Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 4 grudnia. Imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana
28/09/2022 - 15:45

Stary Sącz: milion już poszło na dodatki węglowe. Gdzie złożyć wniosek na pellet, olej i gaz?

Około miliona złotych, tyle gmina Stary Sącz wypłaciła swoim mieszkańcom z tytułu dodatku węglowego. Gdzie składać wnioski na dodatek do zakupu pelletu, oleju opałowego i gazu LPG?

Stary Sącz: milion już poszło na dodatki węglowe. Gdzie złożyć wniosek na pellet, olej i gaz?

Na tę chwilę, bo ciągle przybywają kolejne, mamy złożonych 3400 wniosków o dodatek węglowy. W trakcie realizacji jest 1500 wniosków. 330 wniosków jest już rozpatrzonych pozytywnie i już wczoraj wypłaciliśmy 1 milion 2 tysiące złotych na ten cel – informuje kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu Franciszek Tudaj.

Nie obeszło się jednak bez zgrzytów. Jak informował na wczorajszej sesji zastępca burmistrza Kazimierz Gizicki część wniosków jest obarczona błędem. chodzi o sprzeczność między wnioskiem a zapisem w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – o których wspominał wczoraj na sesji zastępca burmistrza  Starego Sącza Kazimierz Gizicki. Okazało się bowiem, że te same osoby, które wnioskowały o dodatek węglowy wcześniej deklarowały w CEEB, że palą węglem. Takie wnioski wymagają korekty.

Zobacz też: Stary Sącz: kolejne sołectwo będzie miało w końcu kanalizacjęwi

Wnioski o dodatek węglowy można składać w OPS Stary Sącz w Wydziale Świadczeń Rodzinnych na parterze, a te o dodatek na pellet, olej opałowy i gaz LPG, skroplony już na pierwszym piętrze w godzinach urzędowania ośrodka czyli w poniedziałki od 8.30 do 16.30 i od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30

Dodatek przysługuje w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe i wynosi odpowiednio:
- 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
- 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
- 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG (nie dotyczy gazu sieciowego);   
- 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Zobacz też: GDDKiA przekaże Staremu Sączowi 300 tysięcy złotych. Na co?

Ważne! By uzyskać dodatek trzeba mieć zarejestrowany piec w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Zgodnie z zapisami ustawy przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku będzie wysyłana na podany we wniosku adres poczty elektronicznej. Będzie ją można również odebrać w siedzibie organu. Nieodebranie takiej informacji nie wstrzymuje wypłaty świadczenia.
Dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę. Termin składania wniosków upływa 30 listopada.
Przypomnijmy też, że przysługuje jeden dodatek na jeden adres!

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje z kolei osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692).

W przypadku złożenia wniosku  o wypłatę  dodatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail, e-puap) wniosek należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego. ([email protected] Fot.: ilustracyjne archiwum sądeczanin.info)Dziękujemy za przesłanie błędu