Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 23 stycznia. Imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy
03/11/2020 - 12:10

Starostwo powiatowe działa zdalnie. Jak teraz załatwić sprawę w urzędzie

I znowu wrócił ponury, przerobiony już scenariusz. Lawinowy wzrost zakażeń koronawirusem sprawił, że znowu zostaliśmy odcięci od bezpośredniego kontaktu z urzędami. Jak ten lockdown wygląda w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu. Jak załatwimy nie cierpiące zwłoki sprawy?

Jak będzie pracować sadeckie starostwo? - Duża liczba zachorowań wśród pracowników oznacza ograniczone możliwości obsługi klientów.  Dlatego będą przyjmowani wyłącznie po telefonicznym umówieniu się na daną godzinę jedynie w sprawach wymagających obecności urzędnika – informuje Maria Olszowska z  biura promocji urzędu i dodaje, że bezpośrednie załatwienie sprawy z przypadkach wyjątkowych i szczególnie uzasadnionych będzie możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody i wskazaniu terminu przez kierującego właściwą komórką organizacyjną urzędu.

Dotyczy to wszystkich wydziałów, a w szczególności,  wydziałów komunikacji, budownictwa, geodezji, zespołu ds. gospodarki nieruchomościami, wydziału ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa. Rzecznik konsumentów będzie udzielał porad konsumenckich za pośrednictwem poczty na adres Starostwa oraz pocztą elektroniczną (pszeliga@nowosadecki.pl).

Jak teraz załatwiać sprawy urzędowe?

Dokumenty należy wrzucać do urn znajdujących się w budynku przy ul. Jagiellońskiej 33 i Strzeleckiej 1. Należy również zostawić nr telefonu, aby urzędnik po załatwieniu sprawy mógł się skontaktować z klientem

 • przez telefon: 18 4141600
 • drogą elektroniczną: powiat@nowosadecki.pl
 • za pośrednictwem platformy e-PUAP
 • operatora pocztowego.

O zmianach starosto będzie informować na bieżąco na swojej stronie: nowosadecki.pl

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI:
Rezerwacji można dokonać pod numerem telefonu: 18 41 41 777 i 41 41 634.
Rejestracja pojazdów: 18 41 41 603, 18 41 41 605, 18 41 41 606, 18 41 41 633, 18 41 41 634,
Uprawnienia do kierowania pojazdami: 18 41 41 607, 18 41 41 608,
Transport drogowy: 18 41 41 602
Dostępność druków:

 • prawa jazdy 
 • dowód rejestracyjn
 •  zawiadomienia o zbyciu pojazdu (sprzedaży) oraz zawiadomienie o nabyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium kraju (zakupu) należy przesyłać za pośrednictwem platformy e-PUAP lub pocztą tradycyjną – przesyłając wniosek RJ-01W (dostępny na stronie wraz kopią dokumentu potwierdzającego zbycie lub nabycie pojazdu np. umowy, faktury).


WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
Informacje ogólne dotyczące działania Wydziału Budownictwa będą dostępne pod numerem telefonu 18 41 41 862, 18 41 41 873 lub 18 41 41 852
Pozostałe numery telefonów:
18 41 41 878 Gmina Korzenna,
18 41 41 879 Gmina Kamionka Wielka
18 41 41 886 Gmina Gródek n/Dunajcem
18 41 41 877 Gmina Grybów
18 41 41 899 Miasto i Gmina Muszyna,
18 41 41 882 Gminy: Piwniczna Zdrój i Łącko, Miasto Grybów
18 41 41 889 Gmina Łososina Dolna
18 41 41 869 Gminy: Łabowa i Rytro
18 41 41 853 Gmina Podegrodzie (pozwolenia)
18 41 41 863 Gmina Nawojowa
18 41 41 884 Gminy: Chełmiec, Krynica-Zdrój (zgłoszenia)
18 41 41 885 Gminy: Chełmiec, Krynica-Zdrój (zgłoszenia)
18 41 41 880 Gmina Krynica-Zdrój (pozwolenia)
18 41 41 851 Miasto i Gmina Stary Sącz, Gmina Podegrodzie (zgłoszenia)
18 41 41 871 Miasto i Gmina Stary Sącz, Gmina Podegrodzie (zgłoszenia)
18 41 41 881 Miasto i Gmina Stary Sącz, Gmina Podegrodzie (zgłoszenia)

WYDZIAŁ GEODEZJI

 • aktualizacja operatu Ewidencji Gruntów i Budynków, wydawanie zaświadczeń o posiadanym gospodarstwie, udzielanie informacji z Ewidencji Gruntów i Budynków, tel.: 18 41 41 753, 18 41 41 754, 18 41 41 758, 18 41 41 759, 18 41 41 763, 18 41 41 764, 18 41 41 768, 18 41 41 769;
 • przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, tel. 18 41 41 655 i 18 41 41 665;
 •  przyjmowanie prac geodezyjnych i kartograficznych do zasobu PODGiK, tel. 18 41 41 652, 18 41 41 653;
 • udostępnianie informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, informacje dotyczące, wyrysów, wypisów z Ewidencji Gruntów i Budynków, tel. 18 41 41 657, 18 41 41 668;
 • informacje dotyczące rejestru cen i wartości nieruchomości, tel. 18 41 41 752;
 • uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, tel. 18 41 41 762.

Wszelkie informacje oraz druki dostępne są na stronie internetowej
 

ZESPÓŁ do spraw GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

 •  sekretariat: 18 41 41 870 lub 18 41 41 854
 • wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej: 18 41 41 865
 • użytkowanie wieczyste: 18 41 41 864
 • gospodarka mieniem, przetargi na nieruchomości: 18 41 41 856 lub 18 41 41 866
 • odszkodowania, wejścia w teren, zwroty nieruchomości, sprawy wspólnot gruntowych: 18 4141 855

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA i LEŚNICTWA

 • decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów w zakresie gruntów gminnych – tel. 18 41 41 617, 18 41 41 638

NUMERY KONT BANKOWYCH

Rachunki bankowe Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu w banku ING:

 • opłaty komunikacyjne, dzienniki budowy (opłaty za dowody rejestracyjne, tablice rej., prawo jazdy, itp.) - nr 11 1050 1722 1000 0090 3190 1284
 •  opłaty geodezyjne dotyczące powiatu ziemskiego (opłaty za np. wypisy i wyrysy z rejestru gruntu, mapy, itp.) - nr 11 1050 1722 1000 0090 3190 1284
 • dochody własne dotyczące Starostwa Powiatowego (wpłaty za czynsz, najem, zapłata faktur) - nr 11 1050 1722 1000 0090 3190 1284
 • rachunek pozostałych dochodów (opłata ewidencyjna, skarbowa, itp.) - nr 94 1050 1722 1000 0090 3190 1342
 • opłaty geodezyjne dotyczące powiatu grodzkiego (opłaty za np. wypisy i wyrysy z rejestru gruntu, mapy, itp.) - nr 94 1050 1722 1000 0090 3190 1342
 • dochody Skarbu Państwa (wpłaty za np. użytkowanie wieczyste gruntu, dzierżawę, najem, itp.) - nr 86 1050 1722 1000 0090 3190 1292
 • rachunek sum depozytowych (wadia) - nr 64 1050 0161 6745 7777 7777 7777.


Dziękujemy za przesłanie błędu