustosunkowanie się do projektu uchwały. Proszą o to mieszkańcy Nowego Sącza. Wznieśmy się ponad podziałami politycznymi i zagłosujmy za mieszkańcami.

O głos priorytetowy poprosił prezydent Ludomir Handzel, który powiedział, że wystąpił do Wód Polskich o weryfikację taryf.

- Być może komuś zależy na pompowaniu dużych pieniędzy do spółki Sadeckie Wodociągi, ale nie mnie – stwierdził gospodarz miasta.

Radca prawny Urzędu Miasta stwierdził, że nie ma możliwości prawnej uchylenia poprzedniej już przyjętej uchwały o uchyleniu dopłat Trzeba w tej sprawie podjąć nową uchwałę o przywróceniu dopłat miasta do taryfy cen wody i odprowadzania ścieków komunalnych.

- Ta uchwała, jeśli zostałaby podjęta byłaby nieaktualna – stwierdziła skarbnik miasta.

Radny Józef Hojnor poprosił w imieniu klubu Koalicja Obywatelska o 10 – minutową przerwę na dokonanie analizy prawnej projektu. Radny Maciej Prostko uważa, że projekt zaprezentowany  przez radną Cabałę w żaden sposób nie przywróci dopłat do taryfy.

- Gdyby Państwo chcieli wrócić dopłaty do spółki Sadeckie Wodociągi, to podjęlibyście nową uchwałę. Próbujecie zlepić rozbitą szklankę. Czy tak wygląda obrona dopłat? – powiedział radny Prostko. – Wielomilionowa spółka ustaliła taryfę na poziomie 16 zł. Wody Polskie jedynie akceptuje ta taryfę. Jest postanowienie o wznowieniu postępowania administracyjnego ze strony Wód Polskich, które zbadają, czy aby taryfa nie została ustalona za wysoko. Zamiast wspierać giganta, milionera, wspierajcie mieszkańców Nowego Sącza. Nie sklejajcie szklanki, która jest rozbita, jeśli chcecie kupcie nową, bo niektórzy z Was wstrzymali się od głosu.

Radny Marcin Rogóż stwierdził, że minęło już dwa miesiące odkąd na wniosek prezydenta radni, szczególnie klubów Koalicji Obywatelskiej i Koalicji Nowosądeckiej dopłaty do taryfy za wodę i odprowadzanie ścieków zostały odebrane mieszkańcom.

- Teraz nie róbcie „szopki politycznej” – stwierdził Rogóż. – Wszczęcie postępowania administracyjnego przez Wody Polskie, na tym etapie nic nie wnosi. Apeluję do radnych Koalicji Obywatelskiej i Koalicji Nowosądeckiej, aby zmieniliście państwo swoje postepowanie i, aby zagłosować za mieszkańcami. Gdy jest mowa o przywróceniu dopłat – Wy chowacie głowy w piasek i odwracacie kota ogonem. Zadeklarował mieszkańcom w imieniu połączonego klubu PiS – Wybieram Nowy Sącz, że ci radni zrobią wszystko, aby dopłaty zostały przywrócenie.

Radny Rogóż złożył wniosek formalny o zamkniecie dyskusji na tym etapie.

- Niepojętym jest, aby zamykać dyskusję, gdy ona się dopiero rozpoczęła – powiedział radny Maciej Prostko. Zgłaszam przeciwny wniosek formalny.

Wniosek złożony przez radnego Rogóża został poddany pod głosowanie. Jedenastu radnych było za zamknięciem dyskusji na ten temat, 9 było przeciw, jedna osoba nie brała w głosowaniu. Dyskusja została zamknięta, ale wypowiedzieli się tez kolejni radni, którzy czekali w kolejce do zabrania głosu w dyskusji.

- Zastanówcie się przez moment, gdy będziecie w naszą stronę kierować "działa", jakie skierował do nas radny Tadeusz – grzmiała radna Cabała, wykorzystując możliwość wypowiedzi w głosie priorytetowym.

Radny Jakub Prokopowicz grzmiał w odpowiedzi, ze projekt tej uchwały jest bublem prawnym i to gigantycznym.

- Was to nie razi, że my płacimy spółce Sądeckie Wodociągi takie gigantyczne pieniądze. Mnie to razi i z pewnością wiele osób też – mówi radny Jakub Prokopowicz. – Nie wiem, dlaczego Państwo stoicie na straży interesów tej spółki. Jest to działanie po to, aby bronić czegoś, czego nie da się obronić. Dziwię się na listę podpisów pod tym projektem, który jest bublem prawnym. Jesteście przecież doświadczonymi samorządowcami. Nie będę brał udział w głosowaniu, bo to jest kuriozum. Idąc tym tokiem postępowania przyłączmy Nowy Sącz do morza. My działamy na rzecz miasta i mieszkańców Nowego Sącza i nie będziemy popierać patologii.

- Chcecie państwo uchwalić knota prawnego – mówił radny Leszek Gieniec. - Walczmy o to, aby kolejne miliony będą wyciekały z budżetu miasta. Nie godzi się, aby mieszkańcy cierpieli i sprzedawać im takie kłamstwa. Szanujmy się wszyscy razem.

Na mównicę wszedł wiceprzewodniczący Michał Kądziołka.

- Nie wiem dlaczego koleżanki i koledzy, którzy odebraliście 2 sierpnia podstępem odebrali wam dopłaty do taryfy za wodę i ścieki. Ja was za to przepraszam. Dzisiaj mamy projekt, aby ten bubel, to kuriozum wycofać. Proszę , aby dzisiaj zagłosować za tym projektem i przywrócić te dopłaty i kibicować prezydentowi, burmistrzom i wójtom, aby te taryfy obniżyć. Teraz wycofujemy uchwałę, którą dopchniętą kolanem musieliśmy uchwalić. Proszę o przegłosowanie tej uchwały w imieniu mieszkańców Nowego Sącza i klubu radnych PiS – Wybieram Nowy Sącz.

Przewodnicząca rady miasta Iwona Mularczyk powiedziała, że przywrócenie dopłat jest obowiązkiem radnych.

- Dzisiejsza uchwała ma przywrócić stan z 28 grudnia 2018 roku – dodała radna Mularczyk.Dziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)