Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 31 maja. Imieniny: Anieli, Feliksa, Kamili
21/08/2013 - 14:42

Śladami Bolesława Barbackiego. Rocznica śmierci malarza

Dzisiaj, 21 sierpnia przypada 72. rocznica śmierci Bolesława Barbackiego – artysty malarza, genialnego portrecisty, wybitnego Sądeczanina, który został rozstrzelany przez Niemców w egzekucji w Biegonicach.
Jest to dobra okazja, aby przypomnieć tę postać, przybliżając szerszemu gronu odbiorców inicjatywy, których celem jest zachowanie pamięci wśród Sądeczan, a szczególnie wśród sądeckiej młodzieży, o tym nietuzinkowym człowieku.
Jedną z takich inicjatyw był niewątpliwie projekt Gra Sądecka – wieloetapowy konkurs, z elementami gry miejskiej, skierowany do sądeckiej młodzieży gimnazjalnej. Gra zatytułowana „Sądeckimi śladami Bolesława Barbackiego”, to inicjatywa nowosądeckiego Oddziału Archiwum Narodowego w Krakowie, wsparta przez Małopolskie Kuratorium Oświaty Delegatura w Nowym Sączu. Treścią konkursu pomysłodawcy chcieli uhonorować twórczość i rozpropagować postać wybitnego Sądeczanina, który ukochał swoją „małą ojczyznę” do tego stopnia, że milsza mu była niż salony krakowskie czy galerie Paryża, a dla jej rozwoju i świetności poświęcił całe swoje życie. Dodatkowo celem konkursu była popularyzacja wiedzy o archiwach oraz zasobie tego najbliższego uczestnikom, Archiwum sądeckiego.
Konkurs miał dość nietypową formułę. Jego uczestnicy brali udział w Grze tworząc kilkuosobowe grupy. Każda grupa przyjęła nazwę, którą posługiwała się przez cały czas trwania konkursu. Już na tym wstępnym etapie Gry uczniowie zadziwili swoją pomysłowością. Do konkursu zgłosiło się pięć grup: Filaretki (Gimnazjum Nr 5 im. Św. Kingi), Stowarzyszenie bez dobrego skrótu (Gimnazjum Nr 11 im. A. Mickiewicza), Strachy na lachy (Gimnazjum Akademickie im. króla Bolesława Chrobrego), Strzał w dziesiątkę (Gimnazjum Nr 10 im. Orląt Lwowskich) i Szóstka z plusem (Gimnazjum Nr 6 im. T. Kościuszki).
Przed uczestnikami konkursu organizatorzy postawili siedem zadań, których opis ukazywał się co jakiś czas, na stronie internetowej Archiwum. Na wykonanie zadania uczestnicy mieli określony termin. Zadania skonstruowano w ten sposób, aby uczestnicy, wykonując je, mogli nauczyć się współpracy w grupie oraz wykorzystania talentów jej członków. Każde zadanie było precyzyjnie opisane, ale dawało także dość dużą dozę swobody w interpretacji, tak aby nie ograniczać kreatywności uczestników Gry.
Pierwszym zadaniem, z którym przyszło się zmierzyć konkursowiczom, była krótka praca pisemna, której tematem była biografia Bolesława Barbackiego. Forma literacka pracy mogła zostać dowolnie wybrana przez uczestników konkursu. Następnie młodzież musiała zmierzyć się z niełatwym zadaniem stworzenia drzewa genealogicznego bohatera konkursu. Trzecim zadaniem była oś czasu. Uczestnicy otrzymali listę wydarzeń, a ich zadaniem było umiejscowienie ich w porządku chronologicznym na trzech osiach czasu – historia powszechna, historia Polski i historia Nowego Sącza, z zaznaczeniem tych, które wydarzyły się za życia Bolesława Barbackiego. W zadaniu czwartym młodzież miała możliwość zapoznania się z materiałami archiwalnymi zgromadzonymi w dwóch sądeckich archiwach: archiwum Parafii Św. Małgorzaty w Nowym Sączu oraz Archiwum Narodowego w Krakowie Oddział w Nowym Sączu. Celem zadania było odnalezienie kilku wybranych dokumentów, związanych z życiem Barbackiego. Piąte zadanie umożliwiało uczestnikom wykazanie się talentami artystycznymi, ponieważ musieli stworzyć plakat promujący wystawę obrazów sądeckiego artysty. Zadanie szóste zmusiło uczestników do aktywności w przestrzeni miejskiej. Rymowany, zagadkowy przewodnik, z którym się zapoznali, poprowadził ich sądeckimi śladami Bolesława Barbackiego. W każdym odgadniętym i odwiedzonym miejscu uczestnicy tworzyli dokumentację fotograficzną, z której powstały ciekawe albumy i prezentacje. I tak dobrnęli do zadania numer siedem – podsumowujący cały konkurs testu wiedzy. Po każdym zakończonym zadaniu prace oceniała komisja konkursowa, w której skład wchodzili znawcy tematu, historycy, regionaliści i społecznic: Łukasz Połomski, Antoni Szczepanek, Stanisław Szudek, Anna Totoń i Patryk Wicher. Warto dodać, że organizatorów konkursu merytorycznie wspierali wybitni konsultanci: Maria Teresa Maszczak i Stanisław Korusiewicz.
Młodzież zaskoczyła zarówno organizatorów konkursu jak i jurorów swoją kreatywnością, wnikliwością badawczą i talentem. Laureatami konkursu zostały dwie grupy – na pierwszym miejscu – Filaretki, pod opieką Pani Jolanty Górowskiej i na drugim miejscu – Strzał w dziesiątką, pod czujnym okiem Pani Małgorzaty Sikorskiej. Laureaci odebrali główną nagrode w postaci jednodniowej wycieczki do Archiwum Narodowego w Krakowie oraz Muzeum Fabryka Oskara Schindlera w Krakowie. Dodatkowym uhonorowaniem pracy uczestników konkursu była wystawa zorganizowana we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Sztuk Pięknych, w prowadzonej przez Towarzystwo Galerii przy ul. Jagiellońskiej oraz uroczyste rozdanie dyplomów i nagród rzeczowych, które miało miejsce w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu. Imprezę uświetnił występ Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Sądeczoki”, a dyplomy wręczyła dr Barbara Berska – dyrektor Archiwum Narodowego w Krakowie.
Na zakończenie warto podkreślić, że zadaniem tak nietypowej formuły konkursu, składająca się z kilku różnorodnych etapów, było zepchnięcie na drugi plan rywalizacji. W zamyśle organizatorów, a przede wszystkim pomysłodawcy Gry – pani Anny Wrońskiej, zabawa i radość ze wspólnej pracy, odkrywania historii naszego miasta i własnych talentów miały stać się głównym celem Gry. Jeżeli tak się stało można ją uznać za zakończoną sukcesem, a wszystkim uczestnikom Gry, jurorom, konsultantom, sponsorom oraz kibicom Organizatorzy składają serdeczne podziękowania. Wszystkich chętnych do zapoznania się z projektem zapraszam na stronę Archiwum – www.ank.gov.pl.
Szersza wersja artykułu ukaże się we wrześniowym numerze miesięcznika „Sądeczanin”.

(s), źródło: Archiwum Państwowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu
Dziękujemy za przesłanie błędu